PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Producenci mleka otrzymają pomoc. Komisja zatwierdziła program

Producenci mleka otrzymają pomoc. Komisja zatwierdziła program

Autor: Emilia Gromczak 2022-05-04 14:00:00
producenci mleka

Dotknięci skutkami wojny w Ukrainie producenci mleka otrzymają wsparcie w ramach hiszpańskiego programu dla sektora mleka.

Komisja Europejska zatwierdziła hiszpański program o wartości 169 mln euro na wsparcie sektora producentów mleka w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Producenci, których najbardziej dotknęła wojna w Ukrainie, otrzymają wsparcie. Dotyczy to zarówno producentów mleka krowiego, owczego oraz koziego. 

Hiszpański program wspierający sektor mleka 

Producenci mleka na całym świecie borykają się z wieloma problemami przez wojnę w Ukrainie. Hiszpania wyszła z inicjatywą i zgłosiła Komisji Europejskiej program o wartości 169 mln euro, na wsparcie sektora producentów mleka w obecnej sytuacji. Komisja stwierdziła, że hiszpański system jest konieczny, odpowiedni i proporcjonalny, aby zaradzić poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego, zgodnie z art. 107 ust. 3 lit. b) TFUE i warunkami określonymi w tymczasowych ramach kryzysowych. 

producenci mleka pomoc

Producenci mleka otrzymają wsparcie

Program został zatwierdzony w ramach tymczasowych ram kryzysowych dotyczących pomocy państwa, przyjętych przez Komisję w dniu 23 marca 2022 r., na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), uznając, że Gospodarka UE przeżywa poważne zaburzenia. Przypominamy, że tymczasowe ramy kryzysowe przewidują ograniczone kwoty pomocy w dowolnej formie, do 35 000 euro dla przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem działających w sektorach rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury oraz do 400 000 euro na przedsiębiorstwo dotknięte kryzysem działające we wszystkich innych sektorach oraz wsparcie płynności w formie gwarancji państwowych i pożyczek subsydiowanych oraz pomoc na zrekompensowanie wysokich cen energii.

W ramach programu zarówno producenci mleka krowiego, owczego, jak i koziego otrzymają pomoc. Dla producentów mleka krowiego przeznaczona zostanie kwota 210 euro na krowę za pierwsze 40 zwierząt, 140 euro za krowę za każde dodatkowe zwierzę do 180 szt. oraz 100 euro za krowę powyżej 180 zwierząt. Producenci mleka owczego otrzymają 15 euro za owcę, a koziego 10 euro za kozę. 

Sprawdź również: Rynek mleka – jaka jest obecna sytuacja oraz ceny w Polsce i Europie?

forummleczarskie.pl/fot.pixabay.com


Autor: Świat Rolnika

Mleko na światowych rynkach, czyli posiedzenie Obserwatorium Rynku Mleka


Autor: Świat Rolnika

Rekordowa krowa na Ukrainie! Daje gigantyczne ilości mleka


Autor: Świat Rolnika

Padłe zwierzęta w gospodarstwie. Niemiecki rolnik maltretował bydło


BULT SMOGOWICZE