Logo Świat Rolnika

Finanse i prawo

W związku z wystąpieniem w ostatnim czasie nasilonych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, zwłaszcza na terenie północnej i północno-zachodniej części Polski, Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje do rządu o podjęcie działań w celu udzielenia jak najszybszej, skutecznej pomocy gospodarstwom zniszczonym przez żywioł.

Tegoroczna aura szczególnie obfitowała w wydarzenia niekorzystne dla rolnictwa. Przymrozki, podtopienia, nawałnice i wichury spowodowały duże straty. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy mają ochronę ubezpieczeniową? Czego mogą się spodziewać ci, którzy nie ubezpieczyli gospodarstwa?

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia, którym wprowadzone mają zostać kryteria uznawania elementów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.