Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Monika Faber 30-03-2021 16:45:48

Produkcja jaj w Polsce na wysokim poziomie. Jesteśmy w unijnej czołówce

Produkcja jaj

Polska jest dużym producentem jaj kurzych w UE. Z produkcją ponad 10 mld jaj rocznie zajmujemy wśród krajów unijnych 6 miejsce. Produkcja jaj w Polsce zlokalizowana jest głównie na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego – blisko 60% całej produkcji krajowej.

Produkcja jaj i ich konsumpcja w Polsce

Najwięcej ferm kur nieśnych zlokalizowanych jest na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego – blisko 60% całej produkcji krajowej.

W ostatnich pięciu latach statystyczny Polak konsumował od 139 do 162 sztuk jaj kurzych rocznie. W 2019 r. konsumpcja jaj w Polsce wyniosła 156 sztuk na osobę. Poziom konsumpcji był jednak niższy niż przed dekadą, gdy spożycie przekraczało 200 sztuk rocznie.rynek jaj jaja

Produkcja jaj, a ich eksport

Duża skala produkcji krajowej powoduje, że Polska jest jednym z największych eksporterów tego asortymentu w Unii Europejskiej. Eksport jaj z Polski w największym stopniu determinowany jest sytuacją podażowo-popytową na rynku unijnym, ponieważ to kraje Unii Europejskiej są naszym głównym partnerem handlowym.

W 2020 r. przychody uzyskane przez krajowych przedsiębiorców z eksportu jaj wyniosły około 203 mln EUR wobec 226 mln EUR w roku 2019. Przy czym aż 188 mln EUR wygenerowała sprzedaż na rynek unijny (93% przychodów z eksportu). Największe wpływy krajowi przedsiębiorcy uzyskali z eksportu jaj na rynek Niderlandów (54 mln EUR), Republiki Federalnej Niemiec (39 mln EUR) oraz Węgier (19 mln EUR) i Włoch (15 mln EUR).

Mniejsze wpływy z eksportu jaj w 2020 r. w porównaniu z rokiem 2019 były spowodowane pandemią koronawirusa. Ograniczenia w handlu międzynarodowym oraz w funkcjonowaniu firm sektora HoReCa miały największy wpływ na zmniejszenie przychodów producentów.

Czytaj także: Drugi nabór do wsparcia WFOŚiGW dla fotowoltaiki w firmach

Kampanie informacyjne

Zainteresowanie konsumentów dietą zbilansowaną, opartą na wysokiej jakości produktach wraz z kampaniami informacyjnymi „Kupuj świadomie”, „Solidarni z Rolnikami” i PRODUKT POLSKI, mogą przyczynić się do wzrostu spożycia, gdyż konsumpcja jaj wpisuje się doskonale w dobre nawyki żywieniowe.

Mrirw/fot. pixabay

Opublikował:
Monika Faber
Author: Monika Faber
O Autorze
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania rolnik. Połączenie tych dwóch profesji pomaga zrozumieć jak wymagające jest dzisiejsze rolnictwo. Jestem dumna z polskiej wsi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Sebastian Wroniewski 06-12-2021 11:30:32

Grypa ptaków w Stanach Zjednoczonych. Wirus wykryty w stanie indyków

Grypa ptaków dotarła do USA. Niskopatogenną odmianę wirusa grypy ptaków H5 potwierdzili Amerykanie w stadzie indyków w Stanie Minnesota.

H5 LPAI wykryto w ramach rutynowego testowania ptaków  – standardowej procedury stosowanej przez Amerykanów przed przemieszczaniem drobiu. Grypa ptaków (AI - Avian influenza), d. pomór drobiu (FP - Fowl plaque), należy do chorób zwierząt listy OIE jako niezwykle zakaźna i zaraźliwa choroba wirusowa drobiu, która może powodować śmiertelność do 100%. Chorobę wywołują niektóre szczepy podtypów H5 i H7 wirusa grypy typu A. (czynnik etiologiczny: wirus z rodziny Orthomyxoviridae, rodzaju Influenzavirus).

Grypa ptaków dotarła do Stanów Zjednoczonych

Grypa ptaków może zaatakować prawie wszystkie gatunki ptaków zarówno domowych (drób), jak i dzikich wolno żyjących, jednak stopień wrażliwości poszczególnych gatunków jest zróżnicowany:

• kury i indyki – duża wrażliwość na zakażenie, występowanie klinicznej postaci choroby;
• kaczki i gęsi – wrażliwość na zakażenie wszystkimi szczepami wirusa AI, ale tylko niektóre bardzo zjadliwe wirusy wywołują kliniczną postać choroby. Drób wodny uważa się za potencjalny rezerwuar i źródło wirusa dla drobiu;
• perliczki, przepiórki, bażanty i kuropatwy – wrażliwość podobna jak u kur i indyków;
• strusie – u strusi występują objawy oddechowe i nerwowe, biegunka, osłabienie i upadki 20-30%. Emu jest mniej wrażliwe, nie występują objawy kliniczne ani upadki;
• ptaki trzymane w klatkach, włączając papugowate i śpiewające – wirusy AI izolowane na całym świecie od dzikich i egzotycznych ptaków nie były dotąd stwierdzane u ptaków trzymanych w klatkach.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

Drogi zakażenia

Zakażenie następuje głównie drogą oddechową i grypa ptakowpokarmową. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną paszę, wodę, nawóz, ściółkę, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy ptaków odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.

Zakażone ptaki wydalają wirus w dużych ilościach przede wszystkim z:

• kałem
• wydzieliną z oczu
• wydzieliną z dróg oddechowych
• wydychanym powietrzem.

Zagrożenie dla ludzi

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.

Biorąc jednak pod uwagę ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1 oraz generalnie dużą zmienność wirusów grypy, wskazana jest pewna ostrożność, szczególnie u osób zawodowo mających kontakt z drobiem i ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z drobiem chorym, padłym ptactwem dzikim oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów.

 Czytaj też: Ptasia grypa w Europie przybiera na sile

kipdip.org.pl/wetgiw.gov.pl/fot.pixabay


Autor: Michał Rybka 03-12-2021 18:07:52

Ptasia grypa w Europie przybiera na sile

Ptasia grypa na kontynencie europejskim nie daje o sobie zapomnieć. Kolejne państwa zgłaszają problem z wysoce zjadliwym wirusem H5N1.

Tylko w ciągu dwóch ostatnich miesięcy ogniska zgłoszono w Polsce, Anglii, Francji, na Węgrzech, w Holandii, Irlandii i we Włoszech. Przy czym najnowsze siedlisko grypy zlokalizowano u łabędzi niedaleko Wiecznego Miasta, a na Węgrzech w hrabstwie Bekes wybito 5000 indyków.

Europejskie państwa utylizują ptactwo na masową skalę

Dwa tygodnie temu, z powodu wybuchu ptasiej grypy w południowym regionie Węgrzech, w komitacie Bach-Kiskun, na jednym gospodarstwie ubito aż 38 tys. kaczek, a na drugim około 500 gęsi.

Ptasia grypa zaatakowała także Francję. Wirusa zlokalizowano na fermie drobiu w pobliżu granicy z Belgią w zeszłym tygodniu. Wirus jest analizowany przez francuską Agencję ds. Żywności, Środowiska i Bezpieczeństwa. Wszystkie ptaki na zaatakowanej farmie w północno-zachodnim mieście Warham zostaną uśmiercone i ustanowiono 10-kilometrowy obwód obserwacyjny, aby zapobiec przemieszczaniu się drobiu na tym obszarze.ptasiagrypa2 03.12.21

Część ograniczonego obszaru znajduje się w belgijskiej prowincji Flandria Zachodnia. Belgijska Federalna Agencja ds. Bezpieczeństwa Łańcucha Żywnościowego podjęła dziś dodatkowe działania dla miast De Panne, Verne, Alveringem i Popering. Hodowcy drobiu i prywatni właściciele są zobowiązani do trzymania ptaków w klatkach, a wystawy i targi drobiu są zabronione.

Sytuacja na Wyspach jest równie nieciekawa. Władze Wielkiej Brytanii zgłosiły również 5 ognisk w gospodarstwach komercyjnych, a hodowcom drobiu w całym królestwie zalecono trzymanie drobiu w pomieszczeniach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa. Władze irlandzkie zgłosiły trzy epidemie w ciągu ostatnich 30 dni.

Ptasia grypa w największym rzymskim parku

We Włoszech największy park w Rzymie został częściowo zamknięty dla publiczności po tym, jak łabędź zmarł na ptasią grypę. Poinformował o tym w poniedziałek wieczorem burmistrz miasta Roberto Gualtieri, który nakazał zamknięcie na 10 dni wschodniej części Villa Pamphilj w rejonie jeziora Giglio.

Polska branża drobiarska już liczy straty

W listopadzie polskie władze zgłosiły ponad 25 ognisk, a branża może stanąć w obliczu kolejnego złego sezonu z powodu ograniczeń nałożonych przez kraje spoza UE. Polska jest również największym producentem mięsa drobiowego w UE z 19% udziałem w rynku.

Czytaj też: Ptasia grypa zbiera swoje żniwo. Wybito ponad 22 mln ptaków

źródła: meatinfo.ru/ fot. pixabay.com


Autor: Sebastian Wroniewski 03-12-2021 16:30:00

Ptasia grypa w Rosji: Krajowy związek rekomenduje szczepienie drobiu

Rozprzestrzeniająca się w Rosji ptasia grypa doprowadziła w tym roku do likwidacji ponad 4,5 mln sztuk drobiu. Krajowy związek proponuje dopuszczenie szczepień drobiu.

Weterynarze twierdzą, że produkty z zaszczepionego drobiu nie są szkodliwe dla ludzi. Jednak w wielu krajach nie podziela się tego stanowiska, więc odmowa szczepień jest często ważnym warunkiem dostępu do rynków zagranicznych. W efekcie rosyjski sektor drobiarski jest zagrożony spadkiem eksportu.

Ptasia grypa może pozbawić rosyjski sektor stada hodowlanego

Na spotkaniu 30 listopada w Ministerstwie Rolnictwa Rospitsesoyuz zaproponował, aby przedsiębiorstwa przemysłowe mogły szczepić stada hodowlane, reproduktory pierwszego i drugiego rzędu przeciwko wysoce zjadliwej ptasiej grypie.

“Reproduktory drugiego rzędu to stada rodzicielskie, które produkują jaja wylęgowe do komercyjnego karmienia brojlerów lub niosek do produkcji jaj” – wyjaśnia Albert Davleev, prezes Agrifood Strategies. Reproduktory pierwszego rzędu dostarczają drób do ferm macierzystych.

Obecnie szczepienie jest dozwolone tylko na osobistych działkach pomocniczych (LPH), podczas gdy same regiony decydują, czy je przeprowadzić, czy nie.

W 2022 r. dziesięć regionów ogłosiło plany szczepień – poinformowano na spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa. Jednocześnie uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niską skuteczność szczepień, gdyż niemożliwe jest zapewnienie stuprocentowego szczepienia całego inwentarza żywego na prywatnych działkach przydomowych.

Według Rosselchoznadzoru w 2021 r. w przedsiębiorstwach drobiarskich ptasia grypa została wykryta w pięciu ogniskach, co doprowadziło do likwidacji 4,5 miliona ptaków.

Według danych Rosptitsesoyuz za pierwsze dziesięć miesięcy 2021 roku produkcja drobiu spadła o 1,4 procenta, do poziomu 4,07 miliona ton.

Albert Davleev dodaje, że istnieje ryzyko pozostawienia rosyjskiego przemysłu drobiarskiego bez stada hodowlanego: wcześniej ptasia grypa sprawiła, że przemysł stracił część rezerw selekcyjnych i genetycznych do produkcji mięsa drobiowego:

“Jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać, uzależnienie od importowanych jaj wylęgowych będzie tylko rosło”.

Zaszczepienie drobiu może ograniczyć dostęp do części rynków

Szczepienie stada hodowlanego pozwoli szybko przywrócićPtasia grypa czlowiek 02 cykl produkcyjny po wybuchu choroby – mówi Oksana Velichko, dyrektor Prodo Tyumensky Broiler (część grupy Prodo). Propozycję popiera również Trust-Poultry Assets (zarządzający fermami drobiu Grupy Firm Zdorovaya Ferma). Wiceprezes „Damate” Andrij Grigoraschenko mówi, że szczepienie jest potrzebne, ale decyzja powinna pozostać w gestii właścicieli firm.

Rosyjskie Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że zna propozycję: zostanie ona opracowana z uczestnikami rynku i Rosselchoznadzorem. Wyjaśniono, że dziś główną metodą profilaktyki jest „zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa biologicznego przedsiębiorstw”.

Uczestnicy spotkania stwierdzili, że przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa wątpi w przyjęcie propozycji, gdyż może to ograniczyć eksport rosyjskich produktów. Rosptitsesoyuz szacuje eksport w okresie od stycznia do września 2021 roku na 248 tysięcy ton.

„Szczepienie drobiu przeciwko ptasiej grypie nie wpływa na jakość produktów, a jego spożywanie nie szkodzi ludziom” – wyjaśnia Eduard Dżawadow, dyrektor Centrum Badań Naukowych i Diagnostyki Drobiu FGBOU VO SPbGAVM.

Jednak według jednego ze źródeł zakaz szczepień jest często wskazywany w świadectwach weterynaryjnych jako warunek dostępu do rynku zagranicznego.

Obecnie ptasia grypa może pustoszyć stada w rosyjskich przedsiębiorstwach, ponieważ szczepienie jest w nich zabronione.

Źródło podkreśla, że ​​zakaz eksportu doprowadzi do nadpodaży na rynku krajowym i presji na ceny krajowe.

Biorąc pod uwagę niską rentowność w branży drobiarskiej, w tej sytuacji wiele przedsiębiorstw może nie wytrzymać spadku cen – przewiduje Oksana Velichko.

Natomiast Albert Davleev uważa, że ​​odmowa szczepień zneutralizuje program zrekompensowania kosztów budowy reproduktorów pierwszego i drugiego rzędu, uruchomiony przez Ministerstwo Rolnictwa w celu zmniejszenia uzależnienia od importu jaj wylęgowych.

Warto przypomnieć, że rozprzestrzeniająca się po Europie ptasia grypa sprawiła, że Czechy wprowadzają zakaz hodowli drobiu na wolnym powietrzu.

Czytaj też: Grypa ptaków objęła francuskie gospodarstwa mimo silnych obostrzeń

meatinfo.ru/fot.Pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.