Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Monika Faber 26-12-2021 01:00:00

Mastitis – poważna choroba krów, której nie można lekceważyć

mastitis

Mastitis tj. zapalenie wymienia to stan zapalny gruczołu mlekowego, który powoduje, że mleko nie jest zdatne do picia.

Współczesne bydło wymaga zaspokojenia potrzeb w kwestii żywienia, utrzymania oraz zarządzania stadem. Niezaspokojenie tych potrzeb skutkuje występowaniem wielu chorób, jak np. mastitis, które bardzo często prowadzą do przedwczesnego brakowania krów ze stada. To głównie od odporności danej krowy zależy, w jakim stopniu da radę bronić się przed naporem atakujących zarazków chorobotwórczych. Zwierzęta z osłabioną odpornością, spowodowaną m.in. brakiem optymalnych warunków dobrostanu szybciej poddadzą się chorobie.

Mastitis – poważna często utajona choroba

Mastitis (łac.) zapalenie wymienia jest to przewlekły, utajony lub ostry stan zapalny gruczołu mlekowego. Do zapalenia dochodzi najczęściej poprzez zaburzenia czynnościowe gruczołu mlekowego, które wywoływane są przez drobnoustroje przedostające się do organizmu. Choroba może mieć postać kliniczną (ostrą i przewlekłą) lub podkliniczną.

Stan zapalny wymienia prowadzi do różnorodnych zmian jakościowych w mleku, obniżając jego przydatność technologiczną. Dochodzi do wzrostu komórek somatycznych, któremu towarzyszy spadek wydajności mlecznej. O zapaleniu wymienia można mówić, gdy liczba komórek somatycznych w mleku przekracza 200 tys./ml. Do tego dochodzi najczęściej stwierdzona obecność drobnoustrojów chorobotwórczych.

Zapalenie gruczołu mlekowego u krów mlecznych jest wywoływane przez wiele bakterii z grupy Gram-dodatnich, jak i Gram-ujemnych , a także chorobotwórczych grzybów, a nawet alg. Część z nich związana jest z organizmem samego zwierzęcia natomiast inne ze środowiskiem (są to tzw. zarazki wszędobylskie, znajdujące się w otoczeniu krowy). Pierwsze przenoszone są podczas doju, drugie znacznie bardziej niebezpieczne zasiedlają m.in. brudne legowiska.

Rozwój stanu zapalnego gruczołu mlekowego ma określony schemat: na początku pojawia się rezerwuar infekcji, transfer czynników infekcyjnych z rezerwuaru na wymię (najczęściej ujście strzyka), następuje penetracja kanału strzykowego przez czynniki infekcyjne, i dochodzi do odpowiedzi układu immunologicznego krowy.

Istnieją dwie możliwości przeniknięcia drobnoustrojów do wymienia przez kanał strzykowy. Pierwsza z nich to szybki wzrost liczby drobnoustrojów w kanale strzykowym. Po przedostaniu się ich na zakończenie strzyku czynniki zakaźne rozpoczynają ekspansję poprzez silne namnażanie się wokół ujścia. Następnie bakterie wrastają poprzez kanał strzykowy do wnętrza gruczołu mlekowego. Drugą możliwą drogą przedostania się bakterii do wnętrza wymienia jest wektor, który przetransportowuje je z zewnątrz do środka gruczołu mlekowego. Transfer do wymienia możliwy jest np. za sprawą niewłaściwego przepływu wymienia, tzw. back flow – cofnięcie się mleka do zatoki mlecznej mającego miejsce podczas szczytowej fazy dojenia krowy.

To głównie od odporności danej krowy zależy, w jakim stopniu da radę bronić się przed naporem atakujących zarazków chorobotwórczych. Zwierzęta z osłabioną odpornością, spowodowaną m.in. brakiem optymalnych warunków dobrostanu szybciej poddadzą się chorobie.

Dodatkowym czynnikiem ułatwiającym wnikanie drobnoustrojów do poszczególnych ćwiartek może być zły stan strzyków, do którego dochodzi np. przy nieprawidłowej technice doju (nieprawidłowe ustawienie podciśnienia, zbyt małe albo za duże gumy w kubkach udojowych, źle ustawiony pulsator). Typowym objawem złego stanu strzyków jest hiperkeratoza, tj. tworzenie się pierścieniowatych zmian u podstawy wymienia i zmiana zabarwienia. Na mastitis wpływają także czynniki niezakaźne jak stres (zwłaszcza cieplny), kulawizny czy żywienie, a także częstotliwość doju. Nie wolno zapominać o chorobach zakaźnych, zwłaszcza BVD (wirusowa biegunka bydła). Wirus silnie obniża odporność krów, przez co bakterie wywołujące zapalenie wymienia mogą się łatwiej w nim namnażać.

Groźne objawy choroby, powodujące duże straty 

Zapalenie wymienia występuje w postaci subklinicznej i klinicznej. mastitisObie są groźne i powodują znaczne straty finansowe.

Mastitis w stadach przebiega najczęściej w formie subklinicznej, która nie daje wyraźnych objawów, a jedyną formą jej wykrycia jest badanie mleka i krwi. Chora krowa staje się roznosicielem zarazków w stadzie, wzrasta liczba komórek somatycznych w przeprowadzanym badaniu mleka i stwierdza się najczęściej obecność drobnoustrojów chorobotwórczych, a tym samym w mleku zbiorczym. Pojawiać mogą się również kłaczki w mleku oraz obrzęk i zaczerwienienie wymienia. Konsekwencją jest spadek wydajności mlecznej.

Klinicznej postaci mastitis towarzyszą typowe objawy zapalenia: gorączka, zaczerwienienie, podwyższona ciepłota i bolesność wymienia oraz utrata prawidłowej czynności. Zmiany w mleku widać na pierwszy rzut oka (kłaczki, strzępki, krew) zwiększeniu ulega również liczba komórek somatycznych. W najcięższej nadostrej postaci choroby objawy występują raptownie, tkanka wewnętrzna wymienia jest silnie zdegradowana, a terapia może nie dać efektów. Może prowadzić do zgonu zwierzęcia. Po przebyciu klinicznej formy mastitis krowy rzadko wracają do produkcji takiej jak przed chorobą.
W przebiegu zapalenia wymienia zmiany chorobowe w gruczole mlekowym mogą utrzymywać się 5-14 dni w zależności od czynnika etiologicznego, przebiegu choroby, ale także czasu zdiagnozowania i skuteczności podjętego leczenia.

Choroba pojawia się najczęściej w I fazie laktacji, kiedy to zwiększa się wydajność, a jednocześnie jest niska odporność i stale wykorzystywane są rezerwy energetyczne lub też w okresie zasuszenia – wówczas niezdajane mleko, gromadzące się w wymieniu, staje się idealnym zbiornikiem dla rozwoju patogennych drobnoustrojów.

Należy wspomnieć również, iż mastitis staje się narastającym problemem nie tylko u krów, ale również jałówek przed wycieleniem. Lekarze weterynarii w swojej pracy coraz częściej spotykają się z takimi przypadkami. Szukając przyczyn takiego stanu rzeczy, najbardziej prawdopodobną przyczyną wydają się patogeny środowiskowe, których źródłem są głównie brudne legowiska. Latem problemem są muchy, które stanowią wektor przenoszenia bakterii, w tym również gronkowca złocistego. Zarażoną jałówkę najrozsądniej jest przeznaczyć na opas, ponieważ prawdopodobnie nigdy nie osiągnie swojej życiowej wydajności, gdyż podczas pierwszej laktacji w wymieniu następuje maksymalny rozwój tkanki mlekotwórczej, a stan zapalny, niestety, wywołuje jej nieodwracalne ubytki.

Profilaktyka i leczenie choroby 

Poszczególne elementy profilaktyki mastitis powinny być specyficzne dla danego stada i obejmować szereg zależności przyczynowo -skutkowych, m.in. dotyczących wielkości stada, systemu utrzymania, higieny podczas doju. Do najskuteczniejszych metod walki z mastitis zalicza się :

– poprawę warunków środowiska bytowania zwierząt;
– przeprowadzanie oprócz systematycznych dezynfekcji pomieszczeń również dezynsekcję i deratyzację,
– prawidłowe zasuszanie krów,
– wykorzystanie nowych metod profilaktycznych – autoszczepionek,
– wzbogacanie paszy w witaminy i minerały (zwiększenie odporności organizmu);
– stosowanie się do zasad higieny doju- czyste ręce, czyste wymię, czysty sprzęt;

Ponadto ważne jest: 

– sprawdzanie funkcjonalności dojarki;
– przeprowadzanie oceny organoleptycznej mleka;
– regularne pobieranie próbek mleka do badań;
– stosowanie pasz dobrej jakości, świeżych, bez objawów psucia;
– szczegółowe badania i kwarantanna dla sztuk z zakupu;

Ważnym elementem w profilaktyce mastitis jest odpowiednio wykonywana dezynfekcja strzyków. Powinno zanurzać się je w środkach dezynfekujących tuż po udoju. Przy wyborze środków należy zwrócić uwagę nie tylko na zawartość substancji działających dezynfekująco (jod, chlorheksydyna, kwas peroctowy), ale też pielęgnacyjnych (gliceryna, lanolina, alantoina). Natomiast do pobierania próbek mleka do badań, w celu określenia liczby komórek somatycznych, najlepsze zastosowanie będzie miał łatwy w obsłudze w warunkach obory tzw. TOK (Terenowy Odczyn Komórkowy). Powierzchnię szalek napełnia się równą ilością mleka, dodając czynnik testowy (w większej ilości niż mleka). Im większa jest liczba komórek somatycznych, tym większe są zmiany w konsystencji mleka. Jest to tania i prosta metoda, pozwalająca na wczesne zdiagnozowanie subklinicznych stanów zapalnych wymienia.

Efektem sukcesu prowadzonej profilaktyki w stadzie jest mniej niż 200 tys. komórek somatycznych i <10 tys. bakterii w 1 ml mleka zbiorczego, <5% klinicznych przypadków w miesiącu oraz niski odsetek krów brakowanych rocznie z powodu zapalenia gruczołu mlekowego.

Co robić natomiast w sytuacji, gdy wszystkie podejmowane środki higieny i profilaktyki zawiodły i mamy w stadzie chorobę? Plan dotyczący leczenia mastitis w danym gospodarstwie powinien opracować lekarz weterynarii wraz z hodowcą. Powinien on uwzględniać wiele aspektów, w tym rodzaj występujących na fermie drobnoustrojów i ich wrażliwość na leki. Odpowiedni dobór antybiotyku poprzedzony powinien być badaniem bakteriologicznym, co skróci czas i koszty leczenia. Po rozpoznaniu klinicznego mastitis leczenie należy rozpocząć natychmiast, dobierając odpowiedni antybiotyk. Stosuje się leczenie skojarzone – podając antybiotyk zarówno do chorej ćwiartki wymienia (miejscowo), jak i ogólnie (domięśniowo) co najmniej przez 3 dni. Zależnie od stanu ogólnego zwierzęcia stosuje się leczenie wspomagające, z użyciem środków przeciwzapalnych i wlewów kroplowych. W przypadku mastitis subklinicznego leczy się zakażone sztuki tylko w okresie zasuszenia (wyjątki: potwierdzona obecność paciorkowców Streptococcus agalaciie, liczba komórek somatycznych z chorej ćwiartki pow. 400000/ml mleka). Szacuje się, że ok. 20-50% krów choruje w ciągu roku na mastitis. Z obliczeń wynika, że same straty mleka z tytułu obniżenia wydajności w przebiegu subklinicznego mastitis wynoszą ok. 1500 zł/szt. w laktacji.

W przypadku ostrego zapalenia wymienia straty mleka za laktację mogą sięgać od 300 kg do nawet 1000 kg. Dodatkowo zapalenie wymienia u krów mlecznych ma negatywny wpływ na ich rozród, a odpajanie cieląt mlekiem pochodzącym od krów z mastitis może być przyczyną ich zakażeń.

Mleko chorych krów ma nie tylko zmieniony wygląd, ale również skład. Obniżeniu ulega sucha masa, w składzie chemicznym kazeina (z 77 do 50 proc.), tłuszcz (nawet o 1,5 proc.) oraz laktoza (do 1 proc.). Ma dużo mniej witamin i składników mineralnych. W rezultacie konsekwencją łańcucha negatywnych zależności jest brakowanie ze stada krów najlepszych, o wysokiej wydajności. Mastitis to kosztochłonna choroba, jednak istnieje wiele metod walki i zapobiegania temu schorzeniu. Należy pamiętać, iż dobrze zabezpieczone stado nie podda się łatwo chorobie. Gdy wypracuje i pobudzi procesy odpornościowe w wymieniu, organizm krowy sam będzie reagował i zwalczał stan zapalny. Warto to zrobić, aby nie narażać krowy na cierpienie i długotrwałe leczenie, które może nie przynieść oczekiwanych skutków.

Czytaj też: Dojarki wpływają na zdrowotność wymienia i komfortu krowy

wmodr.pl/fot.pixabay

Opublikował:
Monika Faber
Author: Monika Faber
O Autorze
z wykształcenia prawnik, z zamiłowania rolnik. Połączenie tych dwóch profesji pomaga zrozumieć jak wymagające jest dzisiejsze rolnictwo. Jestem dumna z polskiej wsi.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Monika Faber 23-01-2022 15:00:47

Żywienie bydła zielonkami zwiększa mleczność krów

Prawidłowe żywienie bydła zielonkami jest bardzo ważne, bowiem dobrze dobrane zielonki powodują między innymi wzrost mleczności u krów.

Niesprzyjające warunki atmosferyczne, jak np. wahania temperatur czy nadmierny brak wilgoci, nie są sprzyjające dla wzrostu traw na łąkach i pastwiskach. Zielonki sprawiają jednak, że zwiększa się mleczność krów. Nieumiejętnie wprowadzone do żywienia, powodują z kolei spadek mleczności, a także zwiększają ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych. Kluczem do dobrego żywienia bydła jest stopniowe wprowadzanie zmian. Co prawda nie jest to jeszcze czas na wypędzanie bydła, aczkolwiek dzięki temu, można się do niego odpowiednio przygotować.

Żywienie bydła zielonkami niezwykle ważne

Żywienie bydła zielonkami jest ważne, ponieważ zielonka jest jedną z pasz objętościowych soczystych. Charakteryzuje się wysoką zawartością białka (średnio 15%), a także witamin i składników mineralnych. Wartość pokarmowa zielonki zależy od składu botanicznego runi jak również stadium wegetacji roślin. Najwyższa zawartość białka występuje wiosną. Wtedy ruń jest w fazie dojrzałości pastwiskowej. Zielonki sprawiają, że zwiększa się mleczność krów, jednak nieumiejętnie wprowadzone do żywienia, powodują spadek mleczności, a także zwiększają ryzyko wystąpienia chorób metabolicznych (białko zielonki wskazuje podatność na rozkład w żwaczu, czego skutkiem jest wzrost stężenia amoniaku). Mikroorganizmy trawienne, które bytują w żwaczu, nie tolerują gwałtownych zmian pasz i dawek pokarmowych, dlatego tak ważne jest, by każdą nową paszę wprowadzać stopniowo. Zbyt nagłe wprowadzenie nowego pokarmu zawsze prowadzi do zaburzeń żwacza i trawienia, co objawia się spadkiem produkcji mleka, biegunką, utratą apetytu i pogorszeniem składu mleka. Straty te nie dość, że są trudne do odrobienia, to również znacznie obniżają efekty ekonomiczne.

Jeśli zbyt gwałtownie przejdzie się z systemu żywienia zimowego na żywienie bydła zielonkami, zawartość tłuszczu w mleku może spaść nawet o 1%. Wiąże się to z niską zawartością włókna w zielonkach, dlatego ważne jest, by uzupełnić niedobór włókna sianem lub słomą. Niedostateczna ilość włókna w dawce powoduje upośledzenie procesu przeżuwania i skutkuje zakwaszeniem żwacza. Najbardziej narażone na niedobór włókna są krowy wysokomleczne, które otrzymują duże dawki paszy treściwej. Zaburzenia w trawieniu uruchamiają system obronny organizmu, co może powodować wzrost komórek somatycznych w mleku.

Aby właściwie przygotować paszę dla bydła, każdy hodowca musi ograniczyć proporcje składników, które były głównym źródłem białka przed rozpoczęciem okresu wypasu. Należą do nich poekstrakcyjna śruta sojowa czy słynna śruta rzepakowa. Z drugiej strony należy bezwzględnie usunąć mocznik z dawki, ponieważ azot powstały w wyniku jego rozkładu, a następnie amoniak, mogą być szkodliwe dla wątroby i zatruwać organizm krów. Kolejnym ważnym krokiem jest odpowiednie dostosowanie poziomu energii. Aby efektywnie wykorzystać białko paszowe do produkcji białka przez bakterie w żwaczu, należy zwiększyć stosunek składników energetycznych do 25-30%.

Należy pamiętać, że są to głównie pasze objętościowe, a nie koncentraty i zbyt duża ilość w jednej dawce może prowadzić do kwasicy. W małych gospodarstwach dobrym źródłem energii są wysłodki buraczane, natomiast w dużych oborach najczęściej stosuje się kiszonkę z kukurydzy. Ważną rolę odgrywa również kolejność karmienia. Zarówno w żywieniu tradycyjnym, jak i w pełnej dawce (TMR), zanim krowa pójdzie na wypas, wskazane jest karmienie jej głównie paszą energetyczną, ponieważ proces jej rozkładu trwa dłużej, niż białka zielonki. Oprócz zmiany składu diety nie możemy zapominać o stopniowym wprowadzaniu zielonki do codziennej diety krów. Pod tym względem zasadne jest „pastwiskowanie” bydła do 2-3 godzin w pierwszych dniach wypasu. Ważne jest, aby krowy przyzwyczaić do wypasu, gdy trawa ma około 10 cm wysokości.

Zalety pastwisk

Hodowcy, Żywienie bydła zielonkami którzy mają wątpliwości co do opłacalności wykorzystania pastwisk do karmienia swoich krów, powinni mieć na uwadze fakt, że takie wypasanie bydła pozwala przede wszystkim obniżyć koszty związane z przygotowaniem i dystrybucją paszy oraz znacząco wpłynąć na zdrowie zwierząt. Szacuje się, że przy wykorzystaniu dobrej jakości runi, można uzyskać dziennie 18-20 kg mleka, co w ogólnym systemie alkierzowym wymaga zazwyczaj użycia znacznej ilości drogich składników. Dodatkową korzyścią jest nieograniczony ruch krów na świeżym powietrzu, co stabilizuje ich kondycję (zmniejsza ryzyko otłuszczenia) oraz poprawia zdrowie racic i kopyt. Nie bez znaczenia jest również działanie światła słonecznego, które sprzyja syntezie witaminy D3. Odpowiada ona za prawidłowe wchłanianie minerałów i witamin, oraz wspiera funkcje układu odpornościowego. Wypas ma również korzystny wpływ na manifestację zewnętrznych objawów rui, co zwiększa skuteczność wykrywania rui i precyzyjną datę inseminacji.

W przypadku dużych gospodarstw, o dużej powierzchni terenów zielonych, pastwisko jest tanim i wciąż nieocenionym źródłem białka dla krów mlecznych. Należy jednak pamiętać, że wyznacznikiem skuteczności stosowania jest zmiana dotychczasowego składu diety oraz stopniowe żywienie bydła zielonkami. Jest wiele powodów, aby wypędzać krów z obory, nie tylko ze względu na portfel rolnika, ale także dla korzyści dla samych krów.

Czytaj też: Kwasica, czyli niebezpieczna choroba metaboliczna krów

lodr.konskowola.pl/fot.pixabay

 


Autor: Monika Faber 19-01-2022 19:00:31

Duńskie mleczarnie w coraz lepszej kondycji po epidemii koronawirusa

Duńskie mleczarnie przez 5 miesięcy 2021 roku odnotowywały słabe wyniki eksportu swoich produktów. Było to spowodowane epidemią SARS–COV–2.

Najnowsze dane eksportowe za pierwsze 10 miesięcy 2021 r. poprawiają się ze względu na 10-20% wzrost cen. Ważne jest, aby zastanowić się, jakie zmiany zaszły w duńskim eksporcie i które produkty mleczne są najlepiej sprzedającymi się produktami.

Eksport duńskich produktów mlecznych

Jak informuje portal forummleczarskie.pl „ w 2018 r. duński Dunskie mleczarnie 02eksport produktów mlecznych ustanowił rekord o wartości 21,01 mld DKK (2,81 mld euro), a 2019 r. był prawie tak dobry z wartością eksportu 20,97 mld DKK (2,69 mld euro). Jednak w 2020 r wybuch pandemii koronawirusa przyniósł spadek eksportu, który zakończył się na poziomie 19,9 mld DKK (2,67 mld euro). W 2021 r. eksport duńskich zakładów mleczarskich ma zbliżyć się do rekordu 2018 roku.”

Jak podają Duńczycy, duńskie mleczarnie, które produkują sery stanowią ponad 50% całkowitego eksportu produktów mleczarskich wartościowo. W 2020 r. ser został wyeksportowany za 10,48 mld DKK, podczas gdy trzy inne kategorie produktów, masło, produkty w proszku i przetwory z mleka spożywczego, miały łącznie wartość 9,39 mld DKK.

Duńskie mleczarnie odzyskują wigor po epidemii koronawirusa

Eksport na najważniejsze rynki producentów jakimi są duńskie mleczarnie wzrósł. Jak informuje forummleczarskie.pl „ z jednym wyjątkiem – w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2021 roku. Na największy rynek, Niemcy, eksport wzrósł o 10% do 2,98 mld DKK (400 mln euro). Eksport do Szwecji wzrósł o 1% do 1,59 mld DKK (214 mln euro). Chiny wyprzedziły Wielką Brytanię jako trzeci co do wielkości rynek eksportowy ze wzrostem o 6% do 1,31 mld DKK (176 mln euro). Tutaj największy udział w sprzedaży miało mleko w proszku dalej mleko, śmietany, sery i masła.”

Eksport do Wielkiej Brytanii spadł o 7% do 1,29 mld. DKK (173 mln euro), podczas gdy inne rynki tj. Holandia, Finlandia, Francja i Norwegia, rozwinęło się.

Czytaj również: Produkcja mleka w Indiach wzrośnie o 130 mln ton do 2033 roku

Forummleczarskie.pl/ fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 15-01-2022 21:00:00

Czochradła dla bydła – sposób na rozładowanie stresu u krów

Wraz z intensyfikacją produkcji zwierzęcej wprowadzono różne rozwiązania technologiczne, zwiększyć komfort zwierząt. Jednym z nich są czochradła dla bydła.

Brak odpowiedniej pielęgnacji skóry u bydła może doprowadzić do różnych chorób, do obniżenia wydajności mlecznej i do wzrostu zanieczyszczeń mikroorganizmami. Najczęstszymi chorobami skóry występującymi na wskutek nieodpowiedniej jej pielęgnacji są liszaj strzygący, świerzb, wszy oraz gzy. Aby temu zapobiec należy dbać o skórę krów. Obecnie sprzęt rolniczy jest zautomatyzowany i na rynku istnieją urządzenia do czyszczenia skóry bydła, które coraz częściej goszczą w gospodarstwach rolnych.

Czochradła dla bydła poprawiają komfort i czystość zwierząt

Właściciele zwierząt czerpią dużo korzyści z pielęgnacji skóry. Dzięki temu wzrasta wydajność mleczna, skóra jest elastyczna z lśniącym włosem, a także wydziela się tłuszczopot, który pełni funkcję ochrony przed wnikaniem bakterii. Poprawiają komfort zwierząt, pobudzają zwierzęta do przemieszczania się, stado lepiej funkcjonuje, krowy nie ocierają się o wystające elementy pomieszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie skóry, a co za tym idzie narazić hodowcę na koszty leczenia.

Według naukowców krowy, które wchodziły w negatywną interakcję z innymi krowami, częściej korzystały z czochradeł. Można więc wnioskować, że czochradła dla bydła pomagają w rozładowaniu stresu. Zauważono, że w czasie poprzedzającym wycielenie się, krowy częściej korzystały z czochradeł, a to wpłynęło na dłuższe lizanie cieląt w pierwszej godzinie po porodzie w porównaniu do zwierząt, które z nich nie korzystały.

Bydło korzystające z czochradeł jest czystsze i spędza około 5 razy więcej czasu na pielęgnację niż osobniki, które nie mają dostępu do takiego wyposażenia. Należy pamiętać o konserwacji i czyszczeniu czochradeł, aby zwierzęta nie przenosiły pasożytów między sobą.

Warto przypomnieć, jaki powinien być odpowiedni mikroklimat pomieszczeń dla bydła.

Rodzaje i budowa czochradeł

Czochradła dla bydła mogą być bierneCzochradla dla bydla 02 i czynne, czyli są to czochradła szczotkowe, które nie posiadają napędu oraz takie, które posiadają czujnik ruchu i elektryczny silnik. Na naszym rynku jako pierwsze były czochradła bierne, czyli stacjonarne.

Mają one prostą budowę. Składają się najczęściej ze stalowej ramy, a na częściach poziomych i pionowych znajdują się szczotki. Pozioma część (górna) czasami posiada sprężynę, dzięki której szczotki dopasowują się do kształtu grzbietu. Mocowane są do ściany bądź słupów za pomocą śrub.

Istnieją również urządzenia, które reagują na intensywność naporu zwierzęcia, gdy krowa naciera zbyt intensywnie na czochradło, ruch obrotowy zostaje zatrzymany. Zapobiega to ryzyku powstawania bolesnych otarć i podrażnień na skórze.

Istnieje na rynku wiele firm, które mają bogatą ofertę tego typu urządzeń zapewniających lepszy komfort zwierzętom. Wszystko zależy od możliwości finansowych rolnika. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem jest wylanie płynu owadobójczego, który dodatkowo ochroni zwierzęta przed uciążliwymi muchami i pasożytami, które są prawdziwym utrapieniem, szczególnie w okresie letnim.

Czytaj też: Choroby racic najczęściej występujące w gospodarstwie rolnym

technologia.kpodr.pl/fot.Youtube

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.