wtorek
| 20 sierpnia 2019
Jacek Podgórski | 30 listopada 2018

Nowe wnioski pomocowe na walkę z ASF! [PEŁNA INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK TUTAJ!]

Nowe wnioski pomocowe na walkę z ASF! [PEŁNA INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK TUTAJ!]

30 listopada jest ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów od producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF. W przypadku rolników, którzy zdecydują się na wysłanie wniosku za pośrednictwem poczty, o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania przesyłki. Ponowny nabór wniosków może zostać uruchomiony od 1 stycznia 2019 r.

10 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 303), wprowadzające nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

Pomoc mogą otrzymać producenci trzody chlewnej:

1) którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,

2) będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014,

3) którzy utrzymują lub utrzymywali świnie w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na obszarze:

• wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub
• zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Pomoc będzie udzielana na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej przez producenta trzody chlewnej:
• ze sprzedaży od 1 lipca 2017 r. świń z siedziby stada położonej na obszarze wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji 2014/709/UE lub obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
• w 2017 r. w związku z wprowadzeniem, w tym roku, na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, na którym znajduje się siedziba stada producenta trzody chlewnej.

Pomoc nie przysługuje do świń:

1. do których producent trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych, lub
2. do których producent trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, lub
3. do których producent trzody chlewnej otrzymał pomoc w ramach krajowych programów wsparcia, lub przyznano odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia, lub odszkodowanie na podstawie decyzji powiatowego lekarza weterynarii nakazującej zabicie świń lub poddanie ich ubojowi, lub
4. które producent trzody chlewnej sprzedał w ramach prowadzonej działalności handlowej, przetwórczej, utylizacji, targów, wystaw, pokazów lub konkursów.

Wsparcie będzie udzielane do wysokości środków przewidzianych na realizację tej pomocy w planie finansowym Agencji. Pomoc na ten cel, będzie udzielana na warunkach określonych w art. 26 rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 193 z 1.7.2014).

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. UE.L 2016.119.1) - RODO, ulega zmianie formularz wniosku.


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżącoOD 25 MAJA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU:

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej można składać w biurach powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń, na formularzu opracowanym przez Agencję  TUTAJ

Instrukcja wypełniania wniosku o udzielenie pomocy finansowej TUTAJ

Formularz wniosku będzie również dostępny w biurach powiatowych Agencji.

Pomoc przyznawana będzie w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji.

W przypadku ubiegania się o wsparcie dotyczące:

• wyrównania kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń od 1 lipca 2017 r. - producent świń będzie zobowiązany do złożenia wniosku wraz z wypełnioną częścią IX.A. Do wniosku należy dołączyć "Oświadczenie producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej" wraz z załącznikiem do oświadczenia TUTAJ
Instrukcja wypełniania oświadczenia producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń TUTAJ
Otwórz plik Excel do automatycznego wyliczenia kwoty obniżonego dochodu.
W przypadku gdy producent świń ubiega się o wsparcie dla więcej niż jednej siedziby stada i/lub więcej niż jednego okresu dla danej siedziby, todla każdej z tych siedzib stada i każdego z okresów należy złożyć:

  • o dodatkową część IX.A (pkt od A2 do A5) z wniosku TUTAJ
  • o dodatkowy załącznik do "Oświadczenia producenta świń o kwocie obniżonego dochodu ze sprzedaży świń za okres, za który składany jest wniosek o udzielenie pomocy finansowej" dotyczący wyliczenia kwoty dochodu TUTAJ

Wnioski będzie można składać wielokrotnie, przy czym o pomoc finansową do każdego z okresów będzie można wystąpić tylko raz.

  • wyrównania kwoty dochodu 2017 r. w związku z wprowadzeniem w 2017 r. zakazu przemieszczania świń lub obrotu świniami - producent świń będzie zobowiązany do złożenia wniosku wraz z wypełnioną częścią IX.B.
    W przypadku gdy producent występuje o wsparcie dla więcej niż jednej siedziby stada, zobowiązany jest do złożenia wypełnionej części IX.B TUTAJ

Ponadto zgodnie z przepisami przedmiotowego rozporządzenia do wniosku dołącza się:

1. kopie faktur lub faktur RR lub innych dowodów księgowych potwierdzających uzyskane dochody za okres niezbędny do obliczenia kwoty pomocy.
2. zgodę współposiadaczy gospodarstwa na ubieganie się o pomoc finansową, jeżeli gospodarstwo jest przedmiotem współposiadania, złożoną na formularzu udostępnionym przez ARiMR TUTAJ

Wszelkie zapytania dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy na wyrównanie dochodów producentów trzody chlewnej z terenów objętych ASF należy kierować na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do Oddziałów Regionalnych ARiMR


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


źródło: arimr.gov.pl
fot. pixabay


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.