Finanse i prawo

Komisja Europejska 14 listopada 2018 r. przyjęła „Roczny program prac na 2019 r.” w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych realizowanych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

Komisja Europejska zwróci 444 miliony euro europejskim rolnikom, zgodnie z opublikowanym dzisiaj rozporządzeniem. Kwota ta została pierwotnie odjęta z budżetu na 2018 r. Na wsparcie dochodów rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu utworzenia tegorocznej tak zwanej rezerwy na kryzys w rolnictwie.

14 listopada Komisja Europejska przyjęła program polityki promocyjnej na rok 2019. Krajowe programy promocji produktów rolno-spożywczych mogą liczyć na wsparcie wyższe niż to w roku obecnym.

Oczywiście ta ustawa jest przez rolników oczekiwana i jest to bardzo dobra ustawa. Mamy w Polsce bardzo duży problem, który jest spowodowany tym, że jak do tej pory wmawiano nam – a szczególnie koalicja, która rządziła wcześniej – że jako Polska nie możemy wprowadzić ustawy, która pozwoli rolnikowi bezpośrednio sprzedać produkty przetworzone – mówił podczas posiedzenia sejmu Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.

Komisja Europejska podjęła decyzję, dotyczącą otrzymania przez rolników pełnego odszkodowania za szkody spowodowane przez zwierzęta będące pod ochroną prawną, takie jak wilki. Inwestycje poczynione przez rolników celem zapobieżenia takim szkodom (budowa elektrycznych ogrodzeń, zakup psów stróżujących) zostaną w pełni zrekompensowane.

Rosyjskie embargo dało się mocno we znaki polskim rolnikom i sadownikom, którzy z tego powodu ponieśli ogromne straty. Od czasu do czasu słyszy się, że Polska powinna dążyć do współpracy z Rosją, aby jej rynki znowu były otwarte. Czy faktycznie jest to szansa dla polskiego rolnictwa?

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.