Ekologia

Instytut Badawczy Leśnictwa, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Geologiczny, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podpisały porozumienie o współpracy w zakresie środowiska.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie we współpracy z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego wraz z partnerami ze Szwecji i Finlandii ubiega się  o przyznanie projektu pod tytułem “WATERDRIVE".

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał komunikat w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce. Do 21 stycznia warunki atmosferyczne będą wpływały na podwyższenie stężenia pyłów zawieszonych.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów przygotował rekomendacje dotyczące skutecznej walki z zanieczyszczeniami powietrza. Planuje się kontrolę praktyk grzewczych polskich gospodarstw i wprowadzenie dopłat do zakupu nowych instalacji.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.