Logo Świat Rolnika

Hodowla

Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (Biuro ds. Kontroli Zdrowia Zwierząt i Roślin oraz Kwarantanny w Tajwanie) oficjalnie poinformowało o otwarciu tajwańskiego rynku dla polskiego drobiu.

Główny Lekarz Weterynarii potwierdził informację o pojawieniu się dwóch kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń w Polsce. Oznacza to, że na terytorium naszego państwa wykryto już ponad 120 przypadków ASF.

W obliczu rozpoczętych prac nad rządowym projektem ustawy o paszach zakładającym przesunięcie w czasie zakazu stosowania pasz genetycznie zmodyfikowanych, należy już teraz zastanawiać się nad alternatywą dla soi GMO.

Żołnierze, myśliwi, leśnicy i służby weterynaryjne łączą siły w walce z afrykańskim pomorem świń. W lasach sześciu powiatów (białostockiego, bielskiego, monieckiego, siemiatyckiego, sokólskiego, hajnowskiego) służby rozpoczną poszukiwania padłych dzików.

Ceny skupu jaj do przerobu przemysłowego były w ostatnich dziewięciu miesiącach bardzo niskie – informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Połowa października jest dla hodowców ryb tym samym, co sierpień dla rolników. Obecnie ze stawów hodowlanych spuszczana jest woda i zaczyna się wielkie odławianie ryb.

Decyzją Komisji Europejskiej strefa zagrożenia ASF w Polsce uległa zmniejszeniu. Wkrótce będzie można ponownie sprzedawać tuczniki do ubojni z terenów objętych ograniczeniami.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.