PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Rolnicy między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów

Rolnicy między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów

Autor: Marzena Deresz 2017-05-26 10:00:52
las-pożar

Jak wyżywić rosnącą liczbę ludności jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu? Sektor rolny może znaleźć się między młotem a kowadłem, czyli między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów 

Jak wyżywić rosnącą liczbę ludności jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu? Sektor rolny może znaleźć się między młotem a kowadłem, czyli między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów.

Podczas nieformalnego spotkania  ministrów rolnictwa Unii Europejskiej  w Valletcie   (Malta) organizacje Copa i Cogeca  zwróciły uwagę na znaczenie wprowadzenia odpowiedniej polityki, by upewnić się, że UE osiągnie swoje cele w zakresie klimatu w sposób zrównoważony, nie zagrażający produkcji żywności. Wypowiedz ta związana jest z prezentacją przez prezydencję maltańską w Valletcie dokumentu pt. „Zmiana klimatu a zasoby wodne w UE: rodzące się wyzwania dla rolnictwa”.

Ze względu na obawy związane z ograniczonymi zasobami wodnymi i zjawiskami pogodowymi, które miału miejsce w tym roku w wielu krajach, prezydencja maltańska podczas rozmów ministerialnych skoncentrowała się na kwestii wpływu zmiany klimatu na rolnictwo oraz na strategiach i instrumentach, które należy promować, by stawić czoła tym wyzwaniom.

– Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie zmagają się aktualnie z wieloma wyzwaniami. Będą musieli produkować w taki sposób, by mogli przyczynić się do rozwiązania jednego z największych wyzwań przyszłej dekady, czyli konieczności zwiększenia produkcji żywności na świecie, by wyżywić rosnącą liczbę ludności, jednocześnie walcząc z zagrażającymi jej zmianami klimatu. W porozumieniu paryskim jasno podkreślono, że rolnictwo musi się dostosować do nowej sytuacji w sposób zrównoważony, nie tworząc zagrożenia dla produkcji żywności. Oznacza to, że musimy podjąć działania łagodzące zmianę klimatu i pozwalające na dostosowanie się do niej, które nie zagrażają jednak produkcji żywności. Jesteśmy przekonani, że nasz sektor zasługuje na większe uznanie dla pracy włożonej w ograniczenie emisji i zwiększenie wydajności produkcji żywności. Niestety nie uwzględniono naszych obaw dotyczących wniosku w sprawie rozporządzenia w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego (ESR) oraz rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Nie jest on spójny z koniecznością dostosowywania się do zmiany klimatu i jej łagodzenia. Jeśli dodatkowo jeszcze nasz model gospodarki leśnej zostanie zaatakowany w tych wnioskach może okazać się, że sektor rolny znajdzie się między młotem a kowadłem, czyli między niekorzystnymi zdarzeniami pogodowymi i negatywnymi skutkami przepisów

– mówi Thomas Magnuson, przewodniczący Cogeca

Gospodarka wodna ma również duże znaczenie dla sektora leśnego, co pominięto we wnioskach w sprawie ESR i LULUCF. Zagrożenia dla lasów związane z dostosowywaniem się do zmiany klimatu nie zostały uwzględnione we wnioskach Komisji w zakresie klimatu, nawet jeśli jedynie w 2012 r. pożary lasów zniszczyły 533 tys. ha lasów w Portugalii, Francji, Hiszpanii i Grecji.

Dlatego też Copa i Cogeca apelują do ministrów o zwiększenie kredytów LULUCF i związku między dostosowywaniem się do zmiany klimatu i potencjałem zastąpienia energii i materiałów opartych na paliwach kopalnych przez surowce odnawialne. Ocena skutków Komisji jednoznacznie wskazała, że jest to możliwe, nawet do poziomu 2 mld kredytów. Więc jak zaznacza Copa – Cogeca  425 mln leży w zasięgu sektora leśnego.

– Nasze aktualne dyskusje na temat ESR i LULUCF mogą stać się inspiracją do dalszej poprawy w wydajności klimatycznej produkcji z rozwiązaniami korzystnymi dla rolnictwa i leśnictwa. Jeśli udostępnimy 200 mln kredytów z systemu handlu emisjami (ETS) i 425 mln kredytów z LULUCF będzie to możliwe

– dodaje Magnuson.

Komitety Copa – Cogeca kładą też nacisk na znaczenie środków rolno-środowiskowych unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich - drugiego filaru WPR - które są ważnym narzędziem, by sprostać przyszłym wyzwaniom. Badania naukowe i innowacje również odgrywają kluczową rolę w walce z tymi wyzwaniami i pomagają zagwarantować zrównoważoną gospodarkę wodną.

W ocenie tych największych rolniczych organizacji związkowych potrzeba silnej Wspólnej Polityki Rolnej opartej na silnym budżecie, nie tylko dla rolników, ale dla społeczeństwa ogółem, a także na konieczności utrzymania płatności bezpośrednich dla rolników w ramach WPR, by pomóc im stawić czoła coraz poważniejszym wyzwaniom związanym ze zmianą klimatu.

Copa – Cogeca/Maks Weber/fot. pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa

Domki dla jeży stanęły w Nadleśnictwie Skierniewice


Autor: Emilia Gromczak

Niedźwiedź wtargnął do sklepu, ale zamiast demolki zdezynfekował łapy


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ustawa o lasach i ustawa o ochronie przyrody – Sejm uchwalił nowelizację


BULT SMOGOWICZE