Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 07-03-2021 15:24:58

Transformacja klimatyczna problemem angażującym całą gospodarkę

Transformacja klimatyczna

Proces jakim jest transformacja klimatyczna i energetyczna wykroczył poza walkę o środowisko naturalne i stał się złożonym problemem, angażującym wszystkie sektory gospodarki – ocenia ustępujący prezydent stowarzyszenia Euracoal, prezes Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Rogala. Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego Euracoal z siedzibą w Brukseli to organizacja skupiająca głównie europejskich producentów i importerów węgla – w sumie blisko 30 podmiotów z 20 krajów.

Transformacja klimatyczna problemem

Szef największej w Europie górniczej spółki, który przez ostatnie trzy lata kierował pracami tej międzynarodowej organizacji, w nowej kadencji będzie wiceprezydentem seniorem oraz doradcą nowego szefa Euracoal – Czecha Vladimira Budinskiego – dotąd wiceprzewodniczącego komitetu wykonawczego stowarzyszenia.

Podczas posiedzenia online, podsumowując trzyletni okres zarządzania organizacją, Rogala ocenił, że były to bodaj najtrudniejsze dla węgla kamiennego lata, w których zapadły najważniejsze decyzje polityczne zmierzające do radykalnej dekarbonizacji unijnej gospodarki oraz neutralności klimatycznej.energetyka prosumencka 2

„Walka ze zmianami klimatu jest niewątpliwie uwarunkowana czynnikami natury politycznej, o czym świadczy wzmagana głównie od 2018 roku presja na węgiel” – ocenił ustępujący prezes Euracoal.

Wśród przykładów tej presji wymienił m.in. windowanie cen uprawnień emisyjnych ETS, ustalenie celu zeroemisyjności UE w 2050 r., blokadę finansowania paliw kopalnych prze Europejski Bank Inwestycyjny oraz podniesienie do 55 proc. unijnego celu redukcji CO2, co – jak ocenił – uszczupli zapotrzebowanie na węgiel energetyczny w Polsce nawet o dodatkowe 20 proc. w ciągu dekady.

Czytaj także: Pseudoekologiczny marketing! Kontrola stron internetowych wykazała plagę fejków

Transformacja klimatyczna, a pandemia

Rogala podkreślił, że w minionym roku wiele gałęzi gospodarki spowolniło lub zatrzymało się z powodu pandemii. Jednocześnie – jak mówił – transformacja energetyczno-klimatyczna nabrała „gwałtownego i niekontrolowanego tempa, a wszelkie działania proklimatyczne zostały bezkrytycznie uznane jako jeden z fundamentów odbudowy gospodarki UE po kryzysie”.

„Wszystko, o czym dyskutowano w ostatnich latach, nabrało kształtów prawnych i spowodowało, że ub. rok był okresem drastycznego spadku produkcji energii elektrycznej z węgla, zarówno kamiennego jak i brunatnego” – powiedział prezes PGG, wskazując, iż w pierwszym półroczu 2020 r. łączna produkcja węgla kamiennego w UE spadła o 16 proc., a węgla brunatnego o 29 proc., zaś produkcja energii elektrycznej z węgla spadła w drugim półroczu rok do roku o 35 proc.
Ustępujący prezes Euracoal zwrócił uwagę, że chociaż osiągnięcie neutralności klimatycznej może kosztować UE nawet 550 mld euro, zdominowany przez odnawialne źródła system elektroenergetyczny jest zagrożony ryzykiem braku ciągłości dostaw i blackoutami, co w ostatnich miesiącach miało miejsce np. w Wielkiej Brytanii.

Transformacja klimatyczna może być niebezpieczna

Zdaniem Rogali zbyt gwałtowna lub całkowita eliminacja paliw konwencjonalnych jest niebezpieczna, dlatego konieczne jest zagwarantowanie rozwiązań zapewniających dostawę energii w przypadku braku możliwości wystarczającej produkcji energii z OZE.

„Musimy wciąż rozmawiać i tłumaczyć, iż działania związane z transformacją energetyczną - zwłaszcza teraz, w dobie kryzysu gospodarczego- powinny być wprowadzane stopniowo. Działania zbyt gwałtowne mogą przynieść odwrotny skutek, ze szkodą dla społeczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego Europy” – przestrzegał szef Euracoal w minionych trzech latach.

W jego opinii ograniczone do terytorium UE wysiłki proklimatyczne prawdopodobnie nie przyniosą zamierzonych efektów, ponieważ wciąż rośnie zużycie węgla na świecie (obecnie już 7,5 mld ton rocznie), a sama Unia ma niewielki wpływ na globalną emisję gazów cieplarnianych, za którą w dwóch trzecich odpowiadają kraje Azji, głównie Chiny, oraz USA.

„Jednocześnie ujemny bilans handlowy UE z państwami, w których produkcja dóbr nie jest w żaden sposób obarczona kosztami emisji, bezustannie powiększa się - w przypadku Chin deficyt urósł już do 2,6 bln euro od 2002 r. Wprowadzenie podatku węglowego wydaje się być krokiem niezbędnym w celu uniknięcia ucieczki przemysłu, a tym samym ochrony europejskiej gospodarki” – uważa Tomasz Rogala.

Jego zdaniem niezbędna w procesie transformacji energetycznej pomoc finansowa nie pokrywa faktycznych potrzeb. Wliczał, że przewidywane roczne wsparcie z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wynosi ok. miliarda euro i stanowi znikomy ułamek budżetu, jaki UE poświęca polityce klimatycznej.

PAP/fot. pixabay

 Autor: Mateusz Chrząszcz 19-01-2022 22:00:21

Współpraca rządów Polski i Litwy w obszarze OZE i projektów offshore

13 stycznia 2022 r. minister klimatu i środowiska A. Moskwa spotkała się z wiceminister energii Litwy. Omówiono współpracę Polski i Litwy w obszarze OZE.

„Litwa, która konsekwentnie realizuje politykę transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym, jest ważnym partnerem Polski we wzmacnianiu regionalnego bezpieczeństwa energetycznego. Jednym z filarów tej transformacji jest energia odnawialna, z dużą rolą offshore, który również dla Polski stanowi ważny element polityki energetycznej” – powiedziała minister Anna Moskwa.

Współpraca przy odnawialnych źródłach energii

Morska energetyka wiatrowa jest kluczowym filarem przyszłego miksu energetycznego Polski, który w ciągu najbliższych dziesięcioleci Polska będzie musiała całkowicie przekształcić, odchodząc od węgla, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw energii. Zgodnie z założeniami PEP2040 moc zainstalowana w morskiej energetyce wiatrowej osiągnie 5,9 GW w 2030 r. i do 11 GW do 2040 r. Stanowi to znacznie ponad 10% całkowitej przewidywanej mocy morskiej energii wiatrowej na Bałtyku do 2050 r., szacowanej na 93 GW.

Ponadto w trakcie spotkania strona litewska wyraziła chęć współpracy z Polską w zakresie rozwoju wodoru, w tym wymiany doświadczeń i wiedzy.OZE 01

„Mamy podobne cele w obszarze wodorowym, udana współpraca w sektorze gazu ziemnego czy zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego związane z wykorzystaniem energii jako środka nacisku geopolitycznego stanowią istotne podstawy do prowadzenia wspólnych prac nad rozwojem gospodarek wodorowych. Polska może podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie ze stroną litewską” – mówiła minister Moskwa w temacie OZE.

Zgoda KE na wydłużenie systemu aukcyjnego OZE

Systemy aukcyjne OZE zostały przedłużone do końca grudnia 2027 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało we wtorek, że Komisja Europejskiego zgodziła się na wydłużenie systemu aukcyjnego dla OZE do końca grudnia 2027 r. Dodano, że maksymalne wsparcie państwa w trakcie trwania programu może wynieść blisko 43,85 mld zł.

Ministerstwo wyjaśniło, że decyzja KE zostanie wkrótce opublikowana pod numerem SA.64713. Będzie ona stanowić podstawę do przedłużenia funkcjonowania niniejszego programu na okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2027 roku. To bardzo dobra wiadomość, ponieważ s zeszłym roku resort klimatu pracował nad możliwością przedłużenia o 5 lat okresu wsparcia w ramach systemu aukcyjnego OZE.

„Decyzja została wydana w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw” – wskazano.

Czytaj również: Aukcje OZE: Prezes Urząd Regulacji Energetyki ogłasza kolejną turę

Gov.pl /fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 19-01-2022 07:00:31

OZE zbyt drogą inwestycją dla 63 procent Polaków – wyniki badań

Ponad 63 procent Polaków, którzy wzięli udział w badaniu uznało, że wysokie koszty inwestycji w urządzenia OZE są barierą korzystania ze źródeł odnawialnych.

Według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kluczową barierą zwiększania zakresu korzystania ze źródeł odnawialnej energii w naszym kraju są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z OZE. Zadeklarowało tak 63 proc. respondentów.

Badania realizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny

Według badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia oraz dr hab. Magdalenę Sobocińską z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu kluczową barierą zwiększania zakresu korzystania ze źródeł odnawialnej energii w naszym kraju są przede wszystkim wysokie koszty inwestycji w urządzenia umożliwiające korzystanie z OZE. Zadeklarowało tak 63 proc. respondentów.

Na niewystarczająceOZE 03 wsparcie ze strony państw wskazało 52 proc. ankietowanych; a na bariery techniczne związane z przyłączeniem nowych źródeł energii (OZE) – 37 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się: bariery biurokratyczne (34 proc.), zbyt mało informacji o ofercie (31 proc.), brak zainteresowania ludzi energią odnawialną (29 proc.), niedostateczna edukacja konsumencka (28 proc.).

OZE niepewną inwestycją dla Polaków

Z kolei co czwarty badany Polak (26 proc.) nie jest przekonany, że korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych (OZE) przyczyni się do rozwiązania globalnych problemów związanych z klimatem. "Ci, którzy wybierają energię odnawialną, robią to głównie ze względu na możliwe oszczędności" – wskazano we wtorkowej informacji ARC Rynek i Opinia.

"Wdrażanie modelu zrównoważonej konsumpcji staje się szczególnie istotne w kontekście tego, iż udział w nadmiernym zużyciu surowców naturalnych mają nie tylko różnego typu przedsiębiorstwa, ale również konsumenci" – wskazała cytowana w informacji dr Sobocińska. Według niej zrównoważona konsumpcja związana m.in. z kształtowaniem się odpowiedzialnego społeczeństwa, "stanowi odpowiedź na nadkonsumpcję".

Badanie zrealizował na przełomie lipca i sierpnia 2021 r. firma ARC Rynek i Opinia metodą CAWI wśród 1020 Polaków w wieku 18-65 lat. Objęło próbę reprezentatywną pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania, wykształcenia oraz regionu GUS.

Czytaj również: Tauron zakończył budowę farmy fotowoltaicznej Choszczno II

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa 18-01-2022 21:33:29

W Krośnie na Podkarpaciu powstał Krośnieński Klaster Energii

Trzy podmioty założyły Krośnieński Klaster Energii. Założycielami są miejscowy magistrat, Krośnieński Holding Komunalny oraz Karpacka Państwowa Uczelnia.

Klaster ma się przyczynić m.in. do powstania lokalnego rynku energii. Klaster działa na terenie Krosna, nie ma osobowości prawnej i nie będzie prowadził działalności gospodarczej. Przewodniczącym Rady Klastra został prezydent Krosna Piotr Przytocki, a koordynatorem – Krośnieński Holding Komunalny. Założycielami i pierwszymi uczestnikami Krośnieńskiego Klastra Energii, oprócz samorządu jest też miejska spółka komunalna oraz uczelnia wyższa. Jak podkreślają podmioty zaangażowane w powstanie klastra, jego utworzenie związane jest z transformacją rynku energii i rozwojem technologii OZE.

Powstał Krośnieński Klaster Energii

Jak poinformował Przytocki, Krośnieński Klaster Energii powstał, by poprawić efektywność zarządzania przede wszystkim energią elektryczną w mieście. Jak dodał, pomysłów na to jest wiele, ale wszystko zależy od możliwości pozyskania dotacji.

„Możemy indywidualnie występować o te środki, ale wspólnie musimy zaprojektować koncepcję, plan działań, który jest niezbędny, aby uzyskać efekty” – powiedział prezydent Krosna.

Założycielami i pierwszymi uczestnikami Krośnieńskiego Klastra Energii, oprócz samorządu jest też miejska spółka komunalna oraz uczelnia wyższa. Jak podkreślają podmioty zaangażowane w powstanie klastra, jego utworzenie związane jest z transformacją rynku energii i rozwojem technologii OZE.

Jak zaznaczył prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego Janusz Fic, w ostatnich latach holding dużo inwestuje w obszarze energetyki.

„Dzięki temu nasza spółka jest już bliska samowystarczalności energetycznej. Realizujemy jednak kolejne przedsięwzięcia i w najbliższych latach, poza samowystarczalnością energetyczną, będziemy dysponować istotnymi nadwyżkami energii elektrycznej. Nadwyżki tej energii będziemy chcieli zagospodarować lokalnie, z tego powodu powołanie klastra to dla nas bardzo ważny i bardzo dobry krok” – stwierdził.

Krośnieński Klaster Energii dla efektywności zarządzania energią

Zdaniem Fica, Krośnieński Klaster Energii Krosnienski Klaster Energii 02pozwoli lepiej organizować i koordynować inwestycje energetyczne w mieście.

Działalność klastra ma również polegać m.in. na stworzeniu platformy, która będzie inicjować i pomagać realizować projekty w zakresie energetyki. Kolejnym celem klastra ma być również zwiększenie niezależności energetycznej Krosna.

Trzeci uczestnik klastra Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie chce wspierać projekt w zakresie nauki. W działalność klastra wpisują się kierunki studiów, które są w ofercie uczelni, w tym m.in. kierunek Energetyka.

Umowa o założeniu Krośnieńskiego Klastra Energii została już podpisana, określa ona nie tylko jego strukturę organizacyjną i kierunki działalności, ale też zasady rozliczeń energii elektrycznej oraz wykaz punktów poboru i dostarczania energii w klastrze. 

Czytaj też: W sanockiej ciepłowni stanie kocioł na biomasę za ponad 16,2 mln zł

PAP/fot.Krosno.pl

BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.