Hodowla i uprawy

W 2017 roku 5,4 miliona ton makaronów wyprodukowano w Unii Europejskiej (UE) o wartości 5,3 miliarda euro - to ponad 2 miliony ton (60%) więcej niż dziesięć lat temu.

W tym tygodniu miłośnicy wina świętują dzień Beaujolais Nouveau (15 listopada), jest więc odpowiedni moment, aby przyjrzeć się najnowszym danym na temat głównych eksporterów i importerów wina w Unii Europejskiej (UE).

Sytuacja w europejskim sektorze wina powróciła do normalności po historycznym spadku w 2017 roku. Produkcja wina we Włoszech powróciła do średnich poziomów z ostatnich lat po tym jak w roku bieżącym odnotowano 16-procentowy wzrost zbiorów i wyniosła 49,5 milionów hektolitrów. Umożliwiło to krajowi utrzymanie pozycji światowego lidera produkcji. Co więcej, mimo że nie opublikowano jeszcze oficjalnych danych, zapasy wina zmniejszyły się znacząco w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

W środowisku przyrodniczym Polski występuje ok. 3500 gatunków roślin naczyniowych, z czego rośliny obcego pochodzenia stanowią aż 30%. Tak duży udział gatunków obcych wynika z coraz większej presji człowieka na środowisko. Jednak tylko niewielka część gatunków obcych stanowi obecnie zagrożenie dla rodzimej przyrody, są to tzw. inwazyjne gatunki obce (ok. 1,5% flory Polski).

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku nabytego w magazynach państwowych od 2015 r. (190 000 z 380 000 ton) została ponownie wprowadzona na rynek bez uszczerbku dla jego funkcjonowania i odbudowy sektora – informuje Komisja Europejska.

Rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Unia Europejska po Chinach jest drugim producentem wieprzowiny na świecie. Ostatnie dane o pogłowiu świń w krajach UE wskazują na wzrost pogłowia ogółem (+1,4 procent r/r) oraz spadek pogłowia macior (-0,9 procent r/r).

Po tym, jak Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej przywróciła prawa do eksportu drobiu na rynek chiński pięciu producentom mięsa drobiowego z Polski oraz jednej chłodni, możemy mówić o powrocie polskiej produkcji na ścieżkę ekspansji.

Nie będzie planowanego od 2019 roku zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. Resort rolnictwa znowu przesunął ten termin.

Francuska grupa drobiarska LDC oskarżyła ukraińską firmę MHP, że przejęcie największej słoweńskiej spółki przetwarzającej żywność - Perutnina Ptuj ma tak naprawdę na celu obejście przepisów celnych Unii Europejskiej oraz nieuprawnione rozszerzenie postanowień umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.