PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Wiatraki nie będą mogły stać w okolicy linii najwyższego napięcia

Wiatraki nie będą mogły stać w okolicy linii najwyższego napięcia

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-19 08:00:00
Wiatraki

Zgodnie z założeniami projektu ,,10H”, wiatraki nie będą mogły być rozmieszczone w otoczeniu linii przesyłowych najwyższych napięć.

Mowa o projekcie łagodzącym zapisy reguły 10H w tzw. ustawie odległościowej. Z opublikowanej ostatniej wersji propozycji wynika, że budowa turbin wiatrowych będzie ograniczona w pobliżu linii najwyższego napięcia, jak również na terenie lub w pobliżu form ochrony przyrody.

Minimalna odległość od linii przesyłowej zależna od średnicy turbiny

Projekt ,,10H” w poniedziałek został zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów i przesłany do Komisji Prawniczej. Na wniosek pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej do projektu dopisany został przepis, zgodnie z którym wiatraki nie mogą być budowane w odległości od linii przesyłowych najwyższych napięć, mniejszej niż trzykrotna średnica wirnika turbiny, lub dwukrotna jej maksymalna wysokość, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa.

Natomiast w przypadku budowy sieci, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość budowy turbin, odległość sieci od wiatraków ma być większa niż trzykrotna średnica wirnika turbiny, lub dwukrotna jej maksymalna wysokość przewidziana w planie lub w decyzji WZ. Jeśli plan lub WZ nie określa maksymalnej wysokości turbiny, odległość wskazuje operator sieci przesyłowej. Przy czym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w przypadku lokalizowania, budowy lub przebudowy sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, na wniosek operatora, odległość tej sieci od elektrowni wiatrowej może być mniejsza niż odległość wskazana w proponowanym przepisie.

Dla wszczętych i niezakończonych postępowań o wydanie pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych regulacje nakazujące uwzględniać odległość elektrowni wiatrowej od sieci mają nie być stosowane.

Wiatraki

Wiatraki z dala od mieszkań i form ochrony przyrody

Dodatkowo w stosunku do projektu, nad którym pracowało wcześniej ministerstwo rozwoju, pojawiły się ograniczenia związane z formami ochrony przyrody. Ostatnia wersja projektu przewiduje zakaz budowy turbin wiatrowych na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i obszarów Natura 2000. Nowe wiatraki mogą stawać w odległości co najmniej 10H od granicy parku narodowego, i nie mniej niż 500 m od rezerwatu przyrody. W przypadku tworzenia rezerwatów lub parków w pobliżu istniejących wiatraków, odległości tych nie stosuje się.

Wprowadzona przez ustawę o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z 2016 r. tzw. zasada 10H przewiduje obecnie zakaz wznoszenia turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 10H od zabudowań i pewnych form ochrony przyrody - parków narodowych, rezerwatów, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000 oraz "leśnych kompleksów promocyjnych". Zakaz działa w dwie strony, ponieważ zakazane jest również wznoszenia budynków mieszkalnych w odległości mniejszej niż 10H od istniejących turbin wiatrowych. 10H jest zdefiniowane jako 10-krotność całkowitej wysokości wiatraka do najwyższego punktu osiąganego przez obracające łopaty.

Projekt przewiduje utrzymanie zasady lokowania nowej elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) i zachowuje ogólną regułę 10H, jednak w szczególnych przypadkach to gminy miałyby decydować o wyznaczaniu lokalizacji elektrowni wiatrowych w ramach lokalnej procedury planistycznej. Minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań określono na 500 m.

Czytaj również: Farmy wiatrowe mają uniezależnić nas od Rosji. Tak twierdzą ankietowani

PAP/fot.pixabay