Ekologia

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wydał komunikat w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce. W wielu miejscach w Polsce stężenie pyłu zawieszonego PM10 przekracza 100 µg/m3 (poziom dopuszczalny to 50 µg/m3).

Ministerstwo środowiska opublikowało na swojej stronie list prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej dziekana Wydziału Nauk o Zwierzętach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego dotyczące kwestii żubrów.

Kompostowanie, popularne w Europie, cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich właścicieli gospodarstw i przydomowych ogródków. Gminy zachęcają mieszkańców do zakładania kompostowników, ponieważ ograniczają wytwarzanie biodegradowalnych odpadów.

Z okazji 25-lecia ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska minister środowiska wziął udział w konferencji "Inspekcja Ochrony Środowiska. Na straży bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczpospolitej Polskiej".

Nasze gospodarowanie energią elektryczną, wodą oraz samochodem ma dogromne znaczenie! Dzięki kilku podsawowym zasadom stosowanym każdego dnia możemy pomóc środowisku i przy okazji oszczędzić pieniądze.

Wiceminister środowiska Mariusz Gajda spotkał się 7 grudnia z ambasadorem Królestwa Norwegii w Polsce Karstenem Klepsvikiem. Dalsza współpraca przy wdrażaniu funduszy norweskich to główny temat rozmów obu panów. 

Zbyt długo wydawaliśmy pieniądze podatników na pozostającą poza kontrolą antyenergetyczną agendę – stwierdził Donald Trump, ogłaszając Scotta Pruitta nowym szefem Agencji Ochrony Środowiska.

W Ministerstwie Środowiska prowadzone są obecnie prace nad nowelizacją przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, za pomocą których wdrożone zostanie rozwiązanie dot. torebek plastikowych.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.