Hodowla

SANEPID i Główny Inspektorat Weterynarii podpisały porozumienie

16 października 2018 r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego nastąpiło uroczyste podpisanie Porozumienia ramowego pomiędzy Głównym Inspektorem Sanitarnym i Głównym Lekarzem Weterynarii o współdziałaniu i współpracy organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz organów Inspekcji Weterynaryjnej.

Podpisanie porozumienia nastąpiło w obecności Państwowych Wojewódzkich Inspektorów Sanitarnych oraz Wojewódzkich Lekarzy Weterynarii. Porozumienie przewiduje zacieśnienie współpracy organów obu Inspekcji na wszystkich szczeblach ich struktury organizacyjnej.

Obejmować będzie przede wszystkim nadzór nad produkowaną i wprowadzaną do obrotu żywnością, również eksportowaną i przywożoną na terytorium Unii Europejskiej. Porozumienie obejmuje także zwalczanie chorób odzwierzęcych, nadzór nad paszami i zagospodarowaniem ubocznych produktów zwierzęcych. Podpisanie porozumienia wynika z potrzeby uaktualnienia postanowień dotychczas obowiązującego w tym zakresie porozumienia, które zostało zawarte w 2007 r.

źródło: GIW
fot. GIW

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.