PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Choroby racic najczęściej występujące w gospodarstwie rolnym

Choroby racic najczęściej występujące w gospodarstwie rolnym

Autor: Emilia Gromczak 2021-12-18 22:00:00
Choroby racic

Choroby racic są ściśle związane z systemem utrzymania zwierząt. Większe ryzyko schorzeń dotyka zwierząt przebywających cały rok w budynku inwentarskim.

Na stan zdrowia racic wpływa głównie system utrzymania zwierząt i higiena w oborze. Wieloletnie obserwacje wykazują, że większość schorzeń dotyka zwierzęta, które przebywają cały rok w budynku inwentarskim. Ma to związek z kontaktem racic z wilgotnym materiałem ściółkowym i posadzką, co przyczynia się do zmiękczenia ich rogu. Do głównych chorób racic zaliczamy m.in. chorobę bakteryjną (Mortellaro) czy też wrzód podeszwy (zespół Rusterholza). 

Istotny jest system utrzymania zwierzątchoroby racic bydło

Na stan zdrowia racic wpływa system utrzymania zwierząt oraz higiena w oborze. Na choroby racic są głównie narażone zwierzęta przetrzymywane cały rok w budynku inwentarskim. W rezultacie takie postępowanie prowadzi do utrzymania stałego kontaktu racic z wilgotnym materiałem ściółkowym i posadzką, co przyczynia się do zmiękczenia ich rogu oraz ataku bakterii chorobotwórczych i wystąpienia stanu zapalnego. Należy zadbać o higienę w oborze (czyszczenie podłogi, zapewnienie czystych i suchych legowisk) oraz o pielęgnację racic. Ważne, aby przeprowadzać ten zabieg regularnie.

Główne choroby racic

Najczęściej w gospodarstwach występują takie choroby racic, jak choroba bakteryjna (Mortellaro), wrzód podeszwy (Zespół Rusterholza), aseptyczne zapalenie tworzywa racic (Ochwat) oraz ropno-martwicowe zapalenie skóry (Zanokcica). Mortellaro to choroba bakteryjna wywołująca wrzodziejące zapalenie skóry palców lub przestrzeni międzypalcowej, czego efektem jest kulawizna. Choroba zaczyna się od powierzchownych stanów zapalnych w okolicy bruzdy opuszki racicy. Z kolei Zespół Rusterholza, czyli choroba zwana wrzodem podeszwy to punktowa zmiana zlokalizowana w środkowej lub tylnej części podeszwy racicy. Schorzenie zaczyna się od punktowego uszkodzenia warstwy twórczej wewnątrz puszki rogowej, co zatrzymuje wytwarzanie rogu w danym miejscu. Ochwat powstaje w następstwie innych chorób, takich jak ketoza, kwasica, alkaloza, zatrzymanie łożyska czy mastitis. Następstwem ochwatu jest silny ból puszki racic, dodatkowo gorączka i przyśpieszone tętno. Ostatnia z najczęściej występujących chorób racic Zanokcica jest chorobą bakteryjną, wywoływaną przez bakterię Fusobacterium necrophorum. Objawia się Objawia się m.in. podwyższoną temperaturą ciała, obustronnym obrzękiem tkanek międzypalcowych i zmianami martwiczymi w przestrzeni międzypalcowe.

Przeczytaj: Korekcja racic u bydła – dlaczego ten zabieg jest potrzebny?

wmodr.pl/fot.pixabay.com