PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla /Dobrostan zwierząt jako wyzwanie technologiczne

Dobrostan zwierząt jako wyzwanie technologiczne

Autor: Marzena Deresz 2017-10-30 11:51:26
świnia

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie technologiczne, a nie jako pretekst do wprowadzania zakazów hodowli. Co zawiera „Horizon 2020”?

Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie technologiczne, a nie jako pretekst do wprowadzania zakazów hodowli. Co zawiera „Horizon 2020”?

27 października Komisja Europejska opublikowała dokument „Horizon 2020”, roboczy program wsparcia bezpieczeństwa żywności, rolnictwa przyjaznego środowisku, gospodarowaniu wodami gruntowymi i powierzchniowymi oraz bioekonomii. Na lata 2018-2020 przewidziano łącznie ponad 1,3 miliarda euro środków.

Unijne fundusze będą przeznaczone na badania i innowacje przyczyniające się do ochrony ekosystemów, uprawę ziemi rolnej, badania genetyczne oraz adaptację do zmian klimatycznych. Ponadto z pieniędzy będą mogli skorzystać także ci, którzy promują zmianę pokoleniową na wsi, jak również stojący za projektami wspierającymi gospodarkę w obiegu zamkniętym oraz umacniającymi łańcuch dostaw żywności.

Program „Horizon 2020” zawiera osobny rozdział poświęcony renesansowi obszarów wiejskich. Komisja Europejska deklaruje w nim chęć wspieranie wszystkich, także tych nierolniczych, bodźców rozwojowych unijnej wsi. Chodzi tu m.in. o wspieranie przedsiębiorczości, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu życia kulturalnego. Kluczowym elementem wiejskiego renesansu ma być digitalizacja. Na same platformy ułatwiające lepszą komunikację i wymianę informacji między uczestnikami rynków rolnych przeznaczono 15 milionów euro.

Dla powodzenia wiejskiego odrodzenia konieczne jest odmłodzenie unijnych obszarów wiejskich. Za największe zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności w państwach członkowskich UE uważane jest starzenie się prowadzących gospodarstwa rolne. Dziś jedynie 6 proc. rolników w UE jest poniżej 35. roku życia, a aż 55 proc. ma więcej niż 55 lat.

Dotychczas lekceważoną kwestią przy podziale funduszy ze Wspólnej Polityki Rolnej była wyjątkowa podatność terenów górzystych (które stanowią 15 proc. wszystkich unijnych terenów rolnych) na fluktuacje klimatyczne i gospodarcze. Okazuje się, że wsparcie tam kierowane nie jest wystarczające, aby tereny te utrzymywały i modernizowały produkcję rolno-spożywczą.

Komisja Europejska pochyla się także nad zagadnieniem dbałości o dobrostan zwierząt. Deklaruje w tym aspekcie większe wsparcie na wykorzystanie nowych technologii oraz wzbogacanie parametrów produkcji właśnie o wskaźniki dobrostanu zwierząt oraz monitoring poziomu stresu zwierząt. Ważnym i często pomijanym czynnikiem decydującym o dobrostanie zwierząt jest według Komisji poziom zanieczyszczenia powietrza w okolicach hodowli. Nowe modele dbałości o dobrostan miałyby się opierać na pełnej informacji dla klienta odnośnie do kupowanego produktu. Unia nie opowiada się za ograniczaniem hodowli zwierząt. Problem dobrostanu traktowany jest raczej jako wyzwanie technologiczne, a nie jako pretekst do wprowadzania zakazów hodowli.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/ fot. pixabay.com