PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Ustawa o lasach – komisja przeciw poprawkom do projektu nowelizacji

Ustawa o lasach – komisja przeciw poprawkom do projektu nowelizacji

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-18 08:33:42
Ustawa o lasach

Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody wróciły dziś do komisji. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opowiedziała się jednak przeciw poprawkom.

Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa opowiedziała się w środę przeciw poprawkom do projektu nowelizacji ustawy o lasach i ustawy o ochronie przyrody. Poprawki dotyczyły m.in. odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych systemem ścisłej ochrony.

Komisja przeciw poprawkom ustawa o lasach poprawki

Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody wróciły dziś do komisji. Komisja rozpatrzyła w środę pięć poprawek zgłoszonych dzień wcześniej podczas drugiego czytania projektu przez posłów KO i Polska 2050. Wszystkie oceniła negatywnie. Poprawki dotyczyły m.in. wykreślenia odstępstwa od zakazów wobec gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy unijnej dyrektywy siedliskowej, a także dodania artykułu stanowiącego, że gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki nie zwalnia z przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.

Projekt jest odpowiedzią na wezwanie KE do usunięcia uchybień legislacyjnych polegających na niezapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń w celu ochrony siedlisk leśnych oraz gatunków roślin i zwierząt, zgodnie z wymogami "dyrektywy siedliskowej" i "dyrektywy ptasiej".

Ustawa o lasach – projekt nowelizacji 

Projekt nowelizacji wprowadza m.in. wymóg przeglądu dostępnych danych w celu sprawdzenia występowania gatunków chronionych lub potencjalnych miejsc ich występowania na powierzchni. Doprecyzowuje sposób oznakowania miejsc występowania gatunków chronionych, a także odległości (co najmniej 25 m) od źródeł, rzek, jezior, torfowisk i źródlisk oraz fakultatywnie w miejscach pamięci narodowej i kultu religijnego, gdzie nie stosuje się cięć zupełnych. Ponadto określa średni poziom ilości martwych drzew na 1 ha powierzchni leśnej oraz zasady pozostawiania drzewostanów do naturalnego obumarcia.

Przeczytaj tutaj: Lasy nie są naszą własnością. Polskie lasy są "dla nas"

PAP/fot.pixabay.com