Finanse

Ile wydajemy na żywność? Ile wydają inni?

W 2017 r. gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej (UE) wydały 12,2% swoich wydatków konsumpcyjnych ogółem na żywność i napoje bezalkoholowe.

Jest to trzecia najważniejsza kategoria wydatków gospodarstw domowych po "mieszkaniach, wodach, elektryczności, gazie i innych paliwach", które stanowiły 24,2% wydatków gospodarstw domowych, i transporcie, który stanowił 13,0%.

Państwa członkowskie, w których ponad 20% łącznych wydatków na konsumpcję gospodarstw domowych przypada na żywność i napoje bezalkoholowe, to Rumunia (27,8%), Litwa (21,6%) i Estonia (20,3%). Natomiast w czterech państwach członkowskich udział wynosił mniej niż 10%: Austria (9,9%), Irlandia (9,2%), Luksemburg (8,9%) i Wielka Brytania (8,2%).

wydatkina

źródło: ec.europa.eu
fot. pixabay

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.