Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 29-03-2017 07:30:32

Pszczoły – małe przyjaciółki przyrody

Pszczoły – małe przyjaciółki przyrody

O pszczołach: Wszystko, co jest darem natury służy człowiekowi...

,,Wszystko, co jest darem natury służy człowiekowi

i nie ma powodu, aby poddawać w wątpliwość

wartości lecznicze i odżywcze miodu”

 

ks. Eugeniusz Marciniak

Fundacja Pomocy Człowiekowi i Środowisku ,,Humana Divinis”

 

Nie jest tajemnicą, że wszystkie stworzenia żyjące na Ziemi wchodzą w skład naturalnej symbiozy i są od siebie wzajemnie uzależnione. Ludzie z kolei są nie tylko odpowiedzialni za istnienie życia na Ziemi, ale również uzależnieni od wielu stworzeń żyjących na naszym globie. Do nich właśnie zaliczamy małe przyjaciółki pszczoły.

Od zawsze pszczoły były ważną i nieodłączną częścią ekosystemu. Wiele lat ewolucji doprowadziło do wzajemnego uzależnienia istnienia roślin owadopylnych i pszczół. Większość kwiatów swymi rozmiarami i budową przystosowały się do zapylania właśnie przez pszczoły. Pszczoły z kolei przystosowały się do jak najlepszego wykorzystania pokarmu znajdującego się w kwiatach. Tak też powstał cykl biologiczny pszczelich rodzin dostosowany do rocznego rytmu kwitnienia.

W rolnictwie nie od dziś znane są korzyści z obecności pszczół w gospodarstwach wiejskich. Z kolei ekonomiczna wartość zapylania przez owady pszczołowate wykracza ponad produkcję rolniczą. Pszczoły zapylają wszystkie rośliny, nie tylko uprawne. W przypadku upraw sadowniczych, gdzie główny plon stanowią owoce, zapylanie roślin przez owady jest jedynym zabiegiem umożliwiającym zwiększenie plonów.

Jednak, aby pszczoły mogły prawidłowo funkcjonować i przynosić wymienione wyżej korzyści, wymagają odpowiedniej uwagi i pomocy ze strony ich właścicieli. Trzeba wiedzieć, że posiadanie uli wypełnionych pszczołami, to bardzo duża odpowiedzialność. Te małe, pożyteczne istoty wymagają zainteresowania, jak wszystkie inne pozostałe stworzenia. Praca w pasiece trwa od wiosny do późnej jesieni. Właśnie teraz nadszedł czas, gdy pszczelarze zaglądają do swych podopiecznych. Po zakończonym przeglądzie uli, pasiecznicy niwelują wszelkie ubytki powstałe po zimie. Do tych czynności należy m. in. udrożnienie wylotek, aby pszczoły mogły swobodnie wydostać się na swój pierwszy oblot, ponadto trzeba zabrać z ula zbędne ramki, żeby zapewnić pszczołom więcej przestrzeni. Nie wolno również zapomnieć o zapewnieniu pszczołom pokarmu, póki na zewnątrz nie ma roślin, na których mogłyby się same posilić.

Pszczelarze pracujący w pasiece przez cały sezon mają szczęście obserwować te małe stworzenia, a te wbrew pozorom potrafią same niesamowicie zorganizować sobie pracę. Już od samego narodzenia każda z pszczół należy do osobnej grupy, która zajmuje się bądź to pracami w ulu, bądź zbieraniem nektaru. Na czele każdego roju stoi królowa pszczół odpowiedzialna za znoszenie jak największej ilości jaj. Trzeba przyznać, że obserwując życie i zwyczaje pszczół możemy natknąć się na niesamowite rozwiązania mające na celu usprawnienie technik i szybkości ich pracy. Obserwując te działania człowiek może wiele rzeczy nauczyć się od tych małych żyjątek.

 

Jednym ze sposobów docenienia trudu pracy, jaki pszczelarze ponoszą w pasiece, a tym samym podniesienie wagi pszczelarstwa, jako istotnego elementu środowiska jest organizacja konkursu na "Pszczelarza Roku". W ostatnim czasie w Ministerstwie Rolnictwa miała miejsce ceremonia ogłoszenia jego wyników, a uczestniczyli w niej minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ewa Lech. Wręczenie nagród odbyło się podczas konferencji naukowej poświęconej właśnie pszczelarstwu pt. „Wpływ pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły”, zorganizowanej przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przy okazji rozstrzygnięcia konkursu poruszono istotny problem, związany z masowym ginięciem pszczół. Trzeba nadmienić, iż wielu naukowców i praktyków zastanawia się, jakie są tego przyczyny, a nade wszystko jak można im zaradzić. Resort rolnictwa docenia zagrożenie tym zjawiskiem i zobowiązuje się prowadzić badania w kierunku przeciwdziałania mu. Minister rolnictwa zaakcentował również, że podnoszenie poziomu masowej świadomości o wzajemnym oddziaływaniu pszczół na środowisko i środowiska na pszczoły jest niezwykle istotne.

O wyniku konkursu na "Pszczelarza Roku" decydował całokształt pracy pszczelarza, jego pasieka oraz jakość wytworzonego w niej surowca. Oceniono 54 miody oraz pszczelarzy wytypowanych z szerszego grona przez różnego rodzaju organizacje pszczelarskie. Organizatorzy podkreślali, że konkurs cieszy się dużą popularnością.

W tegorocznej edycji laureatami Grand Prix Konkursu Pszczelarz Roku 2016 zostali: Irena, Albert i Maciej Radwan, Anna Pogacz. Konkurs „Pszczelarz Roku” organizowany jest we współpracy z ogólnopolskimi związkami i stowarzyszeniami pszczelarzy. Patronat honorowy sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Konkurs kierowany jest do pszczelarzy z terenu całej Polski, a uczestnikami mogą być pszczelarze: osoby fizyczne, organizacje formalne i nieformalne, firmy i spółdzielnie. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Kandydatów zgłaszają związki i organizacje pszczelarzy. Kolejna edycja rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Pszczelarstwo wymaga ogromnej ilości pracy i poświęcenia wkładanych w doglądanie podopiecznych, a konkursy podobne do tego, który wyłonił "Pszczelarza Roku" są naturalnym sposobem na docenienie trudu pszczelarzy.

 

minrol.gov.pl/ Kalina Brzozowska/ fot. pixabay.com

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Mateusz Chrząszcz 29-11-2021 12:00:08

Polski Związek Pszczelarski wraz z rządem o przyszłości pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski wraz z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa spotkali się by omówić kwestie inwestycji.

Podczas spotkania poruszony został temat specjalistów chorób pszczół, którzy mogą pełnić rolę wspierającą i pomocniczą w badaniu weterynaryjnym. Wicepremier i wiceminister zostali również zaproszeni do udziału w XXXIII pielgrzymce polskich pszczelarzy do klasztoru na Jasnej Górze.

Tematy poruszone na spotkaniu

Najważniejszym zagadnieniem spotkania było omówienie zapisów znajdujących się w III wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. Przedstawiciele PZP poruszyli szereg kwestii nurtujących pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie. Zarówno wicepremier Kowalczyk, jak i wiceminister Bartosik wykazali się znajomością tematyki pszczelarskiej oraz podeszli z pełnym zrozumieniem dla przedstawianych postulatów.

Podczas spotkania sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił, iż część postulatów Związku została już wprowadzona do III wersji Planu Strategicznego np. propozycja PZP dot. dopisania przy „pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). Z uwagi na wagę przedstawianych problemów postanowiono omówić szczegóły poszczególnych interwencji kolejnego dnia podczas roboczego spotkania.

Podczas trwania spotkania wyjaśnione zostały kwestie nurtujące pszczelarzy i wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy. W przypadku interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej otrzymaliśmy informację, iż nie wpisano tam zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe).

Część uwag PZP będzie uszczegółowionaPolski Związek Pszczelarski 02 dopiero na poziomie wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych i niestety nie można ich zapisać w Planie Strategicznym, ale już dziś obiecano wziąć je pod uwagę. Uznano, że są to bardzo ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i – jak zauważono – będą one omawiane w późniejszym okresie również z PZP.

Polski Związek Pszczelarstwa stawia na inwestycje

Polski Związek Pszczelarski wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem omówili kwestie inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 65 zł. Podczas spotkania temat dyskusji zszedł na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 30 zł,

Kolejnym tematem była pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił Prezydenta PZP, że jest otwarty na uwagi i sugestie, także liczy na dalszą dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

Czytaj również: Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

gov.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 28-11-2021 13:30:22

Zwierzęta laboratoryjne pod większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nowa wymuszona przez Unię Europejską

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez takiej nowelizacji. Prace legislacyjne – jak przekazano podczas prac legislacyjnych nad ustawą – miały również rozwiązać problemy wskazane podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

W uzasadnieniu noweli można przeczytać również, że zawarto tam szereg propozycji zmian zwierzęta laboratoryjne 01związanych z potrzebą dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również do warunków i potrzeb społecznych. Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną.

Zwierzęta laboratoryjne mniej wykorzystywane

Przesłaniem całości zmian jest – jak uzasadniał resort edukacji i nauki – stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie. W praktyce oznacza to: tam, gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze; ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz udoskonalanie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję "hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta laboratoryjne/gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Czytaj również: Leki weterynaryjne u progu technologicznej i biznesowej rewolucji

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 17:07:48

Kolumbia sterylizuje nielegalnie sprowadzone hipopotamy Escobara

Hipopotamy Escobara, które zostały nielegalnie sprowadzone na jego posiadłość, będą sterylizowane. Tak zdecydowały władze Kolumbii. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności.

Kolumbijski rząd zdecydował o sterylizacji hipopotamów

Według kolumbijskich mediów do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 hipopotamów sprowadzonych przez barona w latach 80. z Afryki. Choć na początku było ich zaledwie cztery, hipopotamy Escobara szybko się rozmnożyły.

Wydawany w Bogocie dziennik “El Tiempo” ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie.

Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

Hipopotamy z posiadłości Escobara zagrażają mieszkańcom

Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, szefa legendarnego kartelu z Medellin, skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena.

Kolumbijski rząd zdecydował o tym, aby hipopotamy Escobara zostały wysterylizowane po tym gdy doszło do przełomowego wydarzenia z 11 maja 2020 r. W pobliżu posiadłości Escobara, tzw. Haciendy Napoles w Puerto Triunfo, jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km 2 posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy oraz hipopotamy. W Hacienda Nápolés - luksusowej posiadłości mieścił się dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wspomniane wyżej gatunki zwierząt z różnych kontynentów.

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.