PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Dobrostan bydła mlecznego w okresie okołoporodowym jest ważny

Dobrostan bydła mlecznego w okresie okołoporodowym jest ważny

Autor: Alicja Ostrowska 2021-01-02 14:23:44
Dobrostan bydła

Dobrostan bydła mlecznego jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym korzystnie na stado. Powinien być zawsze utrzymany na wysokim poziomie, w szczególności jednak przed i w czasie porodu, który może stanowić zagrożenie dla krowy oraz dla cielęcia. Opieka nad zwierzęciem sprawowana w sposób właściwy jest kluczowa dla życia krowy-matki. Poprawne zarządzanie stadem w okresie okołoporodowym może zminimalizować potencjalne straty ekonomiczne.

Dobrostan bydła, a wycielenie

Dobrostan bydła podczas wycielenia jest jedną z najważniejszych kwestii, ponieważ poród wiąże się bezpośrednio z bólem. Podczas porodu wzrasta poziom białek zaliczanych do fazy ostrej m.in. haptoglobiny i białek amyloidowych, co jest odpowiedzią na utrzymujący się stan zapalny. Należy pamiętać, że skomplikowany poród powoduje silne bodźce bólowe zarówno u maki, jak i u cielęcia. Stres związany z wycieleniem i ból mu towarzyszący wpływa negatywnie na dobrostan zwierzęcia, ale również może zahamować proces syntezowania oksytocyny, która odpowiada za skurcze macicy i wydzielanie siary.

Czytaj także: ASF nie odpuszcza! Rynek trzody chlewnej sparaliżowany przez afrykański pomór świń

Dobrostan bydła, a dystocja

Dobrostan bydła jest zachwiany również podczas dystocji – trudnegodobrostan bydła lub opóźnionego porodu. U krów wycielenie trwa najczęściej od 30 minut do 4 godzin. Wycielenie uznaje się za dystocyjne wówczas, gdy znacznie przedłuża się w czasie lub gdy konieczna jest profesjonalna pomoc. Głównymi przyczynami dystocji u bydła jest złe ułożenie płodu lub niewspółmierność między wielkością płodu, a średnicą miednicy. Trudny poród znacznie częściej dotyka jałówki niż wieloródki. Proces wycielenia u krów jałówek jest dłuższy, bardziej stresogenny i bolesny ze względu na brak doświadczenia.

Dobrostan bydła, a zmiany behawiorlane podczas wycielenia

Dobrostan bydła można w łatwy sposób określić po zmianach w zachowaniu podczas wycielenia. Przedłużanie się kolejnych etapów porodu oraz wystąpienie nieszablonowych zachowań może świadczyć o dystocji. Pierwszy etap zaczyna się w sposób płynny, dlatego też niekiedy trudno zdiagnozować jego początek. Nagłe obniżenie poziomu pobierania paszy może być oznaką dystocji oraz może świadczyć o zwiększonym prawdopodobieństwie niekorzystnych dolegliwości poporodowych m.in. zapalenie macicy czy zatrzymania łożyska. Pewne zachowania bydła również mogą świadczyć o dystocji np. ocieranie się o ścianę, zmiany w postawie, zagarnianie ziemi i kopanie. Etapowi drugiemu towarzysza nieregularnie skurcze brzucha. W przypadku porodu trudnego większość osobników w tym etapie znajduje się w pozycji stojącej. Natomiast etap trzeci obejmuje okres od wycielenia do wydalenia łożyska. Dystocja może również objawiać się w zachowaniu cielęcia, które wolniej wstaje i rozpoczyna pielęgnację w późniejszym czasie.

Dobrostan bydła w okresie po porodzie

Dobrostan bydła jest ważnym elementem rekonwalescencji po dystocji lub cesarskim cięciu. Powinno się wówczas wdrożyć leczenie farmakologiczne z zastosowaniem niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) oraz znieczulenia miejscowego poprzez podanie lidokainy lub prokainy. W przypadku wycielenia przeprowadzonego bez komplikacji niesteroidowe leki przeciwzapalne podaje się w celu zmniejszenia stanu zapalnego i bólu po porodzi, co bezpośrednio przekłada się na podwyższenie dobrostanu zwierzęcia. Może również wywrzeć korzystny wpływ na płodność i produkcyjność mleczną.

fawec.org/ fot. pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Ceny bydła w Niemczech gwałtownie spadły. Korekta cen byków


Autor: Świat Rolnika

Mleko na światowych rynkach, czyli posiedzenie Obserwatorium Rynku Mleka


Autor: Świat Rolnika

Rekordowa krowa na Ukrainie! Daje gigantyczne ilości mleka


BULT SMOGOWICZE