PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Rolnicy, którzy nie dostali zapłaty za mleko, otrzymają pomoc

Rolnicy, którzy nie dostali zapłaty za mleko, otrzymają pomoc

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-24 13:47:00
mleko

Resort rolnictwa informuje, że rolnicy, którzy nie dostali zapłaty za mleko w latach 2018-2020 mogą ubiegać się o pomoc

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje na swojej stronie, że rolnicy, którzy w latach 2018-2020 choć raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko do mleczarni w związku ogłoszeniem jej upadłości, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis. Wnioski można składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 29.11.2021 r. do 10.12.2021 r.

Rolnicy bez zapłaty za mleko otrzymają pomoc

Dziś MRiRW poinformowało na swojej stronie o tym, że rolnicy, którzy w latach 2018-2020 choć raz nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko do mleczarni w związku ogłoszeniem jej upadłości, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis. Wnioski można składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacjimleko pomoc Rolnictwa od 29.11.2021 r. do 10.12.2021 r.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w latach 2018 - 2020 co najmniej przez rok utrzymywali bydło mleczne w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Ponadto chodzi o rolników, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności; będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem.

Warunki pomocy

Do wniosku o udzielenie pomocy należy dołączyć: kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka; kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności producenta rolnego ubiegającego się o pomoc wobec upadłego podmiotu, z tytułu nieotrzymania przez tego producenta rolnego zapłaty za sprzedane mleko w latach 2018 - 2020, sporządzonych przez syndyka masy upadłościowej; zgodę współwłaściciela - w przypadku, gdy gospodarstwo producenta rolnego ubiegającego się o pomoc jest przedmiotem współposiadania.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Czytaj także: Eksport produktów mlecznych w pierwszym półroczu 2021 roku

fot.pixabay.com