Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 08-02-2015 23:46:00

Skóry dzikich psowatych wykorzystywane do celów kuśnierskich

Skóry dzikich psowatych wykorzystywane do celów kuśnierskich

Na przestrzeni historii skóry zwierzęce zawsze towarzyszyły człowiekowi na co dzień. W początkowym okresie wykorzystywane były szczególnie w strefach klimatu chłodnego przez pierwotne ludy...

Na przestrzeni historii skóry zwierzęce zawsze towarzyszyły człowiekowi na co dzień. W początkowym okresie wykorzystywane były szczególnie w strefach klimatu chłodnego przez pierwotne ludy.

Okrycia uszyte ze skór futerkowych symbolizowały władzę oraz przynależność do wyższych klas społecznych-ich noszenie stanowiło ważną hierarchię społeczną i piastowanie władzy. Do wytworzenia wyrobów futrzarskich używa się skór pochodzących od różnorodnych gatunków zwierząt zarówno udomowionych, jak i dziko żyjących. Jednak nie wszystkie skóry mogą być przerabiane i nadają się na futro.

Do rodziny psowatych zaliczamy wiele gatunków zwierząt, a z tych od których ewentualnie można by otrzymać skóry nadające się do celów kuśnierskich należą: wilki, kojoty, szakale. Osobniki te posiadają okrywę włosową, której jakość uzależniona bywa głównie od warunków środowiskowych w jakich one żyją. I tak skóry wilcze mogą mieć na przykład różne rozmiary. Największe pochodzą od wilków żyjących w tundrze, nieco mniejsze od żyjących w lasach, a najmniejsze żyjące na pustyniach. Jednak największe i najładniejsze skóry pochodzą od wilków żyjących w leśnych okolicach północnej Kanady i Syberii. Ich okrywa włosowa jest bardzo gęsta, szczególnie występuje dużo włosów puchowych. Średnia długość skóry wilczej wynosi około 1200 mm z tym, że skóry samców są większe od skór samic o około 100-200 mm. Grubość zimowej okrywy włosowej może sięgać u wilków arktycznych 6-8 cm. Ich okrywa posiada długie włosy pokrywowe dochodzące do 10 cm, gęste, miękkie i puszyste, a włosy puchowe do 6 cm długości.

Posiadają one charakterystyczne ułożenie włosów na grzbiecie i bokach, co chroni te zwierzęta przed deszczem i śniegiem oraz doskonale zabezpiecza je przed utratą ciepła. Natomiast wilki żyjące w strefach południowych charakteryzują się okrywą włosową, która ma włosy krótkie i grube.

W latach siedemdziesiątych podjęto w Kanadzie i Ameryce Północnej pierwsze próby umiejscowienia wilków na liście zwierząt futerkowych, co znalazło duży rozgłos w świecie. Ze względu na cenne właściwości okrywy włosowej wilków żyjących na północy pojawiły się w Ameryce Północnej pierwsze pilotowe fermy wilcze, gdzie zwierzęta te trzymane są w celu przysposobienia ich do chowu fermowego. Badacze amerykańscy stwierdzili, że zimowa okrywa wilków jest bardzo gęsta i długa, a najnowocześniejsze badania nad skórami i okrywą włosową wykazały, że są one najlepsze i najcieplejsze ze wszystkich futer. Okrycia uszyte z tych skór wykazują najmniejszą tendencję do obmarzania pod wpływem oddechu, (wydzielania pary przy oddychaniu) co ma bardzo duże znaczenie szczególnie na terenach, gdzie panują bardzo niskie temperatury dochodzące do minus 500C. Dlatego na okrycia zimowe uszyte ze skór wilków istnieje duże zapotrzebowanie, szczególnie przez ludzi pracujących na terenach arktycznych na dużych wysokościach.

Te wszystkie cechy dodatnie futer wilczych stanowić mogą dodatni czynnik, który może wpłynąć na ograniczenie polowań na wilki lub powodować właściwa regulację populacji tych zwierząt. Wilki prerii amerykańskich- kojoty w wielu odmianach barwnych zamieszkują tereny położone od Kanady aż do Ameryki Środkowej. Swoim wyglądem przypominają wilka europejskiego, ale różnią się od niego budową bardziej krępą, mają krótszą szyję i ostry pysk.

Prawie cały tułów kojotów pokryty jest szarym włosem szerstnym, którego część szczytowa ma ochronny kolor czarny. Ogon jest również pokryty gęstym włosem o zabarwieniu czarnym.

Zmiana owłosienia (linienie) u kojotów rozpoczyna się na wiosnę i kończy w lipcu. Rozpoczyna się ona od ogona, a kończy na głowie. W sierpniu i wrześniu wyrastają włosy puchowe i ościste, tworząc długie i gęste futro zimowe.

Najwartościowszych skór dostarczają kojoty zamieszkujące tereny Saskatchewan w Kanadzie. Osobniki pochodzące z terenów wysuniętych daleko na północ, gdzie panują bardzo trudne warunki atmosferyczne, mają skóry bardziej grubsze, dłuższe i szerokie, aniżeli żyjące na południu. Ich okrywa włosowa jest bardziej gęsta i puszysta, a jej długość dochodzi do 10 cm.

Na przestrzeni ostatnich lat zapanowała w świecie moda na noszenie futer i kurtek uszytych ze skór kojotów. Stały się one bardzo popularne na światowych rynkach, podobnie jak futra, kurtki i inne okrycia pochodzące ze skór wilków. Przypuszcza się, że jeżeli moda ta utrzyma się przez dłuższy okres, to szanse na przetrwanie kojotów zostaną znacznie obniżone. Dla zaspokojenia aktualnego popytu na te futra zabija się corocznie około stu tysięcy sztuk tych zwierząt. W związku z powyższym aby zapobiec wyginięciu tych zwierząt musi być wprowadzony okres ich ochrony i polowanie na nie powinno się odbywać w ściśle określonym terminie. Z drugiej strony należy podkreślić, że farmerzy w tych krajach, gdzie żyją kojoty często je tępią bezlitośnie uważając je za groźnych drapieżników, które atakują owce i cielęta na pastwiskach. Jednak jak dowiodły ostatnie badania amerykańskie to nie kojoty a zdziczałe psy i inne drapieżniki w tym ptactwo atakowało owce i cielęta. Natomiast kojoty żywiąc się często znaleziona padliną i pozostawiają na niej ślady swoich kłów. Stąd wyciągnięto pochopny wniosek o winie kojotów.

Szakale swoim wyglądem zewnętrznym oraz wielkością przypominają lisy, jednak są jak gdyby formą pośrednią pomiędzy lisem a wilkiem. Pysk szakala jest nieco ostrzejszy aniżeli u wilka, ale bardziej ścięty i szerszy niż u lisa. Poza tym różnią się od lisa mocniejsza budową ciała oraz wyższymi nogami.
Skóry szakali są bardzo podobne do skór wilczych, jednak są od nich nieco mniejsze i gorszej jakości. Długość ich skóry wynosi około 500-600 mm, a jej powierzchnia około 20-25 dcm2.

Futro to nie stanowi jednak dużej wartości, ponieważ ich włosy są rzadkie, szorstkie i o jednostajnym zabarwieniu. Na rynku światowym skóry szakali pojawiły się po raz pierwszy około 50 lat temu, jednak nie odgrywają poważnej roli w handlu ze względu na małą ich ilość. Do celów kuśnierskich nadają się jedynie skóry pochodzące od osobników żyjących na terenach wysuniętych daleko na północ.

Prof. dr hab. Janusz, Jerzy Kuźniewicz

 Autor: Mateusz Chrząszcz 29-11-2021 12:00:08

Polski Związek Pszczelarski wraz z rządem o przyszłości pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski wraz z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa spotkali się by omówić kwestie inwestycji.

Podczas spotkania poruszony został temat specjalistów chorób pszczół, którzy mogą pełnić rolę wspierającą i pomocniczą w badaniu weterynaryjnym. Wicepremier i wiceminister zostali również zaproszeni do udziału w XXXIII pielgrzymce polskich pszczelarzy do klasztoru na Jasnej Górze.

Tematy poruszone na spotkaniu

Najważniejszym zagadnieniem spotkania było omówienie zapisów znajdujących się w III wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. Przedstawiciele PZP poruszyli szereg kwestii nurtujących pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie. Zarówno wicepremier Kowalczyk, jak i wiceminister Bartosik wykazali się znajomością tematyki pszczelarskiej oraz podeszli z pełnym zrozumieniem dla przedstawianych postulatów.

Podczas spotkania sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił, iż część postulatów Związku została już wprowadzona do III wersji Planu Strategicznego np. propozycja PZP dot. dopisania przy „pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). Z uwagi na wagę przedstawianych problemów postanowiono omówić szczegóły poszczególnych interwencji kolejnego dnia podczas roboczego spotkania.

Podczas trwania spotkania wyjaśnione zostały kwestie nurtujące pszczelarzy i wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy. W przypadku interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej otrzymaliśmy informację, iż nie wpisano tam zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe).

Część uwag PZP będzie uszczegółowionaPolski Związek Pszczelarski 02 dopiero na poziomie wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych i niestety nie można ich zapisać w Planie Strategicznym, ale już dziś obiecano wziąć je pod uwagę. Uznano, że są to bardzo ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i – jak zauważono – będą one omawiane w późniejszym okresie również z PZP.

Polski Związek Pszczelarstwa stawia na inwestycje

Polski Związek Pszczelarski wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem omówili kwestie inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 65 zł. Podczas spotkania temat dyskusji zszedł na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 30 zł,

Kolejnym tematem była pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił Prezydenta PZP, że jest otwarty na uwagi i sugestie, także liczy na dalszą dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

Czytaj również: Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

gov.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 28-11-2021 13:30:22

Zwierzęta laboratoryjne pod większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nowa wymuszona przez Unię Europejską

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez takiej nowelizacji. Prace legislacyjne – jak przekazano podczas prac legislacyjnych nad ustawą – miały również rozwiązać problemy wskazane podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

W uzasadnieniu noweli można przeczytać również, że zawarto tam szereg propozycji zmian zwierzęta laboratoryjne 01związanych z potrzebą dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również do warunków i potrzeb społecznych. Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną.

Zwierzęta laboratoryjne mniej wykorzystywane

Przesłaniem całości zmian jest – jak uzasadniał resort edukacji i nauki – stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie. W praktyce oznacza to: tam, gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze; ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz udoskonalanie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję "hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta laboratoryjne/gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Czytaj również: Leki weterynaryjne u progu technologicznej i biznesowej rewolucji

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 17:07:48

Kolumbia sterylizuje nielegalnie sprowadzone hipopotamy Escobara

Hipopotamy Escobara, które zostały nielegalnie sprowadzone na jego posiadłość, będą sterylizowane. Tak zdecydowały władze Kolumbii. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności.

Kolumbijski rząd zdecydował o sterylizacji hipopotamów

Według kolumbijskich mediów do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 hipopotamów sprowadzonych przez barona w latach 80. z Afryki. Choć na początku było ich zaledwie cztery, hipopotamy Escobara szybko się rozmnożyły.

Wydawany w Bogocie dziennik “El Tiempo” ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie.

Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

Hipopotamy z posiadłości Escobara zagrażają mieszkańcom

Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, szefa legendarnego kartelu z Medellin, skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena.

Kolumbijski rząd zdecydował o tym, aby hipopotamy Escobara zostały wysterylizowane po tym gdy doszło do przełomowego wydarzenia z 11 maja 2020 r. W pobliżu posiadłości Escobara, tzw. Haciendy Napoles w Puerto Triunfo, jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km 2 posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy oraz hipopotamy. W Hacienda Nápolés - luksusowej posiadłości mieścił się dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wspomniane wyżej gatunki zwierząt z różnych kontynentów.

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.