PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Żywność prosto od rolnika. Krótsza droga z pola na stół?

Żywność prosto od rolnika. Krótsza droga z pola na stół?

Autor: Świat Rolnika 2016-11-04 13:52:23
Żywność prosto od rolnika. Krótsza droga z pola na stół?

3 listopada odbyło się w sejmie pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy ułatwiającego sprzedaż żywności przez rolników.

Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie polskim rolnikom lepszych możliwości rozwoju produkcji i sprzedaży żywności wyprodukowanej z ich własnej uprawy, hodowli lub chowu. Rząd chce wyjść w ten sposób naprzeciw postulatom rolników zabiegającym o stworzenie im równych szans w zakresie tzw. rolniczego handlu detalicznego z producentami z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Ponadto polscy konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników, a zapewnione są bliskie relacje producentów i konsumentów.

 

Ustawa ta ma też doprowadzić do poprawy organizacji nadzoru nad rolnikami prowadzącymi bezpośrednią sprzedaż żywności i ujednolicić zasady rządzące produkcją, pozostawiając jedynie obowiązek rejestracji u właściwego organu jednej z Inspekcji podległej ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa lub rynków rolnych. Jednocześnie określi jednoznacznie zasady opodatkowania sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy lub hodowli oraz wskaże, kiedy taka sprzedaż jest zwolniona z podatku dochodowego.

 

Według nowych przepisów do zwolnienia z podatku dochodowego kwalifikować będzie osiągnięcie przychodów ze sprzedaży o wartości nieprzekraczającej 20 tysięcy złotych. Co najmniej 50 proc. składu produktu musi pochodzić z zasobów roślinnych lub zwierzęcych gospodarstwa rolnego osoby ubiegającej się o zwolnienie z podatku dochodowego. Dodatkowym warunkiem zwolnienia z podatku dochodowego będzie prowadzenie ewidencji sprzedaży.

 

Producent rolny, który uzyska ze sprzedaży przerobionej żywności więcej niż 20 tys. zł, będzie mógł wybrać opodatkowanie przychodów powyżej 20 tys. zł na podstawie 2 proc. stawki podatku zryczałtowanego.

 

 

Maks Weber

 

Fot. freeimages.com