Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 09-12-2021 16:37:00

Zatrzymano oszustów, wystawiających fałszywe świadectwa zdrowia świń

świadectwa zdrowia

Policjanci z Łodzi zatrzymali 4 weterynarzy, którzy wystawiali świadectwa zdrowia świń bez ich przebadania i 19 hodowców świń, którzy się nimi posługiwali.

O działaniach policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Łodzi prowadzonych w ramach śledztwa Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim poinformowała PAP w czwartek rzeczniczka łódzkiej KWP Joanna Kącka. Dwa dni temu funkcjonariusze zatrzymali 23 osoby – w tym czterech lekarzy weterynarii i 19 hodowców trzody chlewnej.

Fałszywe świadectwa zdrowia świń

,,Jak wynika z zebranego materiału dowodowego, kilku lekarzy weterynarii nie dopełniało obowiązków, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Przestępstwo polegać miało na niewykonywaniu badań trzody chlewnej przed wystawieniem świadectwa zdrowia. Tym samym lekarze w dokumentach poświadczali nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne; stwierdzali, że zwierzęta nie miały w danym dniu objawów chorób, działając tym samym na szkodę interesu publicznego" – wyjaśniła Kącka.

Z kolei hodowcy usłyszeli zarzuty związane z posługiwaniem się fałszywymi świadectwami zdrowia. Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim zastosowała wobec podejrzanych nieizolacyjne środki zapobiegawcze, a dodatkowo wobec lekarzy weterynarii środek w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych.

Grozi im 10 lat więzienia

Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając Swiadectwa zdrowia swin policja lodz 02swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego podlega karze do 10 lat pozbawienia wolności

,,Mając na względzie możliwość przyjęcia, iż podejrzani uczynili sobie z popełnienia czynów zabronionych stałe źródło dochodu, może grozić im kara przewidziana za dane przestępstwo w wysokości powyżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia, a można ją wymierzyć do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę" – dodała Kącka.

Śledczy podkreślają, że sprawa jest rozwojowa. Wiadomo jednak, że taka nielegalna działalność na pewno nie pomoże w zatrzymaniu epidemii ASF, która dziesiątkuje polskie hodowle trzody chlewnej.

Czytaj też: IAŚ: Dość kłamstw na temat ASF i obwiniania myśliwych

PAP/fot.policja/fot.pixabayAutor: Monika Faber 15-01-2022 20:00:00

Objawy ASF – działanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby w stadzie

Rozpoznanie afrykańskiego pomoru świń może nie być proste, bowiem objawy ASF są często niespecyficzne i mogą być mylone z innymi chorobami czy zatruciami.

Objawy afrykańskiego pomoru świń często podobne są do innych chorób lub zatruć. Nierzadko zdarza się, że choroba różnie objawia się w różnych stadach. Z tego względu jeśli ma się najmniejszą dozę niepewności co do możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Umożliwi to pobranie próbek w kierunku wykluczenia ASF. Hodowcy, który zgłosił podejrzenie, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na ASF, zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.

Najczęstsze objawy ASF

Interweniować należy jeśli pojawią się następujące objawy:

– nagłe padnięcia zwierząt – objawy ASF w stadzie mogą niekiedy być widoczne tylko przez nagłe padnięcia świń, bez innych objawów towarzyszących;
– zwiększona wewnętrzna ciepłota ciała (do 40,5-42°C), której mogą nie towarzyszyć inne symptomy jak np. gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie;
– inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
duszność,
pienisty wypływ z nosa,
wypływ z worka spojówkowego,
biegunka – często z domieszką krwi,
wymioty,
niedowład zadu,
objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
ronienia u prośnych macior;
– niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Co robić kiedy podejrzewa się ASF w stadzie?

Objawy ASF często podobneobjawy asf są do objawów innych chorób (gorączka, wybroczyny, apatia, poronienia, padnięcia bez innych wyraźnych objawów) – dlatego w przypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet domniemania możliwości wystąpienia ASF w stadzie, przede wszystkim na obszarach na których choroba występuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

W przypadku stwierdzenia padnięć trzody chlewnej w gospodarstwach zlokalizowanych w województwach podlaskim, lubelskim oraz mazowieckim, właściciele zwierząt powinni natychmiast poinformować o tym fakcie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

Zgłoszenie podejrzenia wystąpienia ASF, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt jest obowiązkiem, którego niedopełnienie stanowi wykroczenie.

Posiadaczowi zwierzęcia, który dopełnił obowiązku zgłoszenia podejrzenia przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na ASF zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.

Po dokonaniu zgłoszenia – do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii – posiadacz zwierząt zobowiązany jest do:

– izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt;

– wstrzymania się od wywożenia, wynoszenia i zbywania produktów z gospodarstwa, w szczególności mięsa, zwłok zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, wody, ściółki, nawozów naturalnych;

– nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków);

– uniemożliwienia osobom postronnym dostępu do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się zwierzęta podejrzane o zakażenie lub chorobę.

Co zrobić z padłymi sztukami?

Padłej trzody chlewnej bezwzględnie nie należy zakopywać – działanie takie jest surowo zakazane przepisami prawa (za złamanie zakazu grożą sankcje karne o znacznej wysokości). Padnięcia świń mogą oznaczać pierwsze objawy ASF w gospodarstwie – tylko szybkie zgłoszenie padnięć w celu wykluczenia ASF przez powiatowego lekarza weterynarii zapewnia szybką likwidację choroby.

Wykaz zakładów utylizacyjnych prowadzących działalność w zakresie unieszkodliwiania padłych zwierząt (w tym dane kontaktowe tych przedsiębiorstw) dostępne są na stronie ARiMR.

Hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych zwierząt do utylizacji. W Polsce funkcjonuje specjalny system dopłat z budżetu państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta.

Przypomnimy, że w walce z ASF ważna jest bioasekuracja chlewni. Wirus może przedostać się na teren innych województw przede wszystkim poprzez nie zdezynfekowane środki transportu, nielegalne przewożenie żywności przez osoby zza wschodniej granicy, skarmianie świń resztkami żywności z mięsa zakażonych zwierząt, a dopiero w dalszej kolejności przez migrację dzikich zwierząt.

Czytaj też: Pierwszy przypadek ASF u dzika wykryty we włoskim Piemoncie

wetgiw.gov.pl/fot.pixabay


Autor: Monika Faber 15-01-2022 18:22:15

Tak przebiega likwidacja ogniska ASF. Poznaj ważne procedury

Likwidacja ogniska ASF przez GIS to najważniejsza rzecz jaką musi zrobić ten urząd w momencie wystąpienia choroby na danym terenie.

Działania Głównego Inspektoratu Sanitarnego są ustalone w ramach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Działania GISu w ramach walki z ASF

Główny Inspektorat Sanitarny zgodnie z ustawą ma obowiązek dokonania następujących działań: likwidacja ogniska ASF, ustalenie źródła choroby, ustalenie czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw (lub innych podmiotów, np. rzeźni).

W przypadku stwierdzenia ogniska ASF, pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej podejmowane są m. in. następujące działania: wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone, zniszczeniu podlegają również obecne w gospodarstwie wszelkie produkty pozyskane od świń oraz wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem ASF i nie mogą zostać odkażone, gospodarstwo, w którym stwierdzono ASF podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do wirusa ASF (więcej informacji o dezynfekcji znajdziesz tutaj).

Po zakończeniu wszelkich niezbędnych działań musi minąć odpowiednio długi okresLikwidacja ogniska ASF 02, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji).

Likwidacja ogniska ASF, a obszary zagrożone i niezagrożone

Wokół ogniska ASF wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony). Gospodarstwo utrzymujące świnie, położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

40 dni - w obszarze zapowietrzonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zapowietrzonym może zostać skrócony do 30 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę,
30 dni - w obszarze zagrożonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zagrożonym może zostać skrócony do 21 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę.

Po upływie ww. okresów należy zgłosić się do powiatowego lekarza weterynarii w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa. Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii. Likwidacja ogniska ASF to również takie działania.

Czytaj również: Bioasekuracja chlewni ważnym elementem w walce z ASF

wetgiw.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Monika Faber 14-01-2022 15:15:00

Transport świń z obszarów objętych ograniczeniami II do rzeźni

Transport świń z obszarów objętych ograniczeniami II do rzeźni to zagadnienie, które zaprząta głowę wielu polski rolnikom, by móc dalej dystrybuować świeże mięso.

Przed wywozem świń z obszaru z ograniczeniami II do rzeźni zlokalizowanej, poza tym obszarem nie ma konieczności spełnienia wymogu art. 15 ust. 1 – „utrzymywanie świń w gospodarstwie przez co najmniej 30 dni lub od urodzenia, jeśli młodsze, nie wprowadzano świń z obszaru II, III. Jednakże takie mięso jest znakowane kołem i może być dystrybuowane tylko na terenie kraju.”

Przepisy regulujące transport

Jak podaje portal polpig.pl „Przepisy rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605 w Sekcji 5 określają m.in. warunki stosowania odstępstw zezwalających na przemieszczania przesyłek świń pochodzących z obszaru objętego ograniczeniami II poza ten obszar. Zgodnie z art. 24 ww. rozporządzenia w przypadku przemieszczeń świń z gospodarstw położonych na obszarze II, poza ten obszar do rzeźni w celu natychmiastowego uboju nie jest wymagane spełnienie wymagań, o których mowa w art. 15 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia.”MRiRW transport swin 01

„Niemniej jednak w kwestii znakowania świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń z obszaru II, należy brać również pod uwagę przepisy zawarte w Sekcji 10, która precyzuje szczegółowe warunki odstępstw zezwalających na przemieszczanie świeżego mięsa, produktów mięsnych, w tym osłonek pozyskanych od świń utrzymywanych na obszarach II i III. W tym konkretnym przypadku należy uwzględnić również przepisy zawarte w art. 38 oraz 39 ww. rozporządzenia.” – dodaje portal.

Transport świń z terenu z ograniczeniami

Transport świń jest regulowany przez szereg rozporządzeń, „zgodnie z art. 39 rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605, jeżeli świnie pochodzące z obszaru objętego ograniczeniami II spełniają tzw. warunek pochodzenia z art. 15 ust. 1 lit a ww. rozporządzenia oraz pozostałe wymagania tego artykułu są spełnione, to świeże mięso znakowane jest znakiem weterynaryjnym w kształcie owalu.” Dystrybucja tych oznaczonych produktów może odbywać się bez ograniczeń, z wyjątkiem państw trzecich, które zabraniają importu tych produktów.

Natomiast jeżeli nie są spełnione wymagania art. 15 ust 1 lit a rozporządzenia wykonawczego Komisji 2021/605, ale świnie z obszaru objętego ograniczeniami II i rzeźnia spełniają wymagania, o których mowa w art. 38 ww. rozporządzenia, Świeże mięso jest następnie znakowane znakami weterynaryjnymi w kształcie koła. Dystrybucja tych znakowanych produktów pochodzenia zwierzęcego jest ograniczona do terytorium Polski.

Czytaj również: Pomoc dla producentów świń dotkniętych ASF w 2021 roku

Polpig.pl/fotpixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.