Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

 Straty kujawsko-pomorskich rolników spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi były głównymi tematami spotkania Rafała Romanowskiego z przedstawicielami organizacji i instytucji rolniczych.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel podjął decyzję o przygotowaniu „Programu odbudowy i zrównoważonego rozwoju owczarstwa”.

Jeżeli uprawy założone z materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zostały zniszczone z powodu wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, udzielenie dopłaty do tej uprawy jest możliwe jedynie poprzez założenie konkretnych wniosków.

GLW informuje o potwierdzeniu wystąpienia dziewięćdziesiątego dziewiątego, setnego, sto pierwszego, sto drugiego, sto trzeciego, sto czwartego i sto piątego przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików na terytorium Polski.

W Ameryce Północnej około 95% ludzi spożywa i nosi produkty pochodzenia zwierzęcego. Na całym świecie zwierzęta wykorzystywane są na liczne sposoby: jako pożywienie, ubrania, aby towarzyszyć ludziom, bądź do celów medycznych, naukowych oraz jako środek transportu.

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski spotkał się z przedstawicielami Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, rolniczych związków zawodowych i samorządu rolniczego, w sprawie uzgodnienia wspólnego stanowiska na najbliższe posiedzenie Grupy Roboczej COPA „Ziemniaki ”.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.