Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 28-12-2020 14:00:57

Ceny mleka pozostają odporne na drugą falę pandemii

ceny mleka

W ostatnich kwartałach ceny mleka i produktów mlecznych charakteryzują się niską zmiennością i są na ogół niższe niż przed pandemią. Oznacza to, że rynek mleka pozostaje odporny na drugą falę pandemii – oceniają analitycy banku Credit Agricole. W Polsce ceny mleka w skupie rośną.

Ceny mleka – silny popyt ze strony Chin

Wyraźnie niższe niż w lutym br. są ceny odtłuszczonego mleka w proszku (o ponad 17 proc.) oraz pełnego mleka w proszku (o 11,3 proc.). W większym stopniu straty odrobiły ceny serwatki (-8,0 proc.) oraz masła (-4,2 proc.). Na poziomie zbliżonym jak przed pandemią kształtują się jedynie ceny serów.

W ostatnich kwartałach wzrost dostaw mleka jest umiarkowany. W III kw. zwiększyły się one o 1,6 proc. r/r wobec wzrostu o 0,8 proc. w II kw., co wynikało przede wszystkim z wyższej produkcji mleka w UE i USA.

Obecnie w decydującą fazę wchodzi nowy sezon mleczarski. "Uwzględniając dane o produkcji mleka w Nowej Zelandii, Australii i Argentynie za ostatnie miesiące, a także długoterminowe prognozy pogody, zakładamy, że bieżący sezon przyniesie tylko nieznaczny wzrost produkcji mleka na półkuli południowej" – informują analitycy banku.

Jak zauważają analitycy, czynnikiem stabilizującym rynku mleka jest silny popyt ze strony Azji Południowo-Wschodniej, w szczególności Chin, którym udało się szybko zwalczyć epidemię i zminimalizować jej ekonomiczne skutki. Dodatkowo, czynnikiem pozytywnym dla chińskiego popytu na produkty mleczne jest zwiększone zużycie serwatki wraz z postępującą odbudową tamtejszego sektora trzody chlewnej.

Ceny mleka, a zwiększony popyt w kanale HoReCa

W opinii analityków Credit Agricole, głównym czynnikiem determinującym sytuację na światowym rynku mleka w 2021 r. będzie dalszy przebieg pandemii. "Zakładamy, że pandemia zacznie stopniowo wygasać wraz z uruchomieniem masowych szczepień. Będzie to oddziaływało w kierunku ożywienia wzrostu gospodarczego, co będzie pozytywne dla sytuacji finansowej gospodarstw domowych, a w konsekwencji dla popytu na produkty mleczne" – informują.ceny mleka pandemia

Według nich, czynnikiem zwiększającym popyt na produkty mleczne będzie także zwiększenie aktywności w kanale HoReCa. W warunkach ograniczonej podaży mleka będzie oddziaływało to w kierunku wzrostu cen produktów mlecznych.

"Uwzględniając sytuację popytowo-podażową na światowym rynku mleka, prognozujemy, że na koniec 2020 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 145 zł/hl, a na koniec 2021 r. ok. 150 zł/hl. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest tempo wygasania pandemii oraz kształtowanie się warunków agrometeorologicznych wśród głównych światowych eksporterów produktów mlecznych" – zastrzegają analitycy Credit Agricole.

Ceny mleka – Polska znaczącym eksporterem produktów mlecznych

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) od lipca 2020 r. krajowe ceny skupu mleka surowego wykazują tendencję wzrostową (po spadku w pierwszym półroczu). W październiku 2020 r. krajowi dostawcy za mleko surowe uzyskiwali 144,59 zł/hl, o 4,7 proc. więcej niż miesiąc wcześniej i o 8,8 proc. więcej niż w październiku 2019 r.

W październiku mleczarnie uzyskiwały wyższe ceny zbytu mleka spożywczego niż przed rokiem, ale niższe ceny za masło konfekcjonowane. W sprzedaży detalicznej w okresie styczeń–październik 2020 r. masło było o 3,9 proc. tańsze niż w porównywalnym okresie 2019 r. A mleko kosztowało średnio o 7 proc. drożej niż rok wcześniej.

Polska jest znaczącym eksporterem produktów mleczarskich, 74 proc. eksportu trafia na rynki europejskie. W wywozie coraz bardziej dominują artykuły o wyższym stopniu przetworzenia. Ma to przełożenie na rosnące przychody uzyskiwane przez krajowych eksporterów. W latach 2004–2019 wpływy z eksportu produktów mlecznych wzrosły blisko czterokrotnie – z 581 mln euro do 2290 mln euro. Największą dynamikę wzrostu odnotowano w eksporcie lodów (17-krotny wzrost przychodów), mleka płynnego i śmietany (15-krotny) oraz serwatki (9-krotny).

Czytaj także: Jodła olbrzymia trafiła na profesjonalne badania tomografem

PAP/mag/fot.pexelsAutor: Sebastian Wroniewski 15-01-2022 21:00:00

Czochradła dla bydła – sposób na rozładowanie stresu u krów

Wraz z intensyfikacją produkcji zwierzęcej wprowadzono różne rozwiązania technologiczne, zwiększyć komfort zwierząt. Jednym z nich są czochradła dla bydła.

Brak odpowiedniej pielęgnacji skóry u bydła może doprowadzić do różnych chorób, do obniżenia wydajności mlecznej i do wzrostu zanieczyszczeń mikroorganizmami. Najczęstszymi chorobami skóry występującymi na wskutek nieodpowiedniej jej pielęgnacji są liszaj strzygący, świerzb, wszy oraz gzy. Aby temu zapobiec należy dbać o skórę krów. Obecnie sprzęt rolniczy jest zautomatyzowany i na rynku istnieją urządzenia do czyszczenia skóry bydła, które coraz częściej goszczą w gospodarstwach rolnych.

Czochradła dla bydła poprawiają komfort i czystość zwierząt

Właściciele zwierząt czerpią dużo korzyści z pielęgnacji skóry. Dzięki temu wzrasta wydajność mleczna, skóra jest elastyczna z lśniącym włosem, a także wydziela się tłuszczopot, który pełni funkcję ochrony przed wnikaniem bakterii. Poprawiają komfort zwierząt, pobudzają zwierzęta do przemieszczania się, stado lepiej funkcjonuje, krowy nie ocierają się o wystające elementy pomieszczenia, które mogą spowodować uszkodzenie skóry, a co za tym idzie narazić hodowcę na koszty leczenia.

Według naukowców krowy, które wchodziły w negatywną interakcję z innymi krowami, częściej korzystały z czochradeł. Można więc wnioskować, że czochradła dla bydła pomagają w rozładowaniu stresu. Zauważono, że w czasie poprzedzającym wycielenie się, krowy częściej korzystały z czochradeł, a to wpłynęło na dłuższe lizanie cieląt w pierwszej godzinie po porodzie w porównaniu do zwierząt, które z nich nie korzystały.

Bydło korzystające z czochradeł jest czystsze i spędza około 5 razy więcej czasu na pielęgnację niż osobniki, które nie mają dostępu do takiego wyposażenia. Należy pamiętać o konserwacji i czyszczeniu czochradeł, aby zwierzęta nie przenosiły pasożytów między sobą.

Warto przypomnieć, jaki powinien być odpowiedni mikroklimat pomieszczeń dla bydła.

Rodzaje i budowa czochradeł

Czochradła dla bydła mogą być bierneCzochradla dla bydla 02 i czynne, czyli są to czochradła szczotkowe, które nie posiadają napędu oraz takie, które posiadają czujnik ruchu i elektryczny silnik. Na naszym rynku jako pierwsze były czochradła bierne, czyli stacjonarne.

Mają one prostą budowę. Składają się najczęściej ze stalowej ramy, a na częściach poziomych i pionowych znajdują się szczotki. Pozioma część (górna) czasami posiada sprężynę, dzięki której szczotki dopasowują się do kształtu grzbietu. Mocowane są do ściany bądź słupów za pomocą śrub.

Istnieją również urządzenia, które reagują na intensywność naporu zwierzęcia, gdy krowa naciera zbyt intensywnie na czochradło, ruch obrotowy zostaje zatrzymany. Zapobiega to ryzyku powstawania bolesnych otarć i podrażnień na skórze.

Istnieje na rynku wiele firm, które mają bogatą ofertę tego typu urządzeń zapewniających lepszy komfort zwierzętom. Wszystko zależy od możliwości finansowych rolnika. Dodatkowo dobrym rozwiązaniem jest wylanie płynu owadobójczego, który dodatkowo ochroni zwierzęta przed uciążliwymi muchami i pasożytami, które są prawdziwym utrapieniem, szczególnie w okresie letnim.

Czytaj też: Choroby racic najczęściej występujące w gospodarstwie rolnym

technologia.kpodr.pl/fot.Youtube


Autor: Sebastian Wroniewski 15-01-2022 01:01:57

Mieszanki TMR – jak odpowiednio karmić bydło podczas upałów

Bydło nie lubi upałów, a nadmierną temperaturę szczególnie dotkliwie odczuwają krowy mleczne. Pomóc może TMR, czyli pasza z mieszanki całkowicie wymieszanej.

W czasie upałów krowom należy bowiem zapewnić nie tylko jak najlepszy dobrostan, poprzez zraszanie obory chłodną wodą, czy wymuszanie ruchu powietrza bez przeciągów, ale również zadbać o skarmiane odpowiednią paszą. Wspomniana mieszanka paszowa przywieziona do obory i wysypana do żłobu czy na stół paszowy jest chłodna, co nie oznacza jednak, że jest zimna. Zwykle jej temperatura jest zbliżona do temperatury pokojowej. Przy temperaturze zewnętrznej 20°C, pasza może mieć temperaturę 10–15°C.

Mieszanki TMR

Jednym ze składników mieszanki TMR jest kiszonka, zwykle przechowywana w warunkach beztlenowych, co jest podstawą fermentacji mlekowej. Jednak wysoka temperatura otaczającego powietrza podgrzewa je, prowadząc do utraty składników odżywczych i obniżonej jakości paszy. Wzrost temperatury mieszanki paszowej zaburza równowagę mikrobiologiczną, gdyż mogą tam rozwijać się patogeny, którym sprzyja otaczające powietrze. Ponadto kiszonka zawiera bakterie z rodziny Enterobacteriaceae oraz drożdże i pleśnie, które fermentują cukry resztkowe po fermentacji mlekowej. Ponadto zawarta w koncentracie łatwo przyswajalna skrobia, będąca składnikiem TMR zostanie rozłożona przez szkodliwe bakterie.Ponadto podgrzana pasza ze względu na powstawanie w niej mikotoksyn obniża odporność krów, narażając ich zdrowie. Podgrzewanie mieszanki paszowej może prowadzić do nawet 13% zmniejszenia pobierania paszy, w porównaniu z żywieniem ze stabilizatorami zawierającymi kwas i dodatki glukoplastyczne.

Mieszankę można schłodzić, podgarniając ją kilka razy dziennie, ale może to wysuszyć mieszankę. Krowy starają się sortować paszę, szukając najsmaczniejszych części, którymi w TMR są drobne cząstki pasz treściwych. Podczas sortowania krowy nie zjadają w mieszance cząstek większych niż 2 cm (20 mm) i wybierają te o wielkości 2 mm, czyli dokładnie t tyle, ile mają pasze treściwe. Prowadzi to do zmniejszenia wydzielania śliny i zakwaszenia żwacza, a także zaburzeń motoryki jelit i trawienia włókien surowych. Aby temu zapobiec, pasza powinna mieć odpowiednią strukturę. Segregacji można również uniknąć poprzez dodanie młóta browarnianego, melasy lub preparatów melasopodobnych bądź kiszonych wysłodków prasowanych. Jednym z zalecanych środków zapobiegawczych jest też zganianie krów z legowisk i okólników o odpowiedniej porze, zraszanie nad stołem paszowym, polewanie i posypywanie mieszanin pasz dodatkami, takimi jak drożdże piwne, melasa czy gliceryna.

Nie należy dodawać wody do zbyt suchego surowca, ponieważ bakterie i tak jej nie wykorzystają. Można ją jednak wlać do kosza paszowego, co zwiększy wilgotność mieszanki i zapobiegnie jej kompostowaniu. Zaleca się nawet 4 litry wody na krowę lub 60–100 litrów na 1 tonę mieszaniny. Dodanie wody pomaga w utrzymaniu prawidłowej zawartości suchej masy w mieszance na poziomie około 50% (wg danych USA - 50-75%) oraz poprawia jej walory smakowe. Zyt dużo wody nawodni mieszankę powodując jej podgrzanie i psucie się, a krowy mniej jej zjedzą, co może wyczerpać zapasy energii w ich organizmie. Prawidłowy poziom pobierania suchej masy w TMR powinien wynosić około 22–24 kg dziennie. Należy regularnie kontrolować zawartość suchej masy w mieszaninie.

Czym stabilizować TMR?

Podczas wysokich temperatur szczególną uwagęMieszanka TMR 02 należy zwrócić na zawartość włókna NDF (neutralnego włókna detergentowego), ADF (kwaśnego włókna detergentowego)oraz NFC (węglowodanów nie-włóknistych) w skarmianych paszach. Zalecane jest zachowanie w suchej masie mieszaniny bezpiecznych wartości granicznych: dla NDF – nie mniej niż 25%, dla ADF – nie mniej niż 18%, dla NFC – do 42%. Przekroczenie tych poziomów może skutkować latem padnięciami krów, szczególnie tych o najwyższej wydajności.

Aby zwiększyć kaloryczność TMR, można dodać chronione tłuszcze (np. mydło wapniowe, potasowe). Jednak ich ilość nie powinna przekraczać 5-6% zawartości tłuszczu w suchej masie dawki. W okresie letnim wskazane jest również stosowanie dodatków pomagających ustabilizować pH płynu żwaczowego – kwaśnego węglanu sodu lub kwaśnego węglanu potasu.

Zadaniem różnych stabilizatorów TMR w okresie letnim jest ochrona pasz, mieszanek paszowych oraz dodatków paszowych przed nagrzewaniem i utratą wartości odżywczych. Produkty te nie mogą pogarszać smaku mieszanki i mieć niekorzystnego wpływu na krowy. Należy je stosować zgodnie z zaleceniami producenta, ale również przestrzegać zalecanych czasów mieszania, aby nie doszło do zbytniego rozdrobnienia mieszaniny.

Sorbinian potasu jest dobrym dodatkiem stabilizującym. Związek ten zapobiega rozwojowi drożdży, dzięki czemu mieszanka nie nagrzewa się, nie pogarsza smaku oraz wartości pokarmowej i odżywczej. Ponadto nie zmienia składników aktywnych i probiotyków obecnych w paszy. Należy zauważyć, że sorbinian potasu jest składnikiem niektórych dodatków do kiszonki. Kolejnym dodatkiem chemicznym do TMR jest kwas mrówkowy, który występuje naturalnie na przykład: w pokrzywie. Dodanie go do mieszanki pozwoli zachować jej smak.

Do letniej stabilizacji TMR zaleca się też materiały paszowe zawierające drożdże piwowarskie (piekarnicze) – Saccharomyces cerevisiae. Występują powszechnie w mieszankach z propionianem wapnia, węglanem wapnia, węglanem wapniowo-magnezowym, chlorkiem sodu, glicerolem czy z suszonymi drożdżami paszowymi.

Czytaj też: Automatyzacja żywienia. Jak wpływa na produkcję żywca wołowego?

technologia.kpodr.pl/fot.pixabay


Autor: Emilia Gromczak 14-01-2022 13:00:00

Rynek bydła: kontrakty terminowe na giełdzie CME wzrosły

Analitycy wskazują, że rynek bydła notuje wzrosty. W czwartek kontrakty terminowe na żywe bydło na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME).

Ceny hurtowe wołowiny blokowej wykazywały dodatnią dynamikę. z kolei cena mięsa Choice na rynku amerykańskim wzrosła w ciągu ostatniego tygodnia o 8,9 USD, a wołowiny Select o 8,15 USD. Analitycy twierdzą, że kontrakty terminowe na żywe bydło na giełdzie Chicago Mercantile Exchange (CME) wzrosły w czwartek, do czego przyczyniły się wyższe ceny bydła na amerykańskich równinach północnych.

Rynek bydła: kontrakty terminowe  na CME wzrosły

„Ostatnio byliśmy pod pewną presją, ale cena żywego inwentarza na rynkach kasowych wciąż wahała się między 138 a 140 USD” –  powiedział Doug Houghton, analityk techniczny w Brock Capital Management.

„To jest nieco powyżej poziomu cen kontraktów lutowych, więc wspiera nadchodzące kontrakty futures” – wskazał.  

rynek bydła dane

Jak podał Reuters, w lutym kontrakty terminowe na zwierzęta gospodarskie na CME wzrosły o 0,100 centów do 137,350 centów za funt po spadku blisko 100-dniowej średniej kroczącej na początku sesji. Z kolei marcowe kontrakty terminowe na tuczenie na CME wzrosły o 1100 centów do 167,275 centów za funt.

Dane dotyczące uboju bydła pozostawały w tyle przez większą część tygodnia, przy 113 000 sztuk w czwartek, o 4 000 mniej niż w zeszłym tygodniu o 6 000 mniej niż w tym samym tygodniu ubiegłego roku.

Handel mięsem 

Poznaliśmy rynek bydła, a jak wyglądają dane dot. handlu? Informację o handlu miesem listopada 2021 r. zostały opublikowane przez USDA Economic Research Service w zeszły piątek. Zgłoszono, że eksport wołowiny wyniósł 298 milionów funtów miesięcznie, o 5,9% więcej niż w zeszłym miesiącu i 8,1% rok temu. Listopadowy eksport odnotował wzrost w większości głównych krajów docelowych, w tym w Japonii (+12,4%), Korei Południowej (+27,5%), Kanadzie (+20,9%), Tajwanie (+3,3%) i Chinach (+110,7%). Meksyk osiągnął 36,7 % spadek importu wołowiny z USA w porównaniu do ubiegłego roku.

W listopadzie 2021 r. import wołowiny z USA wyniósł 297 mln funtów, co oznacza wzrost o 27,5% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wzrosły dostawy z Kanady (+2,9%), Nowej Zelandii (+33,1%) i Meksyku (+75,4%).

Obejrzyj również: Rynek wołowiny – obecna sytuacja w Polsce i perspektywy na przyszłość

meatifno.ru/fot.pixabay.com

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.