PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Sprawdź jaki powinien być odpowiedni mikroklimat pomieszczeń dla bydła

Sprawdź jaki powinien być odpowiedni mikroklimat pomieszczeń dla bydła

Autor: Michał Rybka 2021-11-30 00:00:09
mikroklimat pomieszczeń dla bydła

Mikroklimat pomieszczeń dla bydła to czynnik, który stanowi o dobrostanie zwierząt. Dowiedz się, co musisz zrobić, aby to osiągnąć.

Temperatura, wilgotność względna powietrza, stężenie szkodliwych gazów, hałas oraz oświetlenie – to są najważniejsze czynniki jakie składają się na mikroklimat w oborze. Aby zjawiska te nie szkodziły zwierzętom, musisz starać się utrzymywać je w poziomie nieszkodliwym.

Kwestia temperatury i systemu wentylacji

Temperatura stanowi ważny czynnik, który ma wpływ na dobrostan zwierząt, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w jakości mleka. Bydło lepiej znosi zbyt niskie temperatury niż te zbyt wysokie. Upały podczas lata mogą powodować proces powstania stresu cieplnego u krów. To prowadzi do spadku produkcyjności.

Bez dobrze działającego systemu wentylacji nie ma mowy o utrzymaniu właściwego mikroklimatu pomieszczeń. Można wybrać wentylację naturalną, mechaniczną lub je ze sobą połączyć. Nie można kierować otworów nawiewnych na zwierzęta. Zalecane wartości parametrów przedstawia grafika poniżej:

mikroklimat pomieszczen dla bydla2

Z kolei słaba wymiana powietrza w budynku może doprowadzić do zbyt dużej koncentracji szkodliwych gazów. Żeby zachować optymalne warunki, to poziom dwutlenku węgla nie powinien przekroczyć 3000 ppm. Jeśli stężenie gazu przekroczy normę może w konsekwencji przyczynić się do osłabienia procesów utleniania, a to doprowadzi do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej krwi.

Siarkowodór to bardzo niebezpieczny gaz. Jego minimalne przekroczenie (max. do 5 ppm) powoduje zatrucie układu nerwowego i niedotlenienie organizmu.

Amoniak za to nie może przekroczyć stężenia 20 ppm. Zawyżone ilość stężenia w powietrzu prowadzi do zapalenia spojówek, podrażnienia błon śluzowych jamy nosowej, krtani, tchawicy i oskrzeli. Gdy stężenie amoniaku w powietrzu utrzymuje się dłużej to wtedy organizm bydła może nawiedzić anemia, spadek odporności, a w ekstremalnych przypadkach powoduje zatrucie organizmu. Z racji tego niezbędne jest częste usuwanie odchodów.

Problematyka równomiernego rozproszenia światła

Podstawa dobrego oświetlenia to równomierne rozproszenie. Rozproszenie światła umożliwia swobodne poruszanie się i pobieranie wody przez bydło. Dobrym jest oświetlenie naturalne (mierzone stosunkiem okien do podłogi) albo sztuczne (lx lub W/m2). Należy pamiętać, że oświetlenie sztuczne ma być tylko dodatkiem dla oświetlenia naturalnego.mikroklimat pomieszczen dla bydla3

Mikroklimat pomieszczeń dla bydła a sprawa hałasu

Czynnikiem mikroklimatu, który ma istotny wpływ jest hałas. 80 dB – to górna granica parametru, której hałas nie powinien przekraczać. Przekroczona granica wpływa na przyspieszenie akcji serca u krów. To przekłada się na mniejsze pobieranie przez nie paszy. A gdy zwierzęta przebywają znacznie dłużej pod wpływem hałasu, wtedy mogą pojawić się zaburzenia cyklu rujowego. To doprowadza do problemów związanych z zapłodnieniem oraz spadku w jakości mleka.

Czytaj też: Zielonki – jak karmić nimi bydło i uzyskać jak najlepszy efekt?

podr.pl/ fot.pixabay