Logo Świat Rolnika

Hodowla i uprawy

Od 1 stycznia 2021 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje unijne dotyczące rolnictwa ekologicznego. W ostatnim czasie Rada ds. rolnictwa zaakceptowała treść projektu rozporządzenia, które ma pchnąć ekologiczna produkcję rolno-spożywczą w nową epokę.

Coraz bardziej dramatyczna walka ze skutkami suszy w państwach członkowskich Unii Europejskiej prowadzona jest zarówno przez poszczególne rządy, jak i same instytucje Wspólnoty.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.