Hodowla i uprawy

Pamiętacie sprawę 60-rolnika, który został skazany na 3 miesiące bezwzględnego pozbawienia wolności za ubijanie karpi bez ogłuszania? Fundacja Viva! oskarżyła go o znęcanie się nad zwierzętami. Tymczasem może okazać się, że to prozwierzęca organizacja promuje znęcanie się nad karpiami...

Producenci drobiu są oburzeni, że w sporządzanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wykazie zespołów tematycznych powstałych w ramach tzw. ,,Porozumienia Rolniczego’’ nie ma zespołu d/s stabilizacji rynku drobiarskiego. Choć rynek ten, a  szczególnie produkcja żywca drobiowego wymaga zdecydowanych działań stabilizujących.

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.

Podkategorie

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.