Finanse

Ponad 190 mln EUR na promocję unijnej żywności!

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promujących europejskie produkty rolne na całym świecie i w UE.

Łącznie 191,6 mln EUR zostało przeznaczone na programy promocyjne w 2019 r., w tym 181,6 mln EUR na współfinansowanie programów i kolejne 10 mln EUR w przypadku zakłóceń rynku. Programy mogą obejmować szeroki zakres zakres problemów od ogólnych kampanii dotyczących zdrowego żywienia do konkretnych sektorów rynku.

89 milionów euro zostanie przeznaczone na kampanie w krajach o wysokim wzroście gopodarczym, takich jak Kanada, Chiny, Kolumbia, Japonia, Korea, Meksyk i Stany Zjednoczone. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na promocję konkretnych produktów, takich jak oliwki stołowe.

W samej UE koncentruje się się na kampaniach promujących różne systemy i oznaczenia jakości UE , w tym chronioną nazwę pochodzenia (ChNP), chronione oznaczenia geograficzne (CHOG) i gwarantowaną tradycyjną specjalność (GTS), a także produkty ekologiczne . Ponadto część finansowania jest przeznaczona dla określonych sektorów: ryżu wyprodukowanego w sposób zrównoważony, oliwek stołowych, wołowiny i cielęciny oraz świeżych owoców i warzyw. Ta ostatnia została specjalnie wybrana w celu promowania zdrowego żywienia wśród konsumentów w UE.

źródło: ec.europa.eu
fot. pixabay

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.