PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Hodowla / Bydło i mleko / Bawaria: Rzadki przypadek BSE wykryty u jednej z krów

Bawaria: Rzadki przypadek BSE wykryty u jednej z krów

Autor: 2021-10-19 21:07:12
Rzadki przypadek BSE

Atypowa gąbczasta encefalopatia bydła (BSE), potocznie nazywana chorobą szalonych krów, została stwierdzona u 14-letniej krowy w Kraiburg am Inn w Bawarii.

Potwierdzenie przypadkubse

O zajściu poinformowało Międzynarodowe Biuro Epizootii (OIE) w Paryżu. Z kolei Instytut Friedricha Loefflera ( FLI ) jako krajowe labolatorium referencyjne potwierdziło przypadek 8 października. Zwłoki poddano zniszczeniu OIE podkreśliło, że nie zaistniało zagrożenie dla zdrowia ludzkiego.

Dodatkowo Bawarski Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności (LGL) poinformował, że potomstwo krowy również zostanie zabite. Według przepisów UE jest to przewidziane dla potomstwa, które urodziło się w ciągu dwóch lat przed zdiagnozowaniem choroby.

Ponieważ był to przypadek nietypowego BSE, według LGL nic się nie zmienia w niemieckim statusie choroby zwierząt jako wolnej od BSE.

Choroba powróciła po 7 latach

Przed ubojem 27 września 2021 r. stara krowa nie wykazywała żadnych klinicznych objawów choroby. Test BSE został przeprowadzony w regionalnym bawarskim laboratorium BSE w ramach krajowego programu monitorowania. Pozytywny wynik testu był dostępny 29 września i został potwierdzony kolejnymi badaniami w FLI.

Ostatnie dwa przypadki nietypowego BSE wykryto w Niemczech w 2014 roku. Jak podaje Federalne Ministerstwo Rolnictwa w Niemczech, w okresie od 2001 do czerwca 2021 r. przebadano w sumie 24,4 mln sztuk bydła na BSE, z czego 117 675 tylko od stycznia do sierpnia tego roku.

Czytaj też: BSE – objawy i rozpoznanie śmiertelnej choroby bydła

Charakterystyka rzadkiego BSE

Oprócz klasycznego BSE, który jest jedną z pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) i prowadzi do śmiertelnych chorób z gąbczastymi zmianami w mózgu bydła, istnieje również nietypowa postać BSE. Klasyczna BSE jest przenoszona poprzez karmienie niedostatecznie podgrzanymi tłuszczami i białkami przeżuwaczy, które zawierają powodujące chorobę białko prionowe. Z drugiej strony, nietypowe BSE występuje spontanicznie u starszego bydła w rzadkich przypadkach. Tzw. choroba szalonych krów może pojawić się samorzutnie w stadzie bydła a pojedynczy przypadek nie ma wpływu na zmianę statusu ryzyka zachorowalności bydła.

W Polsce choroba ta nigdy nie osiągnęła statusu pandemii, ale do tej pory stwierdzono kilkadziesiąt jej przypadków.

Źródło: www.agrarheute.com/ fot. pixabay