Hodowla

krowa

Program zwalczania chorób zakaźnych w stadach bydła

Rusza program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy, otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w stadach bydła na terenie Polski.

Program ten został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

 

Składa się on z dwóch następujących części, które mogą być realizowane łącznie albo oddzielnie:

1) część I - Program zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV);

2) część II - Program zwalczania wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD).

 

Realizację programu zaplanowano na kolejnych 5 lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2018 r.

Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

 

Co ważne – przystąpienie do programu jest dobrowolne! Posiadacz bydła może zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie jego realizacji.

 

Zgłoszenia należy dokonać do powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca siedziby stada za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się stadem najpóźniej do dnia 31 grudnia 2017 r.

Niezbędne informacje będzie można uzyskać u właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

 

wet.giw.gov.pl/MD/fot. pixabay.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.