Logo Świat Rolnika

Hodowla

Połowa odtłuszczonego mleka w proszku nabytego w magazynach państwowych od 2015 r. (190 000 z 380 000 ton) została ponownie wprowadzona na rynek bez uszczerbku dla jego funkcjonowania i odbudowy sektora – informuje Komisja Europejska.

Rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Unia Europejska po Chinach jest drugim producentem wieprzowiny na świecie. Ostatnie dane o pogłowiu świń w krajach UE wskazują na wzrost pogłowia ogółem (+1,4 procent r/r) oraz spadek pogłowia macior (-0,9 procent r/r).

Po tym, jak Generalna Administracja Celnej Chińskiej Republiki Ludowej przywróciła prawa do eksportu drobiu na rynek chiński pięciu producentom mięsa drobiowego z Polski oraz jednej chłodni, możemy mówić o powrocie polskiej produkcji na ścieżkę ekspansji.

Nie będzie planowanego od 2019 roku zakazu stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. Resort rolnictwa znowu przesunął ten termin.

Francuska grupa drobiarska LDC oskarżyła ukraińską firmę MHP, że przejęcie największej słoweńskiej spółki przetwarzającej żywność - Perutnina Ptuj ma tak naprawdę na celu obejście przepisów celnych Unii Europejskiej oraz nieuprawnione rozszerzenie postanowień umowy o wolnym handlu między UE a Ukrainą.

Władze weterynaryjne Malezji poinformowały o przywróceniu możliwości importu mięsa wieprzowego ze wszystkich polskich zakładów zatwierdzonych do wysyłek mięsa wieprzowego na rynek Malezji.

– Szybka reakcja i mocne argumenty sprawiły, że polska wieprzowina z 16 zakładów wraca bez ograniczeń na rynek amerykański – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski.

W minionym tygodniu, po raz pierwszy od wielu lat potwierdzono przypadek BSE w Szkocji. Jeśli występowanie choroby w Szkocji nie będzie odosobnione, to "choroba szalonych krów" może zaszkodzić drobiarstwu.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.