Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 08-10-2021 10:29:21

Polskie Mięso: produkcja żywca wieprzowego w latach 2018-20 była niedochodowa

Polskie Mięso

Produkcja żywca wieprzowego w latach 2018-20 była niedochodowa – to jeden z wniosków raportu "Wieprzowina – nowa perspektywa", przedstawionego w środę na Europejskim Forum Przyszłości w Chorzowie przez prezesa Związku Polskie Mięso Witolda Choińskiego.

Polskie mięso: presja przeciwników hodowli jest ogromna

Raport zawiera aktualny stan wiedzy na temat wieprzowiny oraz hodowli trzody chlewnej wraz z postulatami kierunków zmian w sektorze.

Jak mówił w środę Choiński, przyczyną przygotowania raportu stała się coraz większa presja na sektor ze strony przeciwników hodowli. „Pokazywanych jest szereg negatywnych konsekwencji, wiele z nich nie znajduje potwierdzenia w badaniach, szczególnie jeśli chodzi o szkodliwość jedzenia mięsa wieprzowego, a opiera się to jedynie na budowaniu emocji, powielaniu niewiedzy” – zaznaczył.

Pełnowymiarowy raport

„Branża hodowlana – i producenci rolni i hodowcy – potrzebuje nowych argumentów, aby przeciwstawić się temu hejtowi. Ten raport pokazuje stan wiedzy w obszarach ekonomii, zdrowia, środowiska i społeczeństwa” – wskazał prezes Polskiego Mięsa.

„Celem było pokazanie hodowli trzody chlewnej i produkcji mięsa wieprzowego w nowym świetle i przedstawienie nowej perspektywy rozwoju sektora - pokazanie, w którym miejscu, gdzie jesteśmy i które obszary należałoby poprawić” – dodał Choiński.polskie mieso produkcja zywca nieoplacalna 2

Polskie mięso o dochodowości sektora

Raport wskazuje m.in., że produkcja żywca wieprzowego w latach 2018-20 była niedochodowa: strata gospodarstw produkujących od 10 do 40 tuczników wyniosła 235 zł na 100 kg żywca, natomiast strata hodowców dużych wynosiła 83 zł na 100 kg żywca. W 2020 r. liczba gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną wynosiła 104 tys., co oznacza spadek w ciągu dwóch lat o 13,5 proc.

Jeszcze kilka lat temu Polska była znaczącym producentem wieprzowiny, obecnie jest jej piątym importerem w Unii Europejskiej. Udział importowanych warchlaków w całej produkcji trzody chlewnej wynosi obecnie 40 proc., co wpływa na bezpieczeństwo żywnościowe. Głównym czynnikiem wahań na światowych rynkach wieprzowiny pozostaje ASF.

Raport przytacza wnioski z badań realizowanych w 2020 r. przez międzynarodowy zespół badawczych wskazujące, że meta-analiza tzw. badań kohortowych obejmujących ponad 6 mln uczestników nie potwierdziły jednoznacznie szkodliwości mięsa czerwonego.

Czytaj także: W. Brytania: Brakuje rzeźników. Hodowcy zabijają i wyrzucają zdrowe świnie

Mięso coraz droższe

Raport wskazuje, że mięso i produkty wieprzowe mogą być źródłem bioaktywnych peptydów o właściwościach: hamujących nadciśnienie, przeciwutleniających, immunomodulujących, przeciwbakteryjnych, przeciwzakrzepowych i hipocholesterolemicznych.

Ponadto, dzięki zmianom, jakie zaszły podczas dziesięcioleci doskonalenia świń w kierunku mięsnym, wieprzowina zawiera o 30 proc. tłuszczu mniej, niż ta produkowana w latach 80. ub. wieku, jest mniej kaloryczna i charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą. Zawiera dość dużo wysokowartościowego białka, może być źródłem żelaza, cynku, selenu i witamin A i z grupy B oraz kwasu foliowego.

Raport wskazuje, że polskie rolnictwo może stać się zeroemisyjne dzięki produkcji biogazu z odpadów rolno-spożywczych, w tym gnojowicy i obornika. Polska dzięki biogazowniom rolniczym może wyprodukować nawet 7,8 mld m sześc. biometanu, co pozwoliłoby uzyskać 30,5 terawatogodzin energii i zapobiegłoby emisji 26,2 mln ton CO2.

Podniesienie efektywności hodowli w Polsce do 2,49 z każdej sztuki pogłowia pozwoliłoby na utrzymanie skali hodowli przy pogłowiu mniejszym o 2 mln sztuk, co oznaczałoby w skali kraju obniżenie emisji amoniaku o ponad 14 tys. ton rocznie i o ponad 430 ton siarkowodoru rocznie.

Raport powstał w ramach projektu „Niwelowanie barier w rozwoju sektora trzody chlewnej”. Został sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego. Jego autorami są: prof. Wiesław Przybylski z SGGW, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Alina Kowalczyk-Juśko oraz profesorowie Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Tomasz Schwarz i Wioletta Knapik.Autor: Sebastian Wroniewski 19-01-2022 10:08:21

Ameryka zebrała się, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF

Amerykański przemysł trzody chlewnej dołączył do PPA (ASF) Latam, aby znaleźć sposoby na zapobieganie dalszym wybuchom afrykańskiego pomoru świń.

PPA (ASF) Latam, grupa utworzona przez kraje Ameryki Łacińskiej, która obejmuje obecnie członków amerykańskiego przemysłu trzody chlewnej, pomagając rozszerzyć wysiłki na rzecz zapobiegania chorobom kontynentalnym. Od sierpnia 2021 r. na Dominikanie i na Haiti donoszono o ogniskach afrykańskiego pomoru świń, a sytuacja wywołała alarm zarówno w Ameryce Północnej, jak i Południowej. Wraz ze wzmocnieniem NPPC grupa musi zwiększyć integrację i harmonizację pracy, aby zapobiec przedostawaniu się choroby na kontynent amerykański.

Ameryka będzie walczyć z ASF

Panel utworzony przez Brazylijskie Stowarzyszenie Producentów Zwierząt (ABPA) i 20 innych organizacji krajowych z 18 krajów Ameryki Łacińskiej w celu opracowania strategii zapobiegania afrykańskiemu pomorowi świń (ASF) otrzymał w tym tygodniu ważne wsparcie: Krajowa Rada Producentów Wieprzowiny (NPPC), organizacja reprezentująca amerykański przemysł trzody chlewnej została członkiem Kontynentalnego Komitetu Kryzysowego.

„Niedawne przypadki w Europie, Azji, Afryce i na wyspie Hispaniola pokazują znaczenie prac prewencyjnych, które są już prowadzone w różnych krajach obu Ameryk. Utrzymanie zdrowia kontynentu jest priorytetem i wszystkie organizacje są zaangażowane w ten cel” – mówi Sulivan Alves, CTO ABPA, jeden z założycieli grupy.

Obecnie ASF został zarejestrowany na Haiti oraz w Republice Dominikańskiej, a dokładniej na wyspie Hispaniola. Podobnie jak Brazylia i inne kraje na kontynencie, Stany Zjednoczone wspierają oba kraje w ich wysiłkach na rzecz wyeliminowania epidemii.

Komitet chce aktywnie działać

Wraz z dodaniem NPPC, grupa – dawniej PPA Prevention ASF 0118Latam – została przemianowana na „Prevention PPA America” w nawiązaniu do kampanii prewencyjnej afrykańskiego pomoru świń (PPA w języku hiszpańskim) w obu Amerykach.

Wejście NPPC zostało zatwierdzone przez grupę w drugiej połowie grudnia. Komitet Prewencji PPA America omawia nowe działania w ramach strategicznego programu zapobiegania chorobom na rok 2022.

W rezultacie w grupie znalazły się następujące kraje: Argentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, Kolumbia, Kostaryka, Salwador, Ekwador, USA, Gwatemala, Honduras, Meksyk, Nikaragua, Panama, Paragwaj, Peru, Dominikana, Urugwaj oraz Wenezuela.

Czytaj też: ASF problemem we Włoszech. Wirus wpływa negatywnie na krajowe ceny

meatinfo.ru/fot.pixabay


Autor: Michał Rybka 18-01-2022 13:31:59

Rejony Żuromina i Mławy znalazły się poza czerwoną strefą ASF

Z jutrzejszym dniem rejony Żuromina i Mławy znajdą się poza czerwoną strefą związaną z wirusem ASF. Zmiany zajdą także w innych województwach.

Na stronie Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej opublikowano Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2022/65 z dnia 17 stycznia 2022 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2021/605 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Zmiany dotyczą woj. mazowieckiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego.

Brak strefy czerwonej oznacza częściowe otwarcie się gospodarstw

Na mocy ww. rozporządzenia zdecydowana część powiatu żuromińskiego (poza gminą Siemiątkowo) i powiatu mławskiego (poza gminą Radzanów, Strzegowo, Stupsk) z obszaru z ograniczeniami III (strefa czerwona) przeniesiono do obszaru z ograniczeniami II (strefa różowa). Takie rozporządzenie będzie niosło pozytywne skutki, ponieważ rejony te charakteryzuje duża produkcja żywca.

Wszystkie te zmiany wejdą w życie w dniu 19.01. 2022 r.asf2 18.01

Procedura likwidacji ogniska ASF

Po wykryciu ogniska ASF wyznacza się wokół niego obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony). Gospodarstwo utrzymujące świnie, położone w obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym, wyznaczonym w związku z wystąpieniem ogniska ASF (obszary wymienione w rozporządzeniach powiatowego lekarza weterynarii lub Wojewody), obowiązuje bezwzględny zakaz wyprowadzania świń z tego gospodarstwa przez okres:

40 dni – w obszarze zapowietrzonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zapowietrzonym może zostać skrócony do 30 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę,
30 dni – w obszarze zagrożonym, przy czym zakaz wywozu świń z gospodarstw w obszarze zagrożonym może zostać skrócony do 21 dni, jeżeli na podstawie przeprowadzonych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, intensywnych programów pobierania próbek i badań tych próbek wykluczono chorobę.

Po upływie opisanych wyżej okresów trzeba niezwłocznie zgłosić ten fakt u powiatowego lekarza weterynarii. Jest to bardzo ważne, bo takie zgłoszenie daje możliwość na transport zwierząt z gospodarstwa. Szczegółowe informacje o możliwości przemieszczenia świń z gospodarstw położonych na obszarze zapowietrzonym i zagrożonym można uzyskać u powiatowego lekarza weterynarii.

Czytaj także: Pomoc dla producentów świń dotkniętych ASF w 2021 roku

źródła:polpig.pl/fot.pexels.com


Autor: Michał Rybka 18-01-2022 01:00:00

Zbilansowane aminokwasy w paszach dla świń dadzą optymalny wzrost twojej hodowli

W żywieniu trzody chlewnej warto zadbać o zbilansowaną dietę. Pomóc w tym mogą aminokwasy w paszach dla świń, które oddziałują na właściwy wzrost i rozwój.

Zbilansowana dawka pokarmowa dla świń nie powinna opierać się wyłącznie na samym białku w paszy. Powinna zawierać w sobie również wartości biologiczne. Innymi słowy wartość biologiczna białka to zawartość aminokwasów odpowiadająca zapotrzebowaniu organizmu świni.

Aminokwasy dziela się na dwie grupy

Pierwszym rodzajem aminokwasów wchodzących w skład białka są te, które samodzielne syntezują się w organizmie zwierzęcia. Z kolei drugi rodzaj aminokawsów musi być dostaraczany świni w paszy, gdyż nie może się on samodzielnie syntezować. Do drugiej grupy możemy zaliczyć: lizynę, treoninę, metioninę, tryptofan, walinę, leucynę, izoleucynę, fenyloalaninę oraz histydynę.

Skarmiając odpowiednie pasze, trzeba pamiętać, że odpowiedniej zawartości aminokwasów w składnikach pokarmowych paszy i odpowiednim stosunku aminokwasów względem siebie. Należy mieć świadomość, iż aminokwasowy skład jest różny w stosunku do składu białka ciał tuczników jak i składu mleka loch. Z tej racji już ok. 40 lat temu przyjęto termin białka idealnego, umożliwiający żywić świnie tak, aby dostarczone w paszach białko pokryło zapotrzebowanie na aminokwasy w proporcjach zbliżonych do składu ciała. Za najlepsze kryterium w dostępności dla organizmu zwierzęcego przyjmuje się strawność jelitową aminokwasów.aminokwaasy2

Aminokwasy w paszach dla świń – prawo Liebiga

W całym procesie znajduje zastosowanie również prawo Liebiga. Prawo to mówi, że składnik, którego jest najmniej w stosunku do potrzeb, będzie ograniczał wykorzystanie pozostałych składników, a w tym przypadku aminokwasów. Do najczęściej ograniczających aminokwaóe w paszach dla świń należą: lizyna, treonina, metionina i tryptofan. W związku z tym powinno być jak najwięcej aminokwasów, które są bardzo pożądane do odpowiedniego wzrostu i rozwoju świni.

Idąc dalej, nasze zwierze będzie potrzebowało mniejszego wysiłku na trawienie i przyswajanie paszy, jeśli ona wykaże wyższą zawartość białka biologicznego. Dobrze zbilansowane aminokwasy w paszach dla świń, to gwarancja mniejszej ilości problemów związanych z jej paszy, a przy okazji to gwarancja również mniejszrj produkcji amoniaku.

Aminokwasy w paszach dla świń i ich odpowiednie bilansowanie

Dla poszczególnych grup produkcyjnych świń zostały opracowane profile aminokwasowe po to, aby prawidłowo zbilansować aminokwasy egzogenne.

Lizyna to pierwszy aminokwas ograniczający biologiczną wartość białka w żywieniu świń. Jej wartość wynosi 100 i dopiero w następnej kolejności bilansuje się pod nią inne aminokwasy. Klasyfikacja innych aminokwasów tyczy się głównie metioniny z cystyną, treoniny i tryptofanu, ponieważ tylko te związki można bilansować podczas układania dawek pokarmowych w mieszankach paszowych.

Dla poszczególnych grup świń proporcje aminokwasów w paszy dla powinny oscylować w tych granicach: prosięta odsadzone – 100 : 60 : 65 : 18, warchlaki – 100 : 60 : 62 :18, tuczniki w pierwszym okresie tuczu – 100 : 65 : 67 :19, tuczniki w drugim okresie tuczu – 100 : 70 : 70 : 20. Dla loch uśredniony profil aminokwasowy powinien wynosić 100 : 65 : 68 : 19.

Zachowanie odpowiedniego profilu aminokwasowego w bilansowanej paszy umożliwia optymalne wykorzystanie białka paszy. Zachowanie tej zależności może nam pomóc w uzyskaniu jak najbardziej poprawnych i korzystnych wskaźników produkcyjnych hodowanych świń. Przy okazji ograniczymy także wydalanie azotu do środowiska. Z tego wynika, że przy bilansowaniu dawki pokarmowej dla poszczególnych grup świń musimy zwrócić uwagę na ogólną wartość paszy, a nie tylko na ogólną zawartą w niej ilość białka.

Zobacz też: Mięso tuczników: Czynniki decydujące o wartości mięsa

źródła:kpodr.pl/fot.pexels

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.