PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Ubój bydła na własny użytek? Przygotowano projekt

Ubój bydła na własny użytek? Przygotowano projekt

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-05-27 19:23:34
Ubój bydła

Ubój bydła w wieku do 12. miesiąca życia w gospodarstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny - zakłada projektowana nowelizacja ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej. Przygotowany przez resort rolnictwa dokument trafił do prac rządowych.

Ubój bydła na własny użytek

Projekt dostosowuje unijne przepisy do polskiego prawodawstwa i zmienia zapisy w kilku ustawach.poglowie bydla ukraina

Parlament Europejski i Rada (UE) w marcu 2017 r. zmieniły rozporządzenie m.in. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego. Choć przepisy te od połowy grudnia 2019 r. obowiązują we wszystkich państwach członkowskich, to szczegółowy przegląd prawodawstwa krajowego wykazał konieczność wprowadzenia zmian, główne w przepisach regulujących zadania Inspekcji Weterynaryjnej.

Czytaj także: Globalny rynek wołowiny – zwiększona konkurencja na świecie

Ubój bydła na własny użytek – co jeszcze wnosi ustawa?

Projekt ustawy, poza zmianami dostosowawczymi, reguluje zasady pobierania opłat pokrycia kosztów kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, a także inne kwestie, takie jak ubój bydła w gospodarstwie na własny użytek. Zakłada też możliwość sprawdzenia, czy wszystkie tusze dzików przeznaczone na użytek własny myśliwego zostały przebadane na obecność włośni, czy brak odpowiednio szczegółowych procedur dotyczących uzyskiwania przez polskie zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego uprawnień do produkcji na rynek danego państwa trzeciego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

PAP/fot. pixabay