Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 08-10-2014 19:14:00

Historyczny próg stóp procentowych. Rada zapowiada, że to nie jest jeszcze koniec

Historyczny próg stóp procentowych. Rada zapowiada, że to nie jest jeszcze koniec

Fot. Freeimages


Rada postanowiła również, że oprocentowanie środków rezerwy obowiązkowej będzie wynosić 0,9 stopy referencyjnej NBP.

Wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy czym sytuacja gospodarcza w poszczególnych krajach jest zróżnicowana. W Stanach Zjednoczonych trwa ożywienie gospodarcze, a perspektywy wzrostu PKB pozostają korzystne. W strefie euro natomiast dynamika aktywności gospodarczej jest nadal niska, a wskaźniki koniunktury pogorszyły się w ostatnim okresie.W największych gospodarkach wschodzących dynamika PKB także pozostaje relatywnie niska, a w niektórych z nich, w tym w Rosji, spowalnia.

W ostatnich miesiącach obniżyły się ceny wielu surowców rolnych i energetycznych, co wraz z umiarkowanym tempem wzrostu gospodarczego na świecie sprzyja utrzymywaniu się niskiej inflacji w wielu krajach. W najbliższym otoczeniu Polski – w tym w strefie euro oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej – inflacja pozostaje zbliżona do zera.

Główne banki centralne nadal prowadzą ekspansywną politykę pieniężną. Jednocześnie wobec zróżnicowanej sytuacji gospodarczej następuje dywergencja polityki pieniężnej w głównych gospodarkach.Rezerwa Federalna ogranicza skalę luzowania ilościowego, natomiast Europejski Bank Centralny zwiększa skalę ekspansji monetarnej.

W Polsce dane o aktywności w III kwartale sygnalizują dalsze spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. Wskazuje na to spowolnienie dynamiki produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej oraz sprzedaży detalicznej w ostatnich miesiącach. Spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej jest także sygnalizowane przez obniżenie się wskaźników koniunktury.

Pomimo obniżenia dynamiki aktywności gospodarczej, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw nadal rośnie. Wzrost zatrudnienia sprzyja spadkowi bezrobocia. Stopa bezrobocia pozostaje jednak podwyższona, co nadal ogranicza presję płacową. W efekcie dynamika wynagrodzeń w przedsiębiorstwach utrzymuje się na umiarkowanym poziomie. Jednocześnie ustabilizowała się dynamika akcji kredytowej dla sektora przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W sierpniu dynamika cen konsumpcyjnych ponownie się obniżyła i pozostała ujemna (wyniosła -0,3% r/r). Do spadku cen przyczyniło się głównie obniżenie cen żywności,związane z wysoką podażą produktów rolnych, spadkiem cen surowców na rynkach światowychi rosyjskim embargiem na import żywności.Jednocześnie inflacja bazowa utrzymała się na bardzo niskim poziomie, co potwierdza brak presji popytowej w gospodarce. Na brak presji kosztowej wskazuje natomiast utrzymujący się spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu. Towarzyszą temu bardzo niskie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W ocenie Rady napływające dane wskazują na spowolnienie dynamiki aktywności gospodarczej oraz wzrost ryzyka utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie. W związku z tym Rada postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP, za wyjątkiem stopy depozytowej, która pozostała bez zmian, zawężając różnicę pomiędzy stopą lombardową a depozytową.Rada nie wyklucza dalszego dostosowania polityki pieniężnej jeśli napływające informacje, w tym listopadowa projekcja NBP, potwierdzą istotne ryzyko utrzymania się inflacji poniżej celu w średnim okresie.


Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.