PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Dobrostan krów mlecznych. Co umożliwia Krajowy Plan Strategiczny?

Dobrostan krów mlecznych. Co umożliwia Krajowy Plan Strategiczny?

Autor: Świat Rolnika 2022-07-21 22:30:00
dobrostan krów mlecznych

Dobrostan krów mlecznych w KPS WPR na lata 2023-2027 przewiduje płatność za m.in. wypas i zwiększoną powierzchnię bytową.

Wysokość płatności do krów mlecznych w ramach KPS będzie wynikała z wprowadzonego systemu punktowego. Przyjęto, że 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 EUR. Warunki te pozwolą m.in. na dobre wykorzystanie tych dopłat przez producentów mleka. Aby otrzymać dotację należy spełnić odpowiednie warunki.

Dobrostan krów mlecznych w KPS

Dobrostan krów mleczncyh jest cześcią ekoschematu „Dobrostan zwierząt”. Płatność można uzyskać za wypas, zwiększenie powierzchni bytowej. Premiowane dodatkowo będą również: ściółka, wybieg, odsadzanie cieląt.

Wysokość płatności będzie wynikała z wprowadzonego systemu punktowego. 1 pkt jest równy 100 zł, czyli 22,47 EUR. W przypadku krów mlecznych można zdobyć:  zwiększenie powierzchni bytowej o 20% – 6,9 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1), zwiększenie powierzchni bytowej o 50%  10 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1), późniejsze odsadzanie młodych – 1,7 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1), ściółka – 1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1), wypas – 3,1 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1), wybieg – 2 pkt/DJP (przelicznik na DJP = 1).

dobrostan krów mlecznych KPS

Warunki otrzymania dotacji

Dobrostan krów mlecznych w KPS umożliwia zdobycie za 1 krowę nawet 15,8 pkt, co daje 1580 zł. Krowy jednak muszą być utrzymywana na ściółce, wypasane, powierzchnia bytowa musi być zwiększona o 50%, a odsadzanie cieląt ma następować po 5 dniach.

Jeśli chodzi o ogólne warunki otrzymania dotacji, to warto wiedzieć, że beneficjentem może być rolnik aktywny zawodowo, który posiada gospodarstwa rolnego położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej i prowadzi działalność rolniczą. Kwalifikujący się obszar gospodarstwa, w odniesieniu do którego wystąpiono z wnioskiem o płatności bezpośrednie, musi być nie mniejszy niż 1,00 ha albo w przypadku rolników posiadających mniej niż 1,00 ha, ale otrzymujących płatności do zwierząt, minimalna kwota płatności bezpośrednich musi wynosić co najmniej 200,00 euro. Należy również posiadać odpowiednią siedzibę stadą zarejestrowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Czytaj również: Dobrostan zwierząt nie jest konsumentom obojętny

wir.org.pl/fot.pixabay.com