PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Jak wygląda przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego?

Jak wygląda przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego?

Autor: Świat Rolnika 2022-05-14 12:00:00
przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego

Przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego odgrywa ważną rolę przy obrocie i kształtowaniu jakości mięsa wołowego. Błędy mogą skutkować stratami.

Wołowina jest mięsem docenianym na całym świecie ze względu na swój skład, walory zdrowotne, frakcję tłuszczową, składniki mineralne, oraz antyoksydanty. Wołowina jest polecana dla dzieci i młodzieży, a także dla osób starszych w czasie rekonwalescencji. Mięso wołowe jest polecane dla osób z chorobami krążenia i podwyższonym cholesterolem.

Transport negatywnie wpływa na bydło

Obrót przedubojowy odgrywa istotną rolę w kształtowaniu jakości mięsa wołowego. Nieprawidłowe traktowanie i obchodzenie się ze zwierzętami podczas transportu, przepędu czy przetrzymywaniu bydła w magazynach żywca, wpływa na obniżenie jakości tuszy i mięsa ze względu na działanie czynników stresogennych.

Przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego to przede wszystkim transport, który wykazuje szczególnie niekorzystny wpływ na bydło, ponieważ w jego zakresie występuje szereg potencjalnych czynników stresu, które znacznie obniżają dobrostan zwierząt. „Nowe i nieznane środowisko, ograniczenie ruchu spowodowane zamknięciem, nagłe i nietypowe dźwięki, indywidualna zdatność do transportu, narażenie na kontakt z nieznanymi osobnikami np. z innego stada, zmiana temperatury i wilgotności wraz z niewłaściwą wentylacją oraz ograniczeniami dostępu do wody mają wpływ na kondycję zwierząt. Skutki tych wszystkich czynników zależą od oswojenia z transportem i kondycji zwierząt, charakteru podróży oraz czasu jej trwania. Transport nie powinien trwać dłużej niż 3 godziny do miejsca przeznaczenia, jeżeli trwa dłużej, powinny zostać przewidziane postoje w punktach odpoczynku zwierząt.przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego

Przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego – stres

Dodatkowo warunki dobrostanu w czasie transportu muszą być regularnie kontrolowane i utrzymywane na odpowiednim poziomie. W momencie dotarcia bydła do miejsca docelowego ubój powinien nastąpić w tym samym dniu. Natomiast jeżeli jest to nie możliwe, zwierzęta przetrzymuje się w magazynach żywca, gdzie muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki żywieniowe i wypoczynkowe. Silny stres może doprowadzi np. do znacznych ubytków masy ciała, uszkodzeń tkanki mięśniowej, przekrwień, a także do śmierci zwierzęcia. Dlatego bardzo ważnym elementem jest zapewnienie zwierzęciu odpowiednich warunków wypoczynku, żywienia oraz pojenia.

Przygotowanie bydła do obrotu przedubojowego jest niezbędne, ponieważ u zwierząt zmęczonych w tkance mięśniowej spada poziom glikogenu biorącego udział w procesie glikolizy. Niska zawartość glikogenu prowadzi do powstania zbyt małej ilości kwasu mlekowego, a pH przyjmuje wartość 5,8 –6. „Niekorzystne czynniki związane z transportem, poza ubytkiem masy, przyczyniają się do uzyskiwania mięsa o obniżonej jakości, klasyfikowanego jako DFD lub PSE „[4]. Mięso z takimi wadami nie jest akceptowane przez konsumentów.

Czytaj również: Płeć bydła wpływa na jakość rzeźną. Młode samce są o wiele wydajniejsze

Cdr.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Świat Rolnika

Mleko na światowych rynkach, czyli posiedzenie Obserwatorium Rynku Mleka


Autor: Świat Rolnika

Rekordowa krowa na Ukrainie! Daje gigantyczne ilości mleka


Autor: Świat Rolnika

Padłe zwierzęta w gospodarstwie. Niemiecki rolnik maltretował bydło


BULT SMOGOWICZE