Hodowla i uprawy

Państwa członkowskie UE wykorzystały 17,4 miliona ton odtłuszczonego mleka razem z 58,1 milionami ton mleka w celu wyprodukowania 10,2 miliona ton sera w 2017 roku. Ponad 90% sera wyprodukowano z czystego mleka krowiego, z czego 2% pochodziło z czystych owiec lub czyste kozie mleko.

Amerykański Sąd Najwyższy odrzucił wniosek kilku prokuratorów generalnych ze stanów będących tradycyjnie producentami jaj przeciwko prawu obowiązującemu w Kalifornii, a dotyczącemu dobrostanu kur nieśnych – informuje Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz.

Odbyło się z posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia Rolników i Producentów Żywności z udziałem kilkudziesięciu rolników. Tematem posiedzenia był problem suszy rolniczej w Łosiowie i Powiecie Brzeskim na Opolszczyźnie. Spotkanie zainicjował Przewodniczący Zespołu – Norbert Kaczmarczyk – zapraszając do Sejmu rolników z tego właśnie obszaru, aby mogli oni przedstawić swoje problemy i postulaty.

Od 14 stycznia producenci tytoniu, którzy nie otrzymali zapłaty z powodu upadłości podmiotu skupującego, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, a w przypadku grupy producentów suszu tytoniowego właściwego ze względu na siedzibę tej grupy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13u ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), informuje, że od 14 do 25 stycznia 2019 r. producenci tytoniu oraz producenci świń mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

W 2017 r. 809 mln litrów wina musującego zostało wyeksportowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej (UE). 61% tego wywozu (494 mln litrów) trafiło do innych państw członkowskich UE.

Brytyjskie Stowarzyszenie Producentów Jaj z Wolnego Wybiegu (BFREPA) stwierdziło, że zwiększenie liczby kur w chowach wolnowybiegowych o ponad milion sztuk między październikiem a listopadem tego roku to „szalone” działanie – czytamy w komunikacie KIPDiP.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.