Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Sebastian Wroniewski 10-01-2022 01:00:10

Efektywność rozrodu świń – jak wykorzystać potencjał reprodukcyjny

Efektywność rozrodu świń

Na fermach loch głównym warunkiem uzyskania wysokich wyników produkcyjnych jest maksymalna efektywność rozrodu świń, czyli częste oproszenia oraz liczne mioty.

Wirus ASF i niskie ceny świń spowodowały w ostatnich latach okresy długotrwałego spadku opłacalności trzody chlewnej. Hodowcy szukają więc rezerw i próbują wyeliminować błędy, które uniemożliwiały uzyskanie wysokich wyników produkcyjnych. Dobry rozród jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na wyniki produkcyjne w chlewniach macior. Niedostateczne wykorzystanie potencjału reprodukcyjnego użytkowanego stada loch jest jedną z głównych przyczyn niskiej opłacalności produkcji trzody chlewnej w większości ferm trzody chlewnej w kraju.

Efektywność rozrodu świń jest bardzo ważna

Według  ekspertów potencjalna efektywność rozrodu świń kształtuje się na poziomie około 18 sztuk urodzonych w jednym miocie, tzn. ponad 40 prosiąt odchowanych w ciągu roku. Wykorzystanie tego potencjału nawet tylko na poziomie 60% pozwala na odchowanie 24 prosiąt. W praktyce jednak wielu rolników wciąż osiąga znacznie niższe wyniki ze względu na liczne ograniczenia i niedociągnięcia. Szacuje się, że lochy domowe wychowują średnio 30-40 prosiąt w trakcie swojego życia. W wielkotowarowej produkcji trzody chlewnej ok. 10% brakowanych macior charakteryzuje się zaledwie jednym miotem, a średnia ilość miotów waha się pomiędzy 3-4. Niedostateczne wykorzystanie potencjału reprodukcyjnego użytkowanego stada loch jest jedną z głównych przyczyn niskiej opłacalności produkcji trzody chlewnej w większości ferm trzody chlewnej w kraju.

Wyniki uzyskane na fermach loch zależą od dobrej organizacji sektora rozrodu, właściwego doboru materiału hodowlanego, prawidłowego żywienia loch i loszek w różnych fazach cyklu produkcyjnego, dobrostanu zwierząt, statusu zdrowotnego całego stada oraz rzetelnie prowadzonej dokumentacji.

Krycie loch

Pomyślny przebieg rozrodu w dużej mierze zależy Efektywnosc rozrodu swin 02od hodowców i ich znajomości przebiegu cyklu reprodukcyjnego oraz umiejętności obserwacji i interpretacji objawów rui u loch. Jeśli pozwolono na zbyt wcześnie dopuszczenie loszki, jej wzrost i rozwój ulegnie spowolnieniu, co ma negatywny wpływ na jej wydajność reprodukcyjną w kolejnych cyklach.

Najkorzystniejsze jest zapładnianie młodych loszek w 2 lub 3 rui. Stymulację loszek knurem powinno przeprowadzać się od 140 dnia życia codziennie przez około 20 minut (początkowo raz a później dwa razy dziennie). Loszki, u których ruja wystąpi w ciągu 40 dni od początku ich kontaktu z knurem, wykazują najlepsze wyniki reprodukcyjne – skuteczność krycia, plenność, liczba miotów. Dlatego samice, które w tym okresie nie wykazały rui powinny być, usunięte ze stada.

Krycie lub inseminacja wykonane zbyt wcześnie lub za późno powoduje, że lochy lub loszki najczęściej powtarzają ruję, a jeżeli już dojdzie do zapłodnienia, to rodzi się 6-8 prosiąt. Odpowiednie postępowanie z lochami i loszkami w ciągu pierwszych kilkudziesięciu godzin po pokryciu odgrywa ważną rolę w skuteczności krycia oraz wpływa na wielkość miotu.

Światło i pasza

Światło ma ogromne znaczenie w reprodukcji. Czynnik ten odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego, a jego niedobór może prowadzić do nieregularnej rui i problemów ze zdolnością samicy do skutecznego zapłodnienia. W przemyśle hodowlanym, przy przygotowywaniu loszek i loch do krycia, zalecane jest, by światło o natężeniu 150- 250 lx świeciło się przez 16 godzin.

Jakość paszy i zdolność lochy do jej wchłaniania podczas laktacji są również ważne dla wydajnego rozrodu. W okresie żywienia lochy muszą jeść paszę równą 1% masy ciała prosiąt oraz po 0,5 kg na każde odchowywane prosię. Ważne jest, aby locha spożywała określoną ilość paszy równomiernie przez cały okres laktacji. Odpowiednie żywienie pozwala na hodowlę dużych i regularnych miotów bez zmęczenia loch.

Integralną częścią zarządzania stadem jest ciągła obserwacja zwierząt i prawidłowo prowadzona dokumentacja. Ciągła analiza danych pozwala szybko eliminować błędy, ograniczać straty i poprawiać wyniki produkcyjne. Warunkiem skutecznego korzystania z dokumentów jest rzetelne gromadzenie i wprowadzanie danych.

Czytaj też: Pasze dla świń – jakie wybierać dla poszczególnych grup zwierząt?

lodr.pl/fot.pixabay

 

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Emilia Gromczak 23-01-2022 12:00:00

Temperatura w chlewni zależy od grupy zwierząt i systemu chowu

Odpowiednia temperatura w chlewni powinna być przystosowana do danej grupy zwierząt. Wiele zależy również od systemu chowu.

Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu w chlewni zapewni świnią odpowiedni dobrostan. Wpłynie również na ich odpowiednie funkcjonowanie i lepszy poziom wydajności. Parametry, które określają mikroklimat w chlewni to: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, szkodliwe gazy, prędkość ruchu powietrza, oświetlenie, hałas i zapylenie. Temperatura oraz wilgotność powinny być dostosowane do danej grupy zwierząt oraz systemu chowu. 

Najważniejsze czynniki mikroklimatu

Na mikroklimat w chlewni składają się głównie temperatura oraz wilgoć. Jednak nie można nie wspomnieć również o oświetleniu, prędkości ruchu powietrza, szkodliwych gazach oraz hałasie i zapyleniu. Czynniki te oprócz tego, że wpływają na zdrowie i produkcyjność trzody chlewnej, mogą oddziaływać na konstrukcję budynku lub elementy wyposażenia.

Główne czynniki to temperatura w chlewni oraz wilgoć. Pamiętajmy, że zwierzęta odczuwają temperaturę powietrza, inaczej niż wskazuje ją termometr, odczuwalna temperatura zależy od nasycenia powietrza parą wodną, od wieku, grubości tkanki tłuszczowej, temperatury powietrza w chlewni, prędkości ruchu powietrza oraz jego wilgotności.temperatura w chlewni mikroklimat

Odpowiednia temperatura w chlewni

Dla knurów i loszków optymalna temperatura to 17 st. Celsjusza, a wilgotność powietrza wynosi 70 %. Z kolei dla kurów stadnych jest to odpowiednio 15 st. C i 75 %. W przypadku loch luźnych i niskoprośnych to 15 st. C i 70 % wysokoprośnych – 19 st. C i 70 %, a karmiących – 20 st. C i 70 %.

Wilgotność dla wszystkich prosiąt niezależnie od długości życia powinna być na poziomie 60 %. Z kolei temperatura w chlewni dla prosiąt powinna wynieść:

– dla prosiąt 1-2-dniowych – 32 st. C
– 4-14-dniowych – 28 st. C
– 15-21-dniowych – 23 st. C
– 22-28-dniowych – 22 st. C
– 29-56-dniowych – 21 st. C
– dla warchlaków – 19 st. C

Tuczniki powinny mieć zapewnioną wilgotność na poziomie 60 %. Jeśli chodzi o temperaturę, to optymalna temp. dla tuczników o wadze 65 kg wynosi 18 st. C, o wadze 95 kg – 17 st. C, o wadze 115 kg – 16 st. C. 

Niewłaściwe warunki wilgotnościowo-termiczne

Możemy wyróżnić cztery rodzaje niewłaściwych warunków wilgotnościowo-termicznych. Pierwszy przypadek to wysoka wilgotność i wysoka temperatura. Warto wiedzieć, że w takich warunkach oddawanie ciepła z organizmu jest zmniejszone. Może pojawić się przegrzanie, zaburzenie przemiany materii, oraz obniżenie produkcyjności. Drugi przypadek to wystąpienie wysokiej wilgotności i niskiej temperatury. Takie warunki sprzyjają wychłodzeniu organizmu poprzez nadmierne oddawanie ciepła. Kolejny to niska wilgotność i niska temperatura w budynkach nieogrzewanych i nieizolowanych termicznie. W obecnym chowie trzody w zasadzie takie warunki nie występują. Ostatni przypadek to wystąpienie niskiej wilgotności i wysokiej temperatury. Zdarza się, to gdy gdy budynek jest nadmiernie ogrzewany. Tego rodzaju warunki wpływają na zwiększone parowanie z powierzchni skóry, oraz błon śluzowych, co za tym idzie ich nadmierne wysychanie i pękanie. 

Sprawdź: Objawy ASF – działanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby w stadzie

lodr.konskowola.pl/fot.pixabay.com


Autor: Monika Faber 21-01-2022 14:30:12

Epidemia ASF ciągle trwa! Białoruś zakazuje importu pasz z części Polski

 Strona internetowa białoruskiej służby weterynaryjnej poinformowała, że wprowadzono zakaz importu pasz i dodatków paszowych z województwa opolskiego.

Reasumując, uwagi na występowanie ASF w Polsce obecnie obowiązuje zakaz importu na terytorium Białorusi z całego terytorium Polski żywych świń, podatnych na zarażenie ASF gatunków zwierząt przeznaczonych do ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych, nasienia oraz zarodków świń, mięsa wieprzowego i produktów ich przetwórstwa, skór, rogów, kopyt i jelit, trofeów myśliwskich.

Afrykański pomór świń trwa

Dodatkowo dla województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego obowiązuje zakaz importu na terytorium Białorusi pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków ozdobnych).

Rozpoznanie afrykańskiego pomoru świń może nie być proste, bowiem objawy ASF są często niespecyficzne i mogą być mylone z innymi chorobami czy zatruciami.

Objawy afrykańskiego pomoru świń często podobne są do innych chorób lub zatruć. Nierzadko zdarza się, że choroba różnie objawia się w różnych stadach. ASF 0118Z tego względu jeśli ma się najmniejszą dozę niepewności co do możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Umożliwi to pobranie próbek w kierunku wykluczenia ASF. Hodowcy, który zgłosił podejrzenie, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na ASF, zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.

ASF – jakie objawy?

Interweniować należy jeśli pojawią się następujące objawy:

– nagłe padnięcia zwierząt – objawy ASF w stadzie mogą niekiedy być widoczne tylko przez nagłe padnięcia świń, bez innych objawów towarzyszących;
– zwiększona wewnętrzna ciepłota ciała (do 40,5-42°C), której mogą nie towarzyszyć inne symptomy jak np. gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie;
– inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
duszność,
pienisty wypływ z nosa,
wypływ z worka spojówkowego,
biegunka – często z domieszką krwi,
wymioty,
niedowład zadu,
objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
ronienia u prośnych macior;
– niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Czytaj również: Pierwszy przypadek ASF u dzika wykryty we włoskim Piemoncie

wetgiw.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 20-01-2022 14:00:00

ASF: Rosja poinformowała o 349 ogniskach wykrytych w 2021 roku

W 2021 roku w Rosji zarejestrowano 349 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) – przekazał wiceminister rolnictwa Maxim Uvaydov.

Uvaydov dodał, że 17 ognisk wirusa dotyczy dużych gospodarstw hodowlanych. Jego zdaniem główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa w Rosji jest nieprzestrzeganie przez wszystkie podmioty gospodarcze środków bezpieczeństwa biologicznego. Podkreślił, że kwarantanna jest często wprowadzana na bezzasadnie minimalnym terytorium, bez uwzględnienia powiązań ekonomicznych i istniejących zagrożeń.

Brak bioasekuracji głównym powodem rozprzestrzeniania się ASF

„W całym 2021 roku u świń domowychASF 0222 w Rosji zarejestrowano łącznie 349 ognisk ASF. Ponadto 17 ognisk dotyczy dużych gospodarstw hodujących trzodę chlewną hodowli trzody chlewnej” – powiedział wiceminister.

Według niego główną przyczyną epidemii ASF jest nieprzestrzeganie przez wszystkie podmioty gospodarcze środków bezpieczeństwa biologicznego.

„Wszelkie środki zapobiegania i zapobiegania zakażeniom są określone w przepisach weterynaryjnych i innych dokumentach regulacyjnych. Ale to, co czasami obserwujemy po wykryciu ogniska na prywatnych działkach gospodarstwa domowego lub odnalezieniu zarażonego dzika, to fakt, że kwarantanna jest często wprowadzana na bezzasadnie minimalnym terytorium, bez uwzględnienia powiązań ekonomicznych i istniejących zagrożeń. Mówię o wielkości zagrożonej strefy i strefy nadzoru. W rezultacie, co się dzieje: infekcji nie można powstrzymać, nadal się rozprzestrzenia, a my odnotowujemy nowe ogniska choroby” – powiedział Uvaydov.

Wiceminister uznał, że niski poziom bezpieczeństwa biologicznego w małych gospodarstwach jest drugim powodem rozprzestrzeniania się wirusa.

„Wielokrotnie już o nich mówiłem. Są to gospodarstwa, w większości małe, o niskim poziomie bezpieczeństwa biologicznego, a dziki, jak wiadomo, są jednym z czynników przenoszenia infekcji na duże odległości" – dodał wiceminister.

Czytaj też: Ameryka zebrała się, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF

meatinfo.ru/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.