Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Monika Faber 30-12-2021 10:30:00

Rynek trzody chlewnej podsumowany przez Wielkopolską Izbę Rolniczą

Rynek trzody chlewnej

Rynek trzody chlewnej w 2021 był wyjątkowo trudny dla hodowców. Wielu z nich zmaga się z rosnącymi kosztami produkcji, które są spowodowane występowaniem ASF.

W 2021 roku odnotowano 124 ogniska ASF – najwięcej, bo, aż 54 ognisk w województwie podkarpackim, 20 ognisk ASF w województwie warmińsko-mazurskim, 12 w dolnośląskim, oraz niestety Wielkopolski również wirus nie ominął i stwierdzono w naszym województwie 9 ognisk. W wyniku wystąpienia wszystkich ognisk utylizacji zostało poddanych 42 559 zwierząt.

Afrykański pomór świń nie ustaje

Rynek trzody chlewnej przechodzi kryzys związany z występowaniem ASF. Od początku stycznia do 30 listopada 2021 r. w Polsce zlikwidowanych zostało blisko 31,5 tys. stad trzody chlewnej. W przeciągu tych 328 dni, codziennie likwidowanych było 96 stad. Głównym powodem zamykania polskich gospodarstw był szalejący i rozprzestrzeniający się wirus ASF.

Na początku stycznia 2021r. w Polsce pogłowie trzody chlewnej liczyło 11 266 700 sztuk, natomiast według statystyk Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dzień 30 listopada 2021 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 9 906 536 sztuk - spadek o 12,07%.

Tylko trzy z szesnastu województw stwierdzono zwiększenie pogłowia trzody chlewnej: lubuskie – o 8 614 szt., opolskie – o 7 968 szt. oraz pomorskie – o 3 775 szt. W pozostałych województwach zaobserwowano spadek pogłowia trzody chlewnej, największy w województwach: podkarpackim (21,2% - 34 051 szt.), wielkopolskim (21% - 665 956 szt.) oraz łódzkim (18,2% - 222 914 szt.). Niestety obecna sytuacja w sektorze trzody chlewnej powoduje, że mamy do czynienia z najniższym pogłowiem trzody chlewnej od 70 lat.

W pierwszym tygodniu stycznia 2021r. średnia cena skupu tucznika (netto) w wadze żywej kształtowała się na poziomie 3,55 zł/kg. i była na takim samym niskim poziomie jak w przypadku ostatniego notowania w roku 2020 (28.12.).

Rynek trzody chlewnej w Wielkopolsce

Wielkopolska charakteryzuje się wysokim poziomem kultury rolnejRynek trzody chlewnej 01 i skoncentrowaną hodowlą – zwłaszcza trzody chlewnej, która jest głównym źródłem utrzymania wielu gospodarstw w Wielkopolsce. Rynek trzody chlewnej jest dobrze rozwinięty. Wielkopolska Izba Rolnicza, jako samorząd terytorialny, który regularnie i nieprzerwanie pomaga rolnikom, zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 18 stycznia 2021 r. z prośbą o przygotowanie pomocy dla rolników dotkniętych drugą falą, a także o ponowne wystąpienie do Komisji Europejskiej o uruchomienie programu prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny. . Tragedia trudnej sytuacji rynkowej wiąże się również z rolnictwem w Wielkopolsce, ze względu na wielkość stada i liczbę gospodarstw prowadzących ten rodzaj produkcji. Sytuację na rynku wieprzowiny dodatkowo pogarsza niekontrolowany import z krajów UE. Dania, gdzie zakłady przetwórcze polegają na „łatwych dochodach”. Sytuacja nie była korzystna ze względu na ograniczony handel i zamykanie sklepów spożywczych.

12 lutego 2021r. Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo do Głównego Lekarza Weterynarii – Pana Bogdana Konopki w sprawie konsultacji z Wojewódzkimi Lekarzami Weterynarii w woj. zachodniopomorskim, lubuskim oraz dolnośląskim w sprawie zmiany sposobu walki z ASF i zdecydowanego ograniczenia populacji dzików oraz zwrócono się z wnioskiem o wprowadzenie przepisów nakazujących powiatowym lekarzom weterynarii czasowe ograniczenie wstępu do lasu w związku z ASF.

18 marca 2021r. stwierdzono pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń wśród świń – w gospodarstwie, w którym utrzymywano 16.566 świń, położonym w miejscowości Niedźwiady, gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie.

Od kwietnia obowiązywało rozporządzenie wykonawcze Komisji (RWK) 2021-605 z dnia 7 kwietnia 2021r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Mają być one stosowane przez państwa członkowskie UE dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami I, II lub III. Nowe wytyczne zmieniają zakres bioasekuracji ferm trzody chlewnej. Tak więc WIR wspólnie z władzami weterynaryjnymi zorganizował cykl spotkań szkoleniowych na temat powiatu w tym zakresie. Wszystkie spotkania odbyły się pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Pana Michała Zielińskiego. Cykl spotkań rozpoczął się 26 maja br. w Gminnym Ośrodku Kultury Zagórów w powiecie słupckim. Spotkania odbywały się również w czerwcu i lipcu. W sumie odbyły się 3 szkolenia dla rolników z całej Wielkopolski, w których wzięło udział ponad 1100 osób.

Wielkopolski rynek trzody chlewnej w drugiej połowie 2021 roku

20 lipca 2021r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło (na polecenie Ministra) informację o opracowaniu nowego planu, który ma skutecznie walczyć z ASF. Następnie przedstawione zostały nowe założenia programu, które będą dotyczyły zarówno tych instrumentów finansowych, które już były stosowane oraz nowych rozwiązań, które mają służyć rolnikom skutecznie zwalczyć ASF w naszym kraju. Wielkopolska Izba Rolnicza po szczegółowym przeanalizowaniu programu, zgłosiła szereg uwag, a najbardziej podsumowującą te działania jest uwaga „za mało i za późno”.

Ceny zakupu spadały z tygodnia na tydzień, będąc (i nadal są) na bardzo niskim poziomie. Ceny skupu są oferowane za kg tuczników od 3 zł do maksymalnie ,50 zł, a ceny te nie uwzględniają nawet kosztów produkcji nie mówiąc już o zysku. Z analiz Wielkopolskiej Izby Rolniczej wynika, że w zależności od systemu utrzymania rolnik traci około 150-200 zł na sprzedanym tuczniku. Kolejne gospodarstwa w Polsce przechodziły kryzys, a producenci oraz hodowcy świń nie znali dnia ani godziny, kiedy ASF zaatakuje ich gospodarstwo. Producenci musieli mierzyć się z niespotykanymi do tej pory i w takiej skali, podwyżkami cen pasz, zbóż czy też energii.

Debata na temat rynku trzody chlewnej

26 października Wielkopolska Izba Rolnicza pod patronatem medialnym Top Agrar Polska zorganizowała debatę pt. „Aktualna sytuacja na rynku trzody chlewnej i problemy ze zwalczaniem ASF”. Debata dzieliła się na dwie części: najpierw swoje wystąpienia przygotowali prelegenci, wśród których byli m.in.: Zbigniew Król – Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu, Tomasz Wielich – kierownik zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, dr Mikołaj Jakubowski – Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu oraz Prezes Wielkopolskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej – Grzegorz Majchrzak.

Po części wystąpień nastąpiła część dyskusyjna z hodowcami i rolnikami. Rolnicy jednym głosem mówili, iż ich gospodarstwa znajdują się nad przepaścią i nikt nie chce im pomóc. Każdego dnia mają w oczach lęk i obawę, co nastąpi w kolejnych dniach. Hodowcy zauważają, że kontrole w ich gospodarstwach są ciągłe i dotyczą kontroli głównie w dokumentacji, a nie praktyce prawidłowej bioasekuracji. Rolnicy oczekują, że będą realistycznie poinformowani w procesie sprawdzania, co robią źle. To oni - rolnicy, hodowcy, najbardziej troszczą się o dostosowanie zasad bezpieczeństwa, bo nie mogą dopuszczać do jakichkolwiek luk. Niestety hodowca poinformował Inspektora Weterynarii, który nie odpowiedział, gdy dwie trzecie krów padło w miejscowym gospodarstwie. Żałują, że Inspektor nie reaguje na ciągłe sygnały od hodowców. Dla rolników działalność jest podstawą egzystencji i chcą dalej działać, jednak jak zauważył jeden z uczestników spotkania, biznes staje się „ciekawym hobby”, kosztowną zabawą” i niestety muszą się do tego przyczynić ten. Producenci rolni podkreślali, że są na spotkaniach z władzami, ale nic nie dają i nic na tych spotkaniach nie zyskują.

2 grudnia 2021r. nowy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryk Kowalczyk ogłosił pomoc finansową dla producentów trzody chlewnej w formie dopłaty w wysokości 1000 zł do lochy i w powiązaniu z produkcją prosiąt. Była to realizacja jednego z postulatów, który od lat składa m.in. Wielkopolska Izba Rolnicza. Uznaliśmy, że zaproponowana forma pomocy jest ruchem w dobrym kierunku, jednakże zdaniem samorządu rolniczego warunki przyznawania tej pomocy wymagają korekt. Przede wszystkim pomoc ta powinna mieć charakter długofalowy, a nie jednorazowy. Wielkopolska Izba Rolnicza w piśmie do Ministra zaproponowała wydłużenie terminu urodzenia prosiąt w wspieranym gospodarstwie rolnym do końca 2022 r. lub ogłoszenie, że po zakończeniu tego naboru wniosków odbędzie się kolejny. O szczegółach naszej interwencji mogą Państwo przeczytać tutaj.

W grudniu obserwujemy poziom cen skupu tucznika podobny do tego, który był w połowie września – (notowanie 13.12.) 4,33 zł/kg. Ceny wieprzowiny są w tym czasie wyższe, głównie ze względu na zwiększony popyt na mięso przed świętami Bożego Narodzenia. Choć cena zakupu wzrosła, nadal nie rekompensowała kosztów produkcji. Niestety straty producentów są z miesiąca na miesiąc wyższe, bo ceny energii i pasz są potwornie wysokie. Eksperci przewidują, że w II i III kwartale 2022 r. cena skupu świń może być wyższa od obecnej ceny ofertowej.

Czytaj również: Henryk Kowalczyk: Rok 2022 to walka z ASF i likwidacja jego wirusa

Wir.org.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Monika Faber
Author: Monika Faber
O Autorze
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania rolnik. Połączenie tych dwóch profesji pomaga zrozumieć jak wymagające jest dzisiejsze rolnictwo. Jestem dumna z polskiej wsi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 28-01-2022 19:00:00

Eksport wieprzowiny z Brazylii zanotował wzrost o 13 procent w 2021 roku

Według najnowszych danych brazylijski eksport wieprzowiny (w tym podrobów) wzrósł o 13 procent w 2021 roku, do poziomu 1,27 mln ton – wynika z danych AHDB.

Chociaż Chiny/Hongkong stanowią nieco ponad połowę całkowitego eksportu, do ogólnego wzrostu przyczyniło się wiele krajów docelowych. Dostawy na Filipiny wzrosły czterokrotnie w ciągu 12 miesięcy do poziomu 33 300 ton. Tymczasem handel z Wenezuelą potroił się w porównaniu z 2020 r. do poziomu 40 900 ton.

Eksport wieprzowiny w IV kwartale był wyższy tylko o 6 procent

Handel z Chinami/Hongkongiem wyniósł 687 100 tonEksport wieprzowiny 0213, niewiele więcej niż rok wcześniej. Przesyłki zostały ograniczone przez spadający popyt na import w Chinach, ponieważ ich krajowa produkcja zaczęła odradzać się w zeszłym roku.

W rzeczywistości do czwartego kwartału handel ten był prawie o 30 procent niższy od ubiegłorocznego poziomu. Oznaczało to, że wzrost handlu w 2021 r. był przesunięty w kierunku pierwszej połowy roku. Całkowity eksport wieprzowiny w ostatnim kwartale był tylko o 6 procent wyższy niż rok wcześniej i wyniósł 305 tys. ton.

Przypomnijmy, że Chiny pod koniec ubiegłego roku zaczęły skupować wieprzowinę do rezerw państwowych.

W 2022 roku prognozowany jest wzrost o kolejne 7 procent

Na ogólny pozytywny wynik złożyło się wiele czynników. Deprecjacja brazylijskiego reala przyczyniła się do zwiększenia konkurencyjności brazylijskiego produktu na rynkach międzynarodowych. Wzrost produkcji i powolna odbudowa popytu krajowego zwiększyły również dostępność produktów na eksport.

Przewiduje się, że brazylijski eksport wieprzowiny wzrośnie w 2022 r., a niektórzy spodziewają się, że popyt na import z Chin ponownie wzrośnie jeszcze w tym roku – choć istnieje duża niepewność co do tego. Najnowsza prognoza USDA (październik) sugeruje, że eksport brazylijskiej wieprzowiny wzrośnie w tym roku o 7 procent, przy 3-procentowym wzroście produkcji.

Czytaj też: Eksport wieprzowiny z USA utrzymuje wysoki poziom

meatinfo.ru/fot.Pxhere/Pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 28-01-2022 08:01:39

ASF w Niemczech. Saksonia musi dostosować strefy ograniczeń

Naukowcy z Instytutu Friedricha Loefflera poinformowali, że całkowita liczba zgłoszonych przypadków ASF u dzików w Niemczech wzrosła do ponad 3 100.

Władze zgłaszają kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń u dzików niemal codziennie. Obecnie w Niemczech jest ponad 3 200 potwierdzonych przypadków afrykańskiego pomoru świń. Saksonia musi dostosować strefy ograniczeń po kolejnym znalezisku zarażonego dzika poza strefą ograniczeń. Ministerstwo Rolnictwa Dolnej Saksonii zakupiło 150 km materiału ogrodzeniowego ze stałą siatką wiązaną oraz inny sprzęt. Koszt inwestycji to około 1,1 mln euro.

Nowe przypadki ASF poza strefą ograniczeń

Instytut Friedricha Loefflera (FLI) potwierdził kolejne przypadki ASF u dzików w Brandenburgii i Saksonii . Według Służby Informacji o Chorobach Zwierząt (TSIS), obecnie jest ponad 3200 przypadków.

W Saksonii znaleziono dwa dziki na południe od głównego obszaru Miśni w Laußnitzer Heide i na zachód od autostrady A13 w gminie Schönefeld. Dwa inne przypadki zostały odnotowane w gminie Bernstadt auf dem Eigen i w gminie Herrnhut, poza strefą ograniczeń. Właśnie dlatego Saksonia dostosowuje teraz obszary objęte ograniczeniami.

W międzyczasie Ministerstwo Rolnictwa Dolnej Saksonii zakupiło 150 km materiału ogrodzeniowego ze stałą siatką wiązaną. W przypadku ewentualnego kryzysu ASF chce być przygotowana na grodzenie stref restrykcji. Ponadto dostarczono materiały ogrodzeniowe takie jak 30 000 słupków, 600 elektrycznych bram ogrodzeniowych o regulowanej szerokości oraz 90 000 kotew gruntowych do kotwienia gruntu. Koszt inwestycji to około 1,1 mln euro.

Lista przypadków

Lokalizacje potwierdzonych przypadków ASF ASF 0101u dzików prezentują się następująco:

Brandenburgia:

• Barnim – 60
• Dahme-Spreewald – 82
• Miasto Frankfurt nad Odrą – 601
• Märkisch-Oderland – 334
• Szprewa nad Odrą – 932
• Szprewa-Nysa – 325
• Uckermark – 25

Meklemburgia-Pomorze Przednie

• Ludwiglust-Parchim – 9
• Rostock – 1
• Budziszyn – 19

Saksonia

• Budziszyn – 19
• Gorlice – 802
• Miśnia – 35

Czytaj też: ASF: Rosja poinformowała o 349 ogniskach wykrytych w 2021 roku

agrarheute.com/fot.pixabay


Autor: Emilia Gromczak 28-01-2022 01:01:41

Białko w żywieniu świń – precyzyjne bilansowanie i obniżenie koncentracji

Bilansując dawki pokarmowe ważne jest to, aby dokładnie bilansować białko w żywieniu świń, szczególnie w składnikach dawki. 

W produkcji rolniczej powstaje amoniak, który jest jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza. Powstawanie amoniaku w produkcji zwierzęcej uzależnione jest od wielu czynników, wśród których można wymienić m.in. zawartość azotu w paszach wykorzystywanych w żywieniu zwierząt. Aby go zmniejszyć należy ściśle określić potrzeby zwierząt poprzez np. obliczenie i zbilansowanie dawki pokarmowej.

Amoniak zanieczyszcza powietrzeBiałko w żywieniu świń zasady

Jednym z głównych zanieczyszczeń powietrza powstającym w produkcji rolniczej jest amoniak. Powstaje w wyniku bakteryjnych i enzymatycznych procesów rozkładu substancji białkowych. Aby go zmniejszyć należy przede wszystkim zadbać o to, aby żywienie świń było określone według ich potrzeb. Należy przede wszystkim obliczyć i zbilansować dawkę. Ważne jest m.in. białko w żywieniu świń, energia oraz makro i mikroelementy. 

Białko w żywieniu świń – bilansowanie

Białko w żywieniu świń powinno być dokładnie bilansowane. Należy  precyzyjne bilansować oraz obniżyć  koncentrację białka w paszy z jednoczesnym zapewnieniem karmionym zwierzętom odpowiedniego pokrycia. Dla każdej grupy zaleca się inną koncentrację białka w paszy, która obniży emisję amoniaku. Zalecana koncentracja białka w paszy dla prosiąt poniżej 10 kg to 19-21 %, dla warchlaków (10-20 kg) wynosi 17-19 %, dla tuczników (25-30 kg i 30-50 kg)) to 15-17 %, dla tuczników (50-110 kg) to 14-15 %, dla tuczników powyżej 110 kg to 13-15 %. Z kolei zalecana dawka dla loch prośnych wynosi 13-15 %, a dla loch karmiących 15-17%. 

W celu precyzyjnego bilansowania dawki ważne jest, aby zastosować  dodatek aminokwasów syntetycznych, takich jak metionina, lizyna, treonina, arginina, tryptofan, które nie są syntetyzowane w organizmie świń. 

Czytaj także: Białko owadzie do produkcji pasz dla drobiu i trzody chlewnej wzmocni rozwój HiProMine

technologia.kpodr.p/fot.pixabay.com

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.