Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Anna Kołcon 13-04-2017 14:47:34

Podgórski o polskiej produkcji rolnej

Podgórski o polskiej produkcji rolnej

13 kwietnia gościem programu TVP3 "Porozmawiajmy o…" był prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Wraz z prowadzącym Wiktorem Legowiczem dyskutowali o polskich jajkach, o drobiu, o tym, czy polscy producenci powinni bać się Brexitu, a także o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

13 kwietnia gościem programu TVP3 "Porozmawiajmy o…" był prezes Instytutu Gospodarki Rolnej Jacek Podgórski. Wraz z prowadzącym Wiktorem Legowiczem dyskutowali o polskich jajkach, o drobiu, o tym, czy polscy producenci powinni bać się Brexitu, a także o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

 

Polska jest potentatem w produkcji jajek. Trochę gorzej sytuacja wygląda, jeśli weźmie się pod uwagę ich spożycie. Statystyczny Polak zjada średnio 160 jajek rocznie. To mało. Dla porównania przeciętny Niemiec zjada blisko 220 jaj a Francuz 240.

 

– Spowodowane to jest tym, że jajka nie są produktem najtańszym. Poza tym wytworzył się w ostatnim czasie pewien trend, moim zdaniem mylny, przechodzenia na jajka z wolnego wybiegu, tzw. ekologiczne. To nijak ma się do profilu naszej produkcji. Bodajże 92 proc. naszej produkcji to tzw. "trójki", czyli jaja pochodzące z chowu klatkowego. Eksperci twierdzą, że tylko chów klatkowy daje nam pełną kontrolę nad tym, co zwierzęta będą spożywać, będą pić. Możemy łatwiej zachować wszystkie wymogi

 

– tłumaczy Jacek Podgórski.

 

Ponadto zwraca uwagę na to, że w Europie Zachodniej struktura produkcji wygląda zupełnie inaczej, np. w Niemczech "trójki" stanowią ok. 12 proc. wszystkich jaj, reszta to jaja z wolnego wybiegu. Trend na ekologiczne jajka powoduje, że Polska staje się rynkiem zbytu dla jaj z zagranicy. Nasi producenci nie są w stanie się w tym momencie przebranżowić.

 

– Mówienie o tym, że te jajka ("trójki") są niezdrowe, jest to zwykły element manipulowania świadomością konsumencką

 

– podkreśla gość programu.

 

Polska jest także znaczącym producentem drobiu.

 

– My w tym momencie eksportujemy więcej na rynek Unii Europejskiej, ponieważ Europejczycy spożywają dużo drobiu. My potrafimy te potrzeby zaspokoić. Polski drób jest drobiem wysokiej jakości

 

– zaznacza prezes IGR.

 

Jednocześnie przestrzega, że po wystąpieniu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty sytuacja ekonomiczna Unii może być niestabilna, dlatego bardzo ważne jest poszukiwanie nowych rynków zbytu. Ministerstwo rolnictwa rozpoczęło już działania mające na celu ich pozyskanie.

 

Brexit to dla polskich producentów ogromne wyzwanie. Boją się go, ponieważ bardzo dużo polskiej żywności trafia do Wielkiej Brytanii.

 

– Boją się, ale wydaje mi się, że niesłusznie. Pamiętajmy o tym, że w Wielkiej Brytanii mamy cały czas gigantyczną Polonię, która będzie chciała kupować nasze produkty. Poza tym rodowici Brytyjczycy zakochali się w polskich produktach. (…) Eksportujemy (do Wielkiej Brytanii) głownie produkty czekoladowe, ciastkarskie, a także wspomniany już drób. Myślę, że na tyle rozkochaliśmy Brytyjczyków w naszym rodzimym rynku i jakości produktów, że ta skala eksportu się nie zmniejszy

 

– zauważa Jacek Podgórski.

 

W dalszej części programu Wiktor Legowicz wraz ze swoim gościem omawiali sprawy związane z eksportem, importem, "restrykcyjną" ustawą o ziemi, a także projektem nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

 

– Ta ustawa to nie tylko kwestia psów i trzymania ich na łańcuchu, to przede wszystkim, w mojej opinii, absolutnie oburzający zapis o zakazie hodowli zwierząt na futra. (…) Polska jest drugim producentem skór zwierząt futerkowych w Europie, trzecim na świecie. (…) Organizacje pseudoekologiczne wskazują na aspekt etyczny, moralny. Nie widzę w hodowli zwierząt futerkowych niczego bardziej nieetycznego niż w przypadku hodowli drobiu, hodowli świń

 

– podkreśla prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

 

Program "Porozmawiajmy o…" z udziałem prezesa IGR Jacka Podgórskiego dostępny tutaj.

 

warszawa.tvp.pl/AZK/Fot. pixabay.comAutor: Mateusz Chrząszcz 29-11-2021 12:00:08

Polski Związek Pszczelarski wraz z rządem o przyszłości pszczelarstwa

Polski Związek Pszczelarski wraz z przedstawicielami ministerstwa rolnictwa spotkali się by omówić kwestie inwestycji.

Podczas spotkania poruszony został temat specjalistów chorób pszczół, którzy mogą pełnić rolę wspierającą i pomocniczą w badaniu weterynaryjnym. Wicepremier i wiceminister zostali również zaproszeni do udziału w XXXIII pielgrzymce polskich pszczelarzy do klasztoru na Jasnej Górze.

Tematy poruszone na spotkaniu

Najważniejszym zagadnieniem spotkania było omówienie zapisów znajdujących się w III wersji Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 odnoszących się do pszczelarstwa i interwencji sektorowych. Przedstawiciele PZP poruszyli szereg kwestii nurtujących pszczelarzy oraz organizacje pszczelarskie. Zarówno wicepremier Kowalczyk, jak i wiceminister Bartosik wykazali się znajomością tematyki pszczelarskiej oraz podeszli z pełnym zrozumieniem dla przedstawianych postulatów.

Podczas spotkania sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił, iż część postulatów Związku została już wprowadzona do III wersji Planu Strategicznego np. propozycja PZP dot. dopisania przy „pomocy na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół” możliwości tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także propozycja utrzymania w tej samej interwencji kosztów dodatkowych dla organizacji pszczelarskich (na koszty administracyjne). Z uwagi na wagę przedstawianych problemów postanowiono omówić szczegóły poszczególnych interwencji kolejnego dnia podczas roboczego spotkania.

Podczas trwania spotkania wyjaśnione zostały kwestie nurtujące pszczelarzy i wojewódzkie/regionalne związki pszczelarzy. W przypadku interwencji związanych ze wspieraniem poziomu wiedzy pszczelarskiej otrzymaliśmy informację, iż nie wpisano tam zapisu związanego z kosztami dodatkowymi, ponieważ wszystkie koszty ponoszone na organizację szkoleń będą kwalifikować się do rozliczenia (jako podstawowe).

Część uwag PZP będzie uszczegółowionaPolski Związek Pszczelarski 02 dopiero na poziomie wytycznych do poszczególnych interwencji sektorowych i niestety nie można ich zapisać w Planie Strategicznym, ale już dziś obiecano wziąć je pod uwagę. Uznano, że są to bardzo ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę i – jak zauważono – będą one omawiane w późniejszym okresie również z PZP.

Polski Związek Pszczelarstwa stawia na inwestycje

Polski Związek Pszczelarski wraz z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem oraz sekretarzem stanu Ryszardem Bartosikiem omówili kwestie inwestycji, wspierania modernizacji gospodarstw pasiecznych w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 65 zł. Podczas spotkania temat dyskusji zszedł na wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi – w części „forma i wysokość wsparcia” w przypadku kosztów dodatkowych przewidzianych do 7% podniesiony został limit kwoty przypadającej na pszczelarza do 30 zł,

Kolejnym tematem była pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół – wpisano możliwość tworzenia pakietów i odkładów przez producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, a także uwzględniono możliwość ponoszenia kosztów dodatkowych przez organizacje do 7% do limitu 30 zł w przeliczeniu na pszczelarza.
Sekretarz stanu Ryszard Bartosik zapewnił Prezydenta PZP, że jest otwarty na uwagi i sugestie, także liczy na dalszą dobrą współpracę z Polskim Związkiem Pszczelarskim.

Czytaj również: Koronawirus w rolnictwie – liczne sektory dotknięte pandemią

gov.pl/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 28-11-2021 13:30:22

Zwierzęta laboratoryjne pod większą ochroną. Prezydent podpisał ustawę

Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną. Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelę ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych.

Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnej dyrektywy i ma m.in. zapobiegać zbędnemu bólowi czy cierpieniu zwierząt wykorzystywanych w badaniach. Nowelizację ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nowa wymuszona przez Unię Europejską

Wprowadzane nowelą zmiany wynikają z konieczności dostosowania prawa krajowego do przepisów dyrektywy PE i Rady UE w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych. Po przeanalizowaniu zarzutów formalnych KE uznano, że usunięcie części przedstawionych uchybień nie jest możliwe bez takiej nowelizacji. Prace legislacyjne – jak przekazano podczas prac legislacyjnych nad ustawą – miały również rozwiązać problemy wskazane podczas kontroli Najwyższej Izby Kontroli z 2017 r., dotyczącej wykorzystania zwierząt w badaniach naukowych.

W uzasadnieniu noweli można przeczytać również, że zawarto tam szereg propozycji zmian zwierzęta laboratoryjne 01związanych z potrzebą dostosowania ustawy do aktualnych regulacji zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również do warunków i potrzeb społecznych. Zwierzęta laboratoryjne znajdą się pod większą ochroną.

Zwierzęta laboratoryjne mniej wykorzystywane

Przesłaniem całości zmian jest – jak uzasadniał resort edukacji i nauki – stosowanie zasad 3R: Replacement – zastąpienie; Reduction – ograniczenie; Refinement – doskonalenie. W praktyce oznacza to: tam, gdzie jest to możliwe zastąpienie zwierzęcia w eksperymencie przez modele badawcze; ograniczenie liczby wykorzystywanych zwierząt, na których konieczne jest przeprowadzenie badania oraz udoskonalanie metod w kierunku zmniejszenia cierpień zwierząt w doświadczeniach.

Nowelizacja ustawy nakłada na hodowców, dostawców i użytkowników obowiązek ustanawiania programu znajdowania nowego domu albo – w przypadku zwierząt dzikich – programu rehabilitacyjnego przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego, a także doprecyzowuje regulacje określające wyjątki od zasady stosowania środków znieczulających i przeciwbólowych.

Ponadto w projekcie zmieniono definicję "hodowcy" w celu umożliwienia uzyskania wpisu do rejestru hodowców zwierząt wykorzystywanych w doświadczeniach – także podmiotów hodujących zwierzęta laboratoryjne/gospodarskie wykorzystywane w procedurach. Uzupełnione zostały też przepisy ustalające warunki postępowania ze zwierzętami po wykorzystaniu ich w procedurach. Ustawa doprecyzowuje też sprawy dotyczące ekspertów współpracujących z powiatowymi lekarzami weterynarii przy prowadzeniu kontroli, określając wymagania, jakie powinien spełniać taki ekspert, a także warunki jego wpisu na listę ekspertów oraz wykreślenia z niej.

Czytaj również: Leki weterynaryjne u progu technologicznej i biznesowej rewolucji

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-10-2021 17:07:48

Kolumbia sterylizuje nielegalnie sprowadzone hipopotamy Escobara

Hipopotamy Escobara, które zostały nielegalnie sprowadzone na jego posiadłość, będą sterylizowane. Tak zdecydowały władze Kolumbii. Zwierzęta w związku ze wzrostem populacji stanowią zagrożenie dla lokalnej społeczności.

Kolumbijski rząd zdecydował o sterylizacji hipopotamów

Według kolumbijskich mediów do soboty służby weterynaryjne poddały sterylizacji za pośrednictwem substancji chemicznych 24 z prawie 90 hipopotamów sprowadzonych przez barona w latach 80. z Afryki. Choć na początku było ich zaledwie cztery, hipopotamy Escobara szybko się rozmnożyły.

Wydawany w Bogocie dziennik “El Tiempo” ujawnił, że środek chemiczny podawany w dwóch dawkach hipopotamom w celu ich sterylizacji został sprowadzony z USA za pośrednictwem kolumbijskiej ambasady w Waszyngtonie.

Pszczoły augustowskie – rodzimy gatunek pod większą ochroną

Hipopotamy z posiadłości Escobara zagrażają mieszkańcom

Stołeczny dziennik dowiedział się, że decyzja o sterylizacji zwierząt zapadła po potwierdzeniu, że co najmniej kilkanaście hipopotamów z gospodarstwa należącego kiedyś do Escobara, szefa legendarnego kartelu z Medellin, skierowało się na inne tereny, korzystając z rzeki Magdalena.

Kolumbijski rząd zdecydował o tym, aby hipopotamy Escobara zostały wysterylizowane po tym gdy doszło do przełomowego wydarzenia z 11 maja 2020 r. W pobliżu posiadłości Escobara, tzw. Haciendy Napoles w Puerto Triunfo, jeden z hipopotamów zaatakował mężczyznę, poważnie go raniąc.

Zabity w 1993 r. w trakcie policyjnej obławy Pablo Escobar przez lata gromadził w swojej liczącej ponad 20 km 2 posiadłości egzotyczne zwierzęta, m.in. żyrafy, tygrysy, antylopy oraz hipopotamy. W Hacienda Nápolés - luksusowej posiadłości mieścił się dom kolonialny, park z rzeźbami i zoo, w którym można było znaleźć wspomniane wyżej gatunki zwierząt z różnych kontynentów.

PAP/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.