Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Monika Faber 09-01-2022 01:01:41

Bioasekuracja chlewni ważnym elementem w walce z ASF

bioasekuracja chlewni

Wirus ASF Powoduje duże straty gospodarcze i pogłębia kryzys na rynku wieprzowiny. Aby chronić się przed ASF ważna jest bioasekuracja chlewni.

Główny Lekarz Weterynarii apeluje do hodowców świń i myśliwych o poszanowanie zasad bioasekuracji i wypełniania wszelkich zaleceń służb weterynaryjnych dotyczących zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa ASF do gospodarstw, w których występuje trzoda chlewna. Wirus może przedostać się na teren innych województw przede wszystkim poprzez nie zdezynfekowane środki transportu, nielegalne przewożenie żywności przez osoby zza wschodniej granicy, skarmianie świń resztkami żywności z mięsa zakażonych zwierząt, a dopiero w dalszej kolejności przez migrację dzikich zwierząt.

Bioasekuracja chlewni ważnym elementem w hodowli trzody chlewnej

Na ASF nie ma jeszcze skutecznej szczepionki, dlatego należy stosować wszystkie możliwe działania profilaktyczne. Z tego względu ważna jest bioasekuracja chlewni. Przypomnijmy, że w 2021 r. potwierdzono 124 ogniska u świń, co stanowi rekord w dotychczasowej walce z chorobą. Szczególnie martwi sytuacja, w której rośnie liczba ognisk u świń przy spadku liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną o ponad 31,5 tys., tj. o 30,4% w stosunku do początku roku (dane ARiMR). Świadczy to o pogorszeniu sytuacji epizootycznej kraju przy kurczącym się obszarze wolnym od choroby.

Jednym z kluczowych czynników jest tu konieczność dezynfekcji butów osób wchodzących do stodoły oraz samochodów wjeżdżających na farmę. Przy wejściach na farmy i rancza należy umieścić maty dezynfekcyjne i śluzy. Środki dezynfekujące działają dobrze tylko wtedy, gdy są stosowane w odpowiednim stężeniu (zgodnie z zaleceniami producenta) i nie są zanieczyszczone dużymi ilościami zanieczyszczeń organicznych. Środki dezynfekujące należy wymienić na nowe, jeśli zanieczyszczenie jest zbyt duże.

Aby zabezpieczyć chlewnię przed wnikaniem drobnoustrojów chorobotwórczych, ważne jest dobrze wykonane ogrodzenie, które uniemożliwia przedostanie się na teren chlewni dzikich zwierząt, psów, kotów, a także gryzoni.

W większości przypadków wystarczy ogrodzenie z siatki drucianej, która powinna być bez dziur, gęsta i solidnie przytwierdzona do podmurówki. Szczelne ogrodzenie i zamknięta brama ograniczają możliwości wejścia do obiektów przypadkowych, niepożądanych gości. Na ogrodzeniu należy zawiesić tablice informacyjne o tym, że osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren gospodarstwa. Na drzwiach do budynków inwentarskich obowiązkowo należy umieścić tablicę z napisem „Obcym wstęp wzbroniony”.

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem decydującym o bezpieczeństwie zdrowotnym świń są środki transportu. Pojazdy, które przewożą świnie oraz ich kierowcy są częstą przyczyną zawleczenia choroby do chlewni. Szczególnie niebezpieczne są samochody transportujące świnie. Pojazdy te muszą przejechać przez nieckę lub maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym (np. Virkon S) w celu dezynfekcji kół.

Pamiętajmy, że kierowcy tych aut nie powinni przemieszczać się po terenie gospodarstwa. Najlepiej, aby w ogóle nie wysiadali z samochodów. Jeżeli jest to konieczne to tylko w jednorazowym obuwiu i odzieży. Rampa powinna być tak zlokalizowana i zbudowana, by graniczyła z ogrodzeniem i była nachylona w sposób umożliwiający spływ wody używanej do mycia rampy poza teren chlewni. Bramy wjazdowe do fermy lub gospodarstwa muszą być zamknięte. Używanie tylko jednej bramy zwiększa możliwości kontroli ruchu samochodów i ludzi.

Ważne elementy bioasekuracji chlewni

Aby zapobiec bioasekuracja chlewni przedostawaniu się zanieczyszczeń do chlewni, należy ograniczyć do minimum wchodzenie obcych osób do pomieszczeń inwentarskich. Na fermie i w gospodarstwie utrzymującym trzodę chlewną zasadą powinno być, że osoby spoza obsługi nie mogą dostać się w bezpośrednie sąsiedztwo pomieszczeń dla zwierząt lub do ich wnętrza. Nawet weterynarze, którzy tego samego dnia odwiedzili inne wybiegi z chorymi zwierzętami, mogą stanowić zagrożenie. Dlatego przed wejściem do obory należy poprosić o zmianę obuwia i odzieży roboczej.

W obiektach składających się z kilku sektorów, lekarz weterynarii powinien poruszać się wyłącznie w jednym kierunku: z porodówki do odchowalni, a na końcu do tuczarni. Nigdy odwrotnie, gdyż porodówki i pomieszczenia dla prosiąt są szczególnie wrażliwe na zawleczenie zakażeń od innych świń. Osoby odwiedzające chlewnię (zootechnik oceny, inseminator itp.) oraz obsługujące zwierzęta a pochodzące spoza gospodarstwa, przed wejściem do pomieszczeń inwentarskich powinny zmienić odzież i obuwie. Na fermach musi obowiązywać zasada, ze pracownicy nie przemieszczają się pomiędzy sektorami a obsługa zwierząt i osoby odwiedzające muszą przebierać się w specjalnych pomieszczeniach - śluzach w buty i ubrania ochronne, które po każdorazowym użyciu są dezynfekowane.

Aby bioasekuracja chlewni była właściwie przeprowadzona ważna jest prawidłowa dezynfekcja. Warunkiem skutecznej dezynfekcji jest przede wszystkim wstępne mechaniczne uprzątnięcie wszystkich zanieczyszczeń organicznych (np. wysuszony kał, kurz, pajęczyny itp.). Zawierają one ogromne ilości drobnoustrojów, które mogą być przyczyną choroby w stadzie trzody chlewnej. Niemożliwe jest wykonanie prawidłowej dezynfekcji bez oczyszczenia kanałów, usunięcia z chlewni ruchomego sprzętu, paszy, słomy itd.

Kolejnym etapem dezynfekcji jest solidne umycie chlewni, najlepiej wodą zawierającą detergenty przy użyciu urządzeń wytwarzających ciśnienie. Mycie należy rozpocząć od górnych ścian w kierunku podłogi. Ściany zanieczyszczone w trakcie mycia podłogi należy ponownie spłukać. Ważnym elementem jest oczyszczenie i przepłukanie systemu wodociągów i poideł. Jeżeli to możliwe, wskazane jest wymontowanie wszystkich poideł i przepłukanie ich w płynie dezynfekcyjnym. Ważne jest również mechaniczne oczyszczenie, przepłukanie i zdezynfekowanie rur oraz głównego zbiornika wody. Po dezynfekcji pomieszczeń należy ponownie umieścić w chlewni całe wyposażenie ruchome.

Szczególnej troski wymaga również wprowadzanie do chlewni nowych zwierząt (prosiąt, warchlaków oraz loszek i knurków) do chlewni. Zakupione zwierzęta należy każdorazowo poddać kwarantannie i aklimatyzacji. Świnie należy stopniowo przyzwyczajać do nowych warunków. W pierwszym etapie zakupione świnie powinny przez okres 4 tygodni przebywać w budynku kwarantanny. Przed zasiedleniem obiekt taki powinien być wysprzątany i zdezynfekowany. Po okresie izolacji nowo zakupionych zwierząt jest czas na aklimatyzację, pozwalający na wytworzenie odporności przeciwko mikroflorze chorobotwórczej bytującej w chlewni. W czasie aklimatyzacji nowe zwierzęta powinny być objęte tym samym programem szczepień, co utrzymywane stado podstawowe.
Niedopuszczalne jest sprowadzanie świń bez świadectw zdrowia. Takie postępowanie takie grozi sankcjami karno-finansowymi.

Świnie, które padły powinny być składowane w specjalnych pojemnikach i w zamykanym, najlepiej chłodzonym pomieszczeniu poza chlewnią. Z kolei pojazdy przyjeżdżające po padłe zwierzęta powinny być oczyszczone i zdezynfekowane przed każdym przyjazdem.

Czytaj też: ASF w Niemczech: Bariera 3000 przypadków u dzików przekroczona

 lodr.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Monika Faber
Author: Monika Faber
O Autorze
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania rolnik. Połączenie tych dwóch profesji pomaga zrozumieć jak wymagające jest dzisiejsze rolnictwo. Jestem dumna z polskiej wsi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Emilia Gromczak 23-01-2022 12:00:00

Temperatura w chlewni zależy od grupy zwierząt i systemu chowu

Odpowiednia temperatura w chlewni powinna być przystosowana do danej grupy zwierząt. Wiele zależy również od systemu chowu.

Zapewnienie prawidłowego mikroklimatu w chlewni zapewni świnią odpowiedni dobrostan. Wpłynie również na ich odpowiednie funkcjonowanie i lepszy poziom wydajności. Parametry, które określają mikroklimat w chlewni to: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, szkodliwe gazy, prędkość ruchu powietrza, oświetlenie, hałas i zapylenie. Temperatura oraz wilgotność powinny być dostosowane do danej grupy zwierząt oraz systemu chowu. 

Najważniejsze czynniki mikroklimatu

Na mikroklimat w chlewni składają się głównie temperatura oraz wilgoć. Jednak nie można nie wspomnieć również o oświetleniu, prędkości ruchu powietrza, szkodliwych gazach oraz hałasie i zapyleniu. Czynniki te oprócz tego, że wpływają na zdrowie i produkcyjność trzody chlewnej, mogą oddziaływać na konstrukcję budynku lub elementy wyposażenia.

Główne czynniki to temperatura w chlewni oraz wilgoć. Pamiętajmy, że zwierzęta odczuwają temperaturę powietrza, inaczej niż wskazuje ją termometr, odczuwalna temperatura zależy od nasycenia powietrza parą wodną, od wieku, grubości tkanki tłuszczowej, temperatury powietrza w chlewni, prędkości ruchu powietrza oraz jego wilgotności.temperatura w chlewni mikroklimat

Odpowiednia temperatura w chlewni

Dla knurów i loszków optymalna temperatura to 17 st. Celsjusza, a wilgotność powietrza wynosi 70 %. Z kolei dla kurów stadnych jest to odpowiednio 15 st. C i 75 %. W przypadku loch luźnych i niskoprośnych to 15 st. C i 70 % wysokoprośnych – 19 st. C i 70 %, a karmiących – 20 st. C i 70 %.

Wilgotność dla wszystkich prosiąt niezależnie od długości życia powinna być na poziomie 60 %. Z kolei temperatura w chlewni dla prosiąt powinna wynieść:

– dla prosiąt 1-2-dniowych – 32 st. C
– 4-14-dniowych – 28 st. C
– 15-21-dniowych – 23 st. C
– 22-28-dniowych – 22 st. C
– 29-56-dniowych – 21 st. C
– dla warchlaków – 19 st. C

Tuczniki powinny mieć zapewnioną wilgotność na poziomie 60 %. Jeśli chodzi o temperaturę, to optymalna temp. dla tuczników o wadze 65 kg wynosi 18 st. C, o wadze 95 kg – 17 st. C, o wadze 115 kg – 16 st. C. 

Niewłaściwe warunki wilgotnościowo-termiczne

Możemy wyróżnić cztery rodzaje niewłaściwych warunków wilgotnościowo-termicznych. Pierwszy przypadek to wysoka wilgotność i wysoka temperatura. Warto wiedzieć, że w takich warunkach oddawanie ciepła z organizmu jest zmniejszone. Może pojawić się przegrzanie, zaburzenie przemiany materii, oraz obniżenie produkcyjności. Drugi przypadek to wystąpienie wysokiej wilgotności i niskiej temperatury. Takie warunki sprzyjają wychłodzeniu organizmu poprzez nadmierne oddawanie ciepła. Kolejny to niska wilgotność i niska temperatura w budynkach nieogrzewanych i nieizolowanych termicznie. W obecnym chowie trzody w zasadzie takie warunki nie występują. Ostatni przypadek to wystąpienie niskiej wilgotności i wysokiej temperatury. Zdarza się, to gdy gdy budynek jest nadmiernie ogrzewany. Tego rodzaju warunki wpływają na zwiększone parowanie z powierzchni skóry, oraz błon śluzowych, co za tym idzie ich nadmierne wysychanie i pękanie. 

Sprawdź: Objawy ASF – działanie w przypadku podejrzenia wystąpienia choroby w stadzie

lodr.konskowola.pl/fot.pixabay.com


Autor: Monika Faber 21-01-2022 14:30:12

Epidemia ASF ciągle trwa! Białoruś zakazuje importu pasz z części Polski

 Strona internetowa białoruskiej służby weterynaryjnej poinformowała, że wprowadzono zakaz importu pasz i dodatków paszowych z województwa opolskiego.

Reasumując, uwagi na występowanie ASF w Polsce obecnie obowiązuje zakaz importu na terytorium Białorusi z całego terytorium Polski żywych świń, podatnych na zarażenie ASF gatunków zwierząt przeznaczonych do ogrodów zoologicznych i zwierząt cyrkowych, nasienia oraz zarodków świń, mięsa wieprzowego i produktów ich przetwórstwa, skór, rogów, kopyt i jelit, trofeów myśliwskich.

Afrykański pomór świń trwa

Dodatkowo dla województwa zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, lubuskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, podkarpackiego, podlaskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz opolskiego obowiązuje zakaz importu na terytorium Białorusi pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego (z wyjątkiem dodatków paszowych i gotowych karm dla psów i kotów, tchórzy, tchórzofretek, fretek, gryzoni, zwierząt do akwarium i terrarium, ptaków ozdobnych).

Rozpoznanie afrykańskiego pomoru świń może nie być proste, bowiem objawy ASF są często niespecyficzne i mogą być mylone z innymi chorobami czy zatruciami.

Objawy afrykańskiego pomoru świń często podobne są do innych chorób lub zatruć. Nierzadko zdarza się, że choroba różnie objawia się w różnych stadach. ASF 0118Z tego względu jeśli ma się najmniejszą dozę niepewności co do możliwości wystąpienia ASF w stadzie, należy zgłosić podejrzenie ASF do właściwego powiatowego lekarza weterynarii. Umożliwi to pobranie próbek w kierunku wykluczenia ASF. Hodowcy, który zgłosił podejrzenie, przysługuje ze środków budżetu państwa zapomoga za zwierzę, które padło z powodu zachorowania na ASF, zanim powiatowy lekarz weterynarii otrzymał informację o zgłoszeniu.

ASF – jakie objawy?

Interweniować należy jeśli pojawią się następujące objawy:

– nagłe padnięcia zwierząt – objawy ASF w stadzie mogą niekiedy być widoczne tylko przez nagłe padnięcia świń, bez innych objawów towarzyszących;
– zwiększona wewnętrzna ciepłota ciała (do 40,5-42°C), której mogą nie towarzyszyć inne symptomy jak np. gorączkujące świnie mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie;
– inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,
zaczerwienienie skóry widoczne zawłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,
duszność,
pienisty wypływ z nosa,
wypływ z worka spojówkowego,
biegunka – często z domieszką krwi,
wymioty,
niedowład zadu,
objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,
ronienia u prośnych macior;
– niekiedy gorączce mogą towarzyszyć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.

Czytaj również: Pierwszy przypadek ASF u dzika wykryty we włoskim Piemoncie

wetgiw.gov.pl /fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 20-01-2022 14:00:00

ASF: Rosja poinformowała o 349 ogniskach wykrytych w 2021 roku

W 2021 roku w Rosji zarejestrowano 349 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) – przekazał wiceminister rolnictwa Maxim Uvaydov.

Uvaydov dodał, że 17 ognisk wirusa dotyczy dużych gospodarstw hodowlanych. Jego zdaniem główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa w Rosji jest nieprzestrzeganie przez wszystkie podmioty gospodarcze środków bezpieczeństwa biologicznego. Podkreślił, że kwarantanna jest często wprowadzana na bezzasadnie minimalnym terytorium, bez uwzględnienia powiązań ekonomicznych i istniejących zagrożeń.

Brak bioasekuracji głównym powodem rozprzestrzeniania się ASF

„W całym 2021 roku u świń domowychASF 0222 w Rosji zarejestrowano łącznie 349 ognisk ASF. Ponadto 17 ognisk dotyczy dużych gospodarstw hodujących trzodę chlewną hodowli trzody chlewnej” – powiedział wiceminister.

Według niego główną przyczyną epidemii ASF jest nieprzestrzeganie przez wszystkie podmioty gospodarcze środków bezpieczeństwa biologicznego.

„Wszelkie środki zapobiegania i zapobiegania zakażeniom są określone w przepisach weterynaryjnych i innych dokumentach regulacyjnych. Ale to, co czasami obserwujemy po wykryciu ogniska na prywatnych działkach gospodarstwa domowego lub odnalezieniu zarażonego dzika, to fakt, że kwarantanna jest często wprowadzana na bezzasadnie minimalnym terytorium, bez uwzględnienia powiązań ekonomicznych i istniejących zagrożeń. Mówię o wielkości zagrożonej strefy i strefy nadzoru. W rezultacie, co się dzieje: infekcji nie można powstrzymać, nadal się rozprzestrzenia, a my odnotowujemy nowe ogniska choroby” – powiedział Uvaydov.

Wiceminister uznał, że niski poziom bezpieczeństwa biologicznego w małych gospodarstwach jest drugim powodem rozprzestrzeniania się wirusa.

„Wielokrotnie już o nich mówiłem. Są to gospodarstwa, w większości małe, o niskim poziomie bezpieczeństwa biologicznego, a dziki, jak wiadomo, są jednym z czynników przenoszenia infekcji na duże odległości" – dodał wiceminister.

Czytaj też: Ameryka zebrała się, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się ASF

meatinfo.ru/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.