PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Kulawizna bydła – jak wpływa na płodność i produkcję mleka u krów?

Kulawizna bydła – jak wpływa na płodność i produkcję mleka u krów?

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-03-14 16:00:00
Kulawizna bydła

Kulawizna bydła jest jedną z głównych chorób endemicznych powodujących problemy zdrowotne i związane z dobrostanem oraz straty w produkcji. Dlatego też kwantyfikacja wpływu choroby jest niezbędna, aby podkreślić jej znaczenie dla przemysłu i określić względne korzyści kosztowe interwencji kontrolnej.

Kulawizna bydła – główne cechy i czynniki wpływające na rozwój choroby

Kulawizna bydła w około 85 procentach przypadków spowodowana jest problemami zdrowotnymi stóp, takimi jak owrzodzenie podeszwy, zapalenie skóry palców, zgnilizna stóp, głębokie zakażenie i ochwat. Natomiast pozostałe 15 procent przypadków to zmiany w innych miejscach na kończynie. Większość z tych problemów wynika, w pewnych warunkach środowiskowych i gospodarowania, z inwazji na powierzchnię stopy przez gatunki bakterii, takie jak F. necrophorum, D. nodosus, B. melaninogenicus, S. aureus i A. pyogenes.

Główne cechy i czynniki przyczyniające się do kulawizny bydła:

  • Opady deszczu mogą predysponować krowy do pewnych uszkodzeń stóp z powodu ciągłego moczenia. Wydaje się, że wilgotne warunki zimy i suche lato są ze sobą powiązane, chociaż typy zmian są różne;
  • Większość przypadków kulawizny występuje u dojrzałych krów w wieku od 6 do 8 lat. Młode krowy nie wydają się być tak podatne;
  • U dojrzałych krów kulawizna często występuje w pierwszych 3 miesiącach laktacji, co ma poważne konsekwencje ekonomiczne;
  • Kulawizna bydła może występować częściej u niektórych ras ciężkich, takich jak holsztyńsko-fryzyjski, niż u lżejszych ras, takich jak Ayrshire, Guernsey i Jersey. Niektóre z tych różnic mogą wynikać z różnych szybkości wzrostu i zużycia rogu kopytowego;
  • Kolor pazurów jest również powiązany z kulawizną. Bydło o mniej pigmentowanych łapach jest bardziej podatne na kulawiznę;
  • Kulawizna jest często związana z podostrą kwasicą żwacza z powodu braku równowagi w spożyciu paszy i koncentratów. Chociaż decydujących dowodów na patogenną rolę endotoksyn i przeładowania węglowodanami w rozwoju ochwatu jest niewiele, funkcja żwacza powinna być optymalna, aby zapobiec chorobie.

Czytaj też: SM Mlekpol idzie na rekord! To już 40 lat na rynku

Kulawizna bydła – wpływ na produkcję mleka i płodność

Badania na farmach w Wielkiej BrytaniiKulawizna bydla 02 wykazały, że kliniczna kulawizna bydła była związana ze zmniejszoną wydajnością mleka od 4 miesięcy przed diagnozą do 5 miesięcy po laktacji, co skutkowało średnim zmniejszeniem produkcji o 357 kilogramów na 305 dni laktacji. Wrzody podeszwowe i zmiany z białej linii wiązały się ze spadkiem mleczności odpowiednio o 570 i 330 kilogramów. Przypadek zapalenia skóry na palcach nie był związany ze spadkiem wydajności mleka. W każdym przypadku na utratę produkcji związaną z kulawizną wpływa stopień zakażenia, szybkość identyfikacji kulawej krowy oraz zastosowany protokół leczenia.

Wielkość strat finansowych wynikających na które wpływ ma kulawizna bydła jest bardzo podobna w różnych krajach i waha się najczęściej między 40-50 euro na krowę. Stratę tę można przypisać czynnikom, takim jak zmniejszone przychody z mleka, wczesny ubój, zmniejszona waga w relacji pełnej, koszt leczenia, dłuższy okres między wycieleniami i dodatkowe koszty pracy.

Kulawizna bydła odbija się także na niższej płodności krów. Głównymi przyczynami tego jest:

  • Zmniejszone pobranie paszy, skutkujące ujemnym bilansem energetycznym;
  • Identyfikacja objawów rui u kulawych krów może być trudniejsza, a objawy te mogą być mniej oczywiste lub widoczne przez krótsze okresy;
  • Stres może niekorzystnie wpływać na czynność jajników i rozwój pęcherzyków, z potencjalnym opóźnieniem cyklu lub czasu owulacji;
  • Zapalenie może być związane z wydłużeniem okresu świadczenia usług do poczęcia. Może to być spowodowane zwiększoną produkcją prostaglandyny (PGF2a) – przekaźnika chemicznego, który jest ważny w regulacji cyklu rujowego krów.

dairyglobal.net/fot.Pxhere/FreeIMG