Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Kamila Ciężka 06-11-2021 21:01:09

Eksport produktów mlecznych w pierwszym półroczu 2021 roku

Eksport produktów mlecznych

W pierwszym półroczu 2021 r. eksport produktów mlecznych przyniósł przychody dla krajowej branży mleczarskiej na poziomie wyższym niż rok wcześniej.

Polskie produkty mleczne znajdują uznanie na rynkach zagranicznych, w efekcie krajowy
przemysł przetwórczy na rynku mleka od akcesji Polski do UE pozostaje eksporterem netto.

Eksport produktów mlecznych z Polski

W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. eksport produktów mlecznych z Polski miał wartość 1,3 mld EUR (6,0 mld zł) i był o 8% większy niż w pierwszym półroczu 2020. Wpływy z eksportu tego asortymentu stanowiły 7% udziału w wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego. Głównym kierunkiem eksportu produktów mlecznych z Polski były kraje UE-27.

W pierwszej połowie 2021 r. udział tych krajów w wartości wywozu wyniósł 64% wobec 62% przed rokiem. Jednocześnie wpływy uzyskane z eksportu do UE-27 wzrosły o 11%, do 845 mln EUR. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych były: Niemcy (256 mln EUR – 19% wartości), Czechy (81 mln EUR – 6%), Włochy i Niderlandy (odpowiednio: 71 mln EUR i 63 mln EUR – po około 5%).

Udział sprzedaży artykułów mleczarskich do krajów WNP jest niewielki i w pierwszym półroczu 2021 r. wyniósł 5%. Łączna wartość wyeksportowanych produktów do WNP ukształtowała się na poziomie 60 mln EUR, o 19% niższym niż w okresie styczeń–czerwiec 2020 r.

Udział krajów nienależących do UE i WNP w wywozie produktów mlecznych, tak jak rok wcześniej, wyniósł 32%. Wpływy uzyskane z eksportu osiągnęły 417 mln EUR, o 6% więcej niż w pierwszej połowie 2020 r. Największy udział w eksporcie miały Chiny (6% wartości wywozu – 75 mln EUR) i Wielka Brytania (5% – 71 mln EUR), a także Algieria (4% – 58 mln EUR) oraz Arabia Saudyjska (2% – 29 mln EUR).

Najważniejsze kierunki eksportu produktów mlecznych z Polski

Wyszczególnienie

I-VI 2020 (tys. EUR)

I-VI 2021 (tys. EUR)

Zmiana I-VI 2021 / I-VI 2020

Udział w I-VI 2020 r.

Udział w I-VI 2021 r.

Ogółem

1 225 676

1 322 361

8%

100%

100%

UE-27

759 341

845 283

11%

62%

64%

WNP

74 157

60 272

-19%

6%

5%

Pozostałe kraje

392 178

416 806

6%

32%

32%

Pozaunijne kraje

466 335

477 078

2%

38%

36%

Niemcy

221 242

256 131

16%

18%

19%

Czechy

75 762

80 569

6%

6%

6%

Chiny

56 133

75 413

34%

5%

6%

Włochy

54 038

71 230

32%

4%

5%

Wielka Brytania

58 827

70 981

21%

5%

5%

Holandia

61 941

62 703

1%

5%

5%

Algieria

58 431

57 845

-1%

5%

4%

Ukraina

62 099

51 369

-17%

5%

4%

Rumunia

44 654

51 038

14%

4%

4%

Litwa

45 088

46 018

2%

4%

3%

Węgry

45 800

41 779

-9%

4%

3%

Słowacja

40 353

41 576

3%

3%

3%

Francja

30 909

36 742

19%

3%

3%

Arabia Saudyjska

28 879

29 322

2%

2%

2%

Łotwa

18 651

23 431

26%

2%

2%

Hiszpania

26 131

22 252

-15%

2%

2%

Bułgaria

19 601

21 704

11%

2%

2%

Filipiny

14 328

19 648

37%

1%

1%

Dania

15 614

17 144

10%

1%

1%

Belgia

9 294

14 550

57%

1%

1%

Indonezja

7 736

11 883

54%

1%

1%

Grecja

10 062

10 804

7%

1%

1%

Wietnam

18 892

10 427

-45%

2%

1%

Chorwacja

6 914

10 281

49%

1%

1%

Serbia

8 430

9 682

15%

1%

1%

Libia

9 791

9 450

-3%

1%

1%

Izrael

11 331

9 197

-19%

1%

1%

Szwecja

7 584

9 070

20%

1%

1%

Austria

5 704

7 639

34%

0%

1%

Estonia

5 661

6 623

17%

0%

1%

 

Eksport serów i twarogów za granicę

W strukturze asortymentowej eksportu produktów mlecznych od lat dominującą pozycję (34% udział) zajmują sery i twarogi. W okresie styczeń–czerwiec 2021 r. eksport produktów mlecznych tej grupy towarowej wyniósł 444 mln EUR i był o 9% większy niż w pierwszej połowie 2020 r.

Głównym kierunkiem zbytu serów i twarogów były kraje UE-27, z 65% udziałem w wartości wywozu (290 mln EUR), przede wszystkim Czechy (47 mln EUR – 10% udziału w wartości eksportu tej grupy towarowej) i Niemcy (46 mln EUR – 10% udziału), a także Włochy (40 mln EUR – 9%) oraz Słowacja i Rumunia (odpowiednio 26 mln EUR i 25 mln EUR – po 6%). Oprócz krajów UE sery i twarogi wysyłano m.in.: na Ukrainę (42 mln EUR – 9% udziału), do Wielkiej Brytanii (35 mln EUR – 8%) oraz Arabii Saudyjskiej (19 mln EUR – 4%) i Libii (7,5 mln EUR – 2%).

Agnieszka Maliszewska przewodnicząca Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka w rozmowie z portalem ŚwiatRolnika.info opowiedziała o sytuacji polskich produktów mlecznych na chińskim rynku, jak również o zagrożeniach i wyzwaniach, jakie stoją przed sektorem. Jej zdaniem rynek chiński będzie naszym kierunkiem eksportu produktów mlecznych przez długie lata.

Najważniejsze kierunki eksportu serów i twarogów z Polski

Wyszczególnienie

I-VI 2020 (tys. EUR)

I-VI 2021 (tys. EUR)

Zmiana I-VI 2021 / I-VI 2020

Udział w I-VI 2020 r.

Udział w I-VI 2021 r.

Ogółem

406 871

444 336

9%

100%

100%

UE-27

255 535

289 715

13%

63%

65%

WNP

46 449

47 787

3%

11%

11%

Pozostałe kraje

104 888

106 834

2%

26%

24%

Pozaunijne kraje

151 337

154 621

2%

37%

35%

Czechy

44 854

46 627

4%

11%

10%

Niemcy

44 934

45 504

1%

11%

10%

Ukraina

40 882

41 778

2%

10%

9%

Włochy

29 411

39 549

34%

7%

9%

Wielka Brytania

26 860

35 016

30%

7%

8%

Słowacja

23 707

25 629

8%

6%

6%

Rumunia

18 822

24 583

31%

5%

6%

Arabia Saudyjska

19 431

19 297

-1%

5%

4%

Litwa

11 536

13 765

19%

3%

3%

Węgry

13 691

13 761

1%

3%

3%

Hiszpania

13 038

9 931

-24%

3%

2%

Belgia

2 517

9 910

294%

1%

2%

Dania

8 396

9 731

16%

2%

2%

Łotwa

6 837

8 637

26%

2%

2%

Bułgaria

7 664

7 886

3%

2%

2%

Niderlandy

8 165

7 738

-5%

2%

2%

Libia

5 847

7 452

27%

1%

2%

Szwecja

4 135

6 310

53%

1%

1%

Panama

3 774

6 010

59%

1%

1%

Izrael

8 128

5 893

-27%

2%

1%

Irak

4 748

4 707

-1%

1%

1%

Francja

3 759

4 449

18%

1%

1%

Egipt

4 708

4 210

-11%

1%

1%

Grecja

3 230

3 658

13%

1%

1%

Stany Zjednoczone

3 672

3 654

-1%

1%

1%

Irlandia

2 885

3 174

10%

1%

1%

Mołdawia

2 319

2 934

27%

1%

1%

Chorwacja

2 314

2 722

18%

1%

1%

Zjednoczone Emiraty Arabskie

4 033

2 526

-37%

1%

1%

 

Czytaj też: Eksport mięsa i produktów mlecznych wzrósł w Rosji o 27 procent!

KOWR/fot.pixabay

Opublikował:
Kamila Ciężka
Author: Kamila Ciężka
O Autorze
Mieszkanka malowniczej Lubelszczyzny. Studentka prawa, członkini Koła Naukowego o Ochronie Środowiska, miłośniczka zwierząt i kwiatów, wolontariuszka w domu tymczasowym dla małych zwierząt. W wolnych chwilach podróżuje i chodzi po górach.
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora


Autor: Monika Faber 19-01-2022 19:00:31

Duńskie mleczarnie w coraz lepszej kondycji po epidemii koronawirusa

Duńskie mleczarnie przez 5 miesięcy 2021 roku odnotowywały słabe wyniki eksportu swoich produktów. Było to spowodowane epidemią SARS–COV–2.

Najnowsze dane eksportowe za pierwsze 10 miesięcy 2021 r. poprawiają się ze względu na 10-20% wzrost cen. Ważne jest, aby zastanowić się, jakie zmiany zaszły w duńskim eksporcie i które produkty mleczne są najlepiej sprzedającymi się produktami.

Eksport duńskich produktów mlecznych

Jak informuje portal forummleczarskie.pl „ w 2018 r. duński Dunskie mleczarnie 02eksport produktów mlecznych ustanowił rekord o wartości 21,01 mld DKK (2,81 mld euro), a 2019 r. był prawie tak dobry z wartością eksportu 20,97 mld DKK (2,69 mld euro). Jednak w 2020 r wybuch pandemii koronawirusa przyniósł spadek eksportu, który zakończył się na poziomie 19,9 mld DKK (2,67 mld euro). W 2021 r. eksport duńskich zakładów mleczarskich ma zbliżyć się do rekordu 2018 roku.”

Jak podają Duńczycy, duńskie mleczarnie, które produkują sery stanowią ponad 50% całkowitego eksportu produktów mleczarskich wartościowo. W 2020 r. ser został wyeksportowany za 10,48 mld DKK, podczas gdy trzy inne kategorie produktów, masło, produkty w proszku i przetwory z mleka spożywczego, miały łącznie wartość 9,39 mld DKK.

Duńskie mleczarnie odzyskują wigor po epidemii koronawirusa

Eksport na najważniejsze rynki producentów jakimi są duńskie mleczarnie wzrósł. Jak informuje forummleczarskie.pl „ z jednym wyjątkiem – w ciągu pierwszych 10 miesięcy 2021 roku. Na największy rynek, Niemcy, eksport wzrósł o 10% do 2,98 mld DKK (400 mln euro). Eksport do Szwecji wzrósł o 1% do 1,59 mld DKK (214 mln euro). Chiny wyprzedziły Wielką Brytanię jako trzeci co do wielkości rynek eksportowy ze wzrostem o 6% do 1,31 mld DKK (176 mln euro). Tutaj największy udział w sprzedaży miało mleko w proszku dalej mleko, śmietany, sery i masła.”

Eksport do Wielkiej Brytanii spadł o 7% do 1,29 mld. DKK (173 mln euro), podczas gdy inne rynki tj. Holandia, Finlandia, Francja i Norwegia, rozwinęło się.

Czytaj również: Produkcja mleka w Indiach wzrośnie o 130 mln ton do 2033 roku

Forummleczarskie.pl/ fot.pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski 15-01-2022 21:00:00

Czochradła dla bydła – sposób na rozładowanie stresu u krów

Wraz z intensyfikacją produkcji zwierzęcej wprowadzono różne rozwiązania technologiczne, zwiększyć komfort zwierząt. Jednym z nich są czochradła dla bydła.

Brak odpowiedniej pielęgnacji skóry u bydła może doprowadzić do różnych chorób, do obniżenia wydajności mlecznej i do wzrostu zanieczyszczeń mikroorganizmami. Najczęstszymi chorobami skóry występującymi na wskutek nieodpowiedniej jej pielęgnacji są liszaj strzygący, świerzb, wszy oraz gzy. Aby temu zapobiec należy dbać o skórę krów. Obecnie sprzęt rolniczy jest zautomatyzowany i na rynku istnieją urządzenia do czyszczenia skóry bydła, które coraz częściej goszczą w gospodarstwach rolnych.

Czochradła dla bydła poprawiają komfort i czystość zwierząt

Właściciele zwierząt czerpią dużo korzyści z pielęgnacji skóry. Dzięki temu wzrasta wydajność mleczna, skóra jest elastyczna z lśniącym włosem, a także wydziela się tłuszczopot, który pełni funkcję ochrony przed wnikaniem bakterii. Poprawiają komfort zwierząt, pobudzają zwierzęta do przemieszczania się, stado lepiej funkcjonuje, krowy nie ocierają się o wystające elementy pomieszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie skóry, a co za tym idzie narazić hodowcę na koszty leczenia.

Według naukowców krowy, które wchodziły w negatywną interakcję z innymi krowami, częściej korzystały z czochradeł. Można więc wnioskować, że czochradła dla bydła pomagają w rozładowaniu stresu. Zauważono, że w czasie poprzedzającym wycielenie się, krowy częściej korzystały z czochradeł, a to wpłynęło na dłuższe lizanie cieląt w pierwszej godzinie po porodzie w porównaniu do zwierząt, które z nich nie korzystały.

Bydło korzystające z czochradeł jest czystsze i spędza około 5 razy więcej czasu na pielęgnację niż osobniki, które nie mają dostępu do takiego wyposażenia. Należy pamiętać o konserwacji i czyszczeniu czochradeł, aby zwierzęta nie przenosiły pasożytów między sobą.

Warto przypomnieć, jaki powinien być odpowiedni mikroklimat pomieszczeń dla bydła.

Rodzaje i budowa czochradeł

Czochradła dla bydła mogą być bierneCzochradla dla bydla 02 i czynne, czyli są to czochradła szczotkowe, które nie posiadają napędu oraz takie, które posiadają czujnik ruchu i elektryczny silnik. Na naszym rynku jako pierwsze były czochradła bierne, czyli stacjonarne.

Mają one prostą budowę. Składają się najczęściej ze stalowej ramy, a na częściach poziomych i pionowych znajdują się szczotki. Pozioma część (górna) czasami posiada sprężynę, dzięki której szczotki dopasowują się do kształtu grzbietu. Mocowane są do ściany bądź słupów za pomocą śrub.

Istnieją również urządzenia, które reagują na intensywność naporu zwierzęcia, gdy krowa naciera zbyt intensywnie na czochradło, ruch obrotowy zostaje zatrzymany. Zapobiega to ryzyku powstawania bolesnych otarć i podrażnień na skórze.

Istnieje na rynku wiele firm, które mają bogatą ofertę tego typu urządzeń zapewniających lepszy komfort zwierzętom. Wszystko zależy od możliwości finansowych rolnika. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem jest wylanie płynu owadobójczego, który dodatkowo ochroni zwierzęta przed uciążliwymi muchami i pasożytami, które są prawdziwym utrapieniem, szczególnie w okresie letnim.

Czytaj też: Choroby racic najczęściej występujące w gospodarstwie rolnym

technologia.kpodr.pl/fot.Youtube


Autor: Sebastian Wroniewski 15-01-2022 01:01:57

Mieszanki TMR – jak odpowiednio karmić bydło podczas upałów

Bydło nie lubi upałów, a nadmierną temperaturę szczególnie dotkliwie odczuwają krowy mleczne. Pomóc może TMR, czyli pasza z mieszanki całkowicie wymieszanej.

W czasie upałów krowom należy bowiem zapewnić nie tylko jak najlepszy dobrostan, poprzez zraszanie obory chłodną wodą, czy wymuszanie ruchu powietrza bez przeciągów, ale również zadbać o skarmiane odpowiednią paszą. Wspomniana mieszanka paszowa przywieziona do obory i wysypana do żłobu czy na stół paszowy jest chłodna, co nie oznacza jednak, że jest zimna. Zwykle jej temperatura jest zbliżona do temperatury pokojowej. Przy temperaturze zewnętrznej 20°C, pasza może mieć temperaturę 10–15°C.

Mieszanki TMR

Jednym ze składników mieszanki TMR jest kiszonka, zwykle przechowywana w warunkach beztlenowych, co jest podstawą fermentacji mlekowej. Jednak wysoka temperatura otaczającego powietrza podgrzewa je, prowadząc do utraty składników odżywczych i obniżonej jakości paszy. Wzrost temperatury mieszanki paszowej zaburza równowagę mikrobiologiczną, gdyż mogą tam rozwijać się patogeny, którym sprzyja otaczające powietrze. Ponadto kiszonka zawiera bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz drożdże i pleśnie, które fermentują cukry resztkowe po fermentacji mlekowej. Ponadto zawarta w koncentracie łatwo przyswajalna skrobia, będąca składnikiem TMR zostanie rozłożona przez szkodliwe bakterie.Ponadto podgrzana pasza ze względu na powstawanie w niej mikotoksyn obniża odporność krów, narażając ich zdrowie. Podgrzewanie mieszanki paszowej może prowadzić do nawet 13% zmniejszenia pobierania paszy, w porównaniu z żywieniem ze stabilizatorami zawierającymi kwas i dodatki glukoplastyczne.

Mieszankę można schłodzić, podgarniając ją kilka razy dziennie, ale może to wysuszyć mieszankę. Krowy starają się sortować paszę, szukając najsmaczniejszych części, którymi w TMR są drobne cząstki pasz treściwych. Podczas sortowania krowy nie zjadają w mieszance cząstek większych niż 2 cm (20 mm) i wybierają te o wielkości 2 mm, czyli dokładnie t tyle, ile mają pasze treściwe. Prowadzi to do zmniejszenia wydzielania śliny i zakwaszenia żwacza, a także zaburzeń motoryki jelit i trawienia włókien surowych. Aby temu zapobiec, pasza powinna mieć odpowiednią strukturę. Segregacji można również uniknąć poprzez dodanie młóta browarnianego, melasy lub preparatów melasopodobnych bądź kiszonych wysłodków prasowanych. Jednym z zalecanych środków zapobiegawczych jest też zganianie krów z legowisk i okólników o odpowiedniej porze, zraszanie nad stołem paszowym, polewanie i posypywanie mieszanin pasz dodatkami, takimi jak drożdże piwne, melasa czy gliceryna.

Nie należy dodawać wody do zbyt suchego surowca, ponieważ bakterie i tak jej nie wykorzystają. Można ją jednak wlać do kosza paszowego, co zwiększy wilgotność mieszanki i zapobiegnie jej kompostowaniu. Zaleca się nawet 4 litry wody na krowę lub 60–100 litrów na 1 tonę mieszaniny. Dodanie wody pomaga w utrzymaniu prawidłowej zawartości suchej masy w mieszance na poziomie około 50% (wg danych USA - 50-75%) oraz poprawia jej walory smakowe. Zyt dużo wody nawodni mieszankę powodując jej podgrzanie i psucie się, a krowy mniej jej zjedzą, co może wyczerpać zapasy energii w ich organizmie. Prawidłowy poziom pobierania suchej masy w TMR powinien wynosić około 22–24 kg dziennie. Należy regularnie kontrolować zawartość suchej masy w mieszaninie.

Czym stabilizować TMR?

Podczas wysokich temperatur szczególną uwagęMieszanka TMR 02 należy zwrócić na zawartość włókna NDF (neutralnego włókna detergentowego), ADF (kwaśnego włókna detergentowego)oraz NFC (węglowodanów nie-włóknistych) w skarmianych paszach. Zalecane jest zachowanie w suchej masie mieszaniny bezpiecznych wartości granicznych: dla NDF – nie mniej niż 25%, dla ADF – nie mniej niż 18%, dla NFC – do 42%. Przekroczenie tych poziomów może skutkować latem padnięciami krów, szczególnie tych o najwyższej wydajności.

Aby zwiększyć kaloryczność TMR, można dodać chronione tłuszcze (np. mydło wapniowe, potasowe). Jednak ich ilość nie powinna przekraczać 5-6% zawartości tłuszczu w suchej masie dawki. W okresie letnim wskazane jest również stosowanie dodatków pomagających ustabilizować pH płynu żwaczowego – kwaśnego węglanu sodu lub kwaśnego węglanu potasu.

Zadaniem różnych stabilizatorów TMR w okresie letnim jest ochrona pasz, mieszanek paszowych oraz dodatków paszowych przed nagrzewaniem i utratą wartości odżywczych. Produkty te nie mogą pogarszać smaku mieszanki i mieć niekorzystnego wpływu na krowy. Należy je stosować zgodnie z zaleceniami producenta, ale również przestrzegać zalecanych czasów mieszania, aby nie doszło do zbytniego rozdrobnienia mieszaniny.

Sorbinian potasu jest dobrym dodatkiem stabilizującym. Związek ten zapobiega rozwojowi drożdży, dzięki czemu mieszanka nie nagrzewa się, nie pogarsza smaku oraz wartości pokarmowej i odżywczej. Ponadto nie zmienia składników aktywnych i probiotyków obecnych w paszy. Należy zauważyć, że sorbinian potasu jest składnikiem niektórych dodatków do kiszonki. Kolejnym dodatkiem chemicznym do TMR jest kwas mrówkowy, który występuje naturalnie na przykład: w pokrzywie. Dodanie go do mieszanki pozwoli zachować jej smak.

Do letniej stabilizacji TMR zaleca się też materiały paszowe zawierające drożdże piwowarskie (piekarnicze) – Saccharomyces cerevisiae. Występują powszechnie w mieszankach z propionianem wapnia, węglanem wapnia, węglanem wapniowo-magnezowym, chlorkiem sodu, glicerolem czy z suszonymi drożdżami paszowymi.

Czytaj też: Automatyzacja żywienia. Jak wpływa na produkcję żywca wołowego?

technologia.kpodr.pl/fot.pixabay

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.