Logo Świat Rolnika


Hodowla

bioasekuracja0808

Bioasekuracja albo likwidacja hodowli

Rolnicy utrzymujący świnie do 14 sierpnia br. muszą dostosować swoje gospodarstwa do Programu Bioasekuracji lub złożyć do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenie, że gospodarstwo, w którym przebywają świnie nie spełni wymagań bioasekuracji.

W przypadku złożenia oświadczenia o niespełnianiu wymogów bioasekuracji rolnik ma prawo skorzystać z rekompensaty z tytułu zaprzestania dalszej produkcji trzody chlewnej. Wówczas świnie z danej hodowli muszą zostać poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii.
Temu rolnikowi, który zrezygnuje z utrzymywania świń przysługuje odszkodowanie za zabite zwierzęta oraz rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.
Aby otrzymać rekompensatę należy do 15 września br. złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR.

minrol.gov.pl/KB/fot.pixaby.com

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.