PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia /Retencja korytowa – Wody Polskie działają w różnych regionach

Retencja korytowa – Wody Polskie działają w różnych regionach

Autor: Maciej Pawłowski 2020-05-22 14:19:00
Retencja korytowa

Retencja korytowa pomaga zatrzymywać wodę w górnych odcinkach zlewni rzecznych. Tym samym ogranicza się odpływ wody z terenów rolniczych.

Retencja korytowa – STOP Suszy 2020

Wody Polskie w tym roku wdrożyły program STOP Suszy 2020. Jego celem jest lepsze gospodarowanie wodą, w tym wodą pitną. Kluczem do osiągnięcia tego założenia może okazać się retencja korytowa – jest ona wypadkową wielu czynników naturalnych i może zależeć od budowy geologicznej, ukształtowania terenu, procesów erozji, pokrycia terenu lub czynników antropogenicznych. W ramach trwającej kampanii przeprowadzono badania, dzięki którym ustalono, że Polska wciąż jest w stanie znacznie zwiększyć swoje możliwości retencyjne. W tym roku na tego typu projekty przeznaczono 60 mln złotych. Trzyletni plan zakłada zwiększenie wskaźnika retencji wód w Polsce o ok. 1%. Docelowo Wody Polskie chciałyby zwiększyć poziom krajowej retencji z 6,5% do 15%.

Retencja korytowa – działania w Wielkopolsceretencja korytowa suszaa

Wielkopolska dotkliwie odczuwa skutki suszy. Jest to jedno z najbardziej narażonych województw w kontekście niewystarczających zasobów wody. Z tego powodu warto wspomnieć o możliwościach, które drzemią w tym regionie. Zdaniem Wód Polskich Jaz na rzece Rgilewce poprzez piętrzenie umożliwia retencjonowanie ponad 7,6 tys. m3 wody. W ten sposób okoliczne grunty rolne mogą zostać nawodnione. W tym roku podjęto działania dotyczące retencji korytowej na obszarze Warty – w ten sposób uda się zmagazynować ponad 3,5 mln m3 wody. Dzięki wdrożeniu przemyślanych rozwiązań uda się nawodnić dodatkowo 3 tysiące hektarów gruntów rolnych. Tego typu przykłady pokazują, że warto poprawiać sposoby zarządzania zasobami wodnymi.

Retencja korytowa – działania w Kujawsko-Pomorskim

Problemy z suszą są także dużym zagrożeniem dla województwa kujawsko-pomorskiego. Z tego powodu Wody Polskie podjęły decyzję o przeznaczeniu 15 milionów złotych na podjęcie stosownych działań w regionie wodnym Noteci. Piętrzenie wód pozwoli nie tylko na poprawę stosunków wodnych na okolicznych polach, ale również poprawi bilans wodny. Zdaniem Wód Polskich poprzez retencję korytową jesteśmy w stanie zgromadzić dodatkowy 1 mln m3 wody w tym obszarze.

Czytaj także: Woda pitna – czy może nam jej zabraknąć? Stop Suszy 2020

wody.gov.pl/pixabay.com