Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 12-01-2017 09:32:58

Fundusze w ramach systemów jakości wydłużone o 2 lata!

Fundusze w ramach systemów jakości wydłużone o 2 lata!

Z 3 do 5 lat wydłużony zostanie okres wsparcia uczestników systemów jakości – poinformowało 11 stycznia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

To bardzo dobra wiadomość dla beneficjentów dotacji w ramach systemów jakość. O 2 lata dłużej będą mogli otrzymywać refundację kosztów poniesionych na produkcję żywności.

 

Na zmianach mają skorzystać wszyscy wnioskodawcy. Także ci, wobec których proces przyznawania pomocy już został wszczęty, lecz niezakończony przed dniem wejścia w życie rozporządzenia lub już biorą udział w programie. W tym drugim przypadku decyzja wydana przez dyrektorów terenowych oddziałów ARR zostanie na życzenie beneficjenta zmodyfikowana.

 

W rozporządzeniu ministra ulegnie zmianie zakres udzielanego wsparcia i warunki stawiane podmiotom ubiegającym się o udział:

  1. O uczestnictwo będą mogli się ubiegać się wyłącznie nowi uczestnicy systemów jakości, którzy dopiero przystępują do wybranego systemu jakości. Wsparcie może zostać przyznane rolnikowi, który przystąpi do systemu jakości w roku składania wniosków o przyznanie pomocy lub w roku poprzedzającym rok składania wniosków o przyznanie pomocy.
  2. Szybsze otrzymanie decyzji i uzyskanie refundacji kosztów poniesionych z tytułu uczestnictwa w wybranym systemie jakości umożliwi skrócenie − z 90 na 30 dni − terminu liczonego od dnia upublicznienia przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy do dnia rozpoczęcia naboru tych wniosków.
  3. Rozszerzenie zakresu kosztów kwalifikowanych w odniesieniu do uczestników systemu rolnictwa ekologicznego o koszt związany z zakupem pułapek feromonowych, barwnych i lepowych. Limit wsparcia przysługujący uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego z tytułu kosztów poniesionych na zakup ww. pułapek, nie może przekroczyć kwoty 250 zł.
  4. Doprecyzowanie kwestii limitu wsparcia możliwego do odzyskania w związku z kosztami poniesionymi z tytułu uczestnictwa w systemie „Jakość Tradycja” (JT), w tym kosztu zakupu specjalistycznych publikacji związanych z prowadzeniem produkcji w tym systemie jakości.
  5. Doprecyzowanie kwestii wymogów stawianych uczestnikom systemu rolnictwa ekologicznego, którzy są producentami produktów roślinnych, na etapie wniosków o płatność. Zmieniane rozporządzenie doprecyzuje wymóg związany z obowiązkiem załączania wraz z wnioskiem o płatność kopii protokołu kontroli przeprowadzonej przez jednostkę certyfikującą w okresie pomocy, z którego powinno wynikać, że produkcja produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi obejmuje minimum 0,5 ha użytków rolnych. Określi, że dotyczy to producentów wyłącznie produktów roślinnych.


2 stycznia 2017 r. projekt rozporządzenia został przekazany do opiniowania i konsultacji publicznych. Nowe przepisy planowo powinny obowiązywać już następnego dnia po dniu publikacji.

 

minrol.gov.pl/McD/Fot. minrol.gov.pl


Polecane z kategorii Dopłaty
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.