PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Togetair: Podsumowanie pierwszego dnia szczytu klimatycznego 

Togetair: Podsumowanie pierwszego dnia szczytu klimatycznego 

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-04-22 14:00:00
Togetair

Przeciwdziałanie zmianom klimatu, bezpieczeństwo energetyczne, geotermia czy OZE to część z tematów poruszanych na szczycie klimatycznym Togetair. 

W wydarzeniu udział wzięli wiceministrowie klimatu i środowiska: pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, Główny Geolog Kraju Piotr Dziadzio oraz pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa Edward Siarka. Wzięli oni udział w szeregu debat dotyczących ochrony klimatu, odnawialnych źródeł energii, rozwoju technologii wodorowych oraz transformacji energetycznej. 

Przeciwdziałanie zmianie klimatu

W trakcie szczytu klimatycznego Togetair wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka wziął udział w debacie „Przeciwdziałanie zmianie klimatu – jak ochronić świat?”, podczas której zwrócił uwagę na rolę lasów w pochłanianiu dwutlenku węgla.

“W Polsce mamy duże możliwości pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy. Dodatkowo leśnicy zmieniają strukturę lasów, tak aby były one odporne na niekorzystne zjawiska klimatyczne. Zmiany klimatu wywołujące zjawiska ekstremalne, takie jak wichury, powodzie czy susza. Są elementami, które wpływają na możliwości pochłaniania lasów w Polsce” – podkreślił Edward Siarka.

Wiceminister zaznaczył także, że dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej prowadzonej leśników tereny leśne w Polsce zwiększają się z roku na rok.

“Konsekwentnie zwiększamy powierzchnię lasów w Polsce. Od II wojny światowej zwiększyliśmy lesistość w kraju z 20% do 30%, to ponad 9,2 mln hektarów lasu” – mówił podczas konferencji Togetair.

“Na rzecz powiększania areału wspólnie z Lasami Państwowymi rozpoczęliśmy akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, było jeszcze więcej” – dodał.

Togetair

OZE i technologie wodorowe podczas szczytu Togetair

Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska na konferencji Togetair uczestniczył w panelu „Europa w gazowym szachu a rozwój technologii wodorowych”.

“Od lat realizujemy strategię dywersyfikacji źródeł dostaw gazu, która pozwoli na zupełne uniezależnienie się od importu z Rosji. Uruchomienie gazociągu Baltic Pipe pozwoli na uniezależnienie się od dostaw gazu ze wschodu” – podkreślił wiceminister Zyska.

Jak wyjaśnił, podstawą działania w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej jest Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040, która została przyjęta w listopadzie 2021 r.

“W Polskiej Strategii Wodorowej przyjęto 6 celów i są to przede wszystkim: wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie, wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie, wsparcie dekarbonizacji przemysłu, produkcja wodoru w nowych instalacjach, sprawny i bezpieczny przesył, dystrybucja i magazynowanie wodoru, stworzenie stabilnego otoczenia regulacyjnego” – powiedział wiceminister klimatu i środowiska.

“Jednym ze wskaźników realizacji tych celów jest zainstalowanie 2 GW mocy instalacji do produkcji niskoemisyjnego wodoru do 2030 r.” – dodał.

Wiceminister wskazał także, że budowa gospodarki wodorowej w oparciu o doliny umożliwi stworzenie łańcucha wartości związanych z gospodarką wodorową, tj. produkcja, transport, magazynowanie i końcowe zastosowanie w sektorach, jak np. transport.

“Przewidujemy, że do 2030 r. powszechnym widokiem będzie infrastruktura tankowania wodoru. Resort klimatu i środowiska uruchamia programy wsparcia dla rozwoju technologii wodorowych” – podsumował pełnomocnik rządu ds. OZE.

Wiceminister Ireneusz Zyska podczas konferencji Togetair  wziął także udział w debacie „Odnawialne źródła energii. Czy wiatraki i panele to przyszłość energii?”, podczas której zaznaczył, że resort klimatu i środowiska dokłada wszelkich starań, aby rozwijać technologie OZE w Polsce.

“Budujemy miks energetyczny, który pozwoli na wykorzystanie wszystkich szans dla rozwoju polskiej gospodarki. Ostatnie dwa lata to czas intensywnych działań, dzięki którym obserwujemy dynamiczny rozwój OZE. Według danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych w perspektywie 2030 r. przy zwiększonych ambicjach w zakresie rozwoju OZE moc zainstalowana może osiągnąć nawet 50 GW, co istotnie zostanie przekroczony 50% udział odnawialnych źródeł energii w strukturze końcowego zużycia energii” – podkreślił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE zwrócił także uwagę, że w rozwoju energii pozyskanej z odnawialnych źródeł, duże znaczenie miał system aukcyjny.

“Zgodnie z nowelizacją ustawy OZE przedłużamy system aukcyjny OZE do 2027 r. Obecnie pracujemy nad rozporządzeniem, tak aby inwestorzy mogli zaplanować inwestycje w tym zakresie” – powiedział Ireneusz Zyska.

Geotermia i transformacja klimatyczno-energetyczna

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio poczas szczytu Togetair uczestniczył w panelu „Mapa drogowa geotermii w Polsce: jak sięgnąć po naturalne, odnawialne zasoby ziemi?”. Główny Geolog Kraju podkreślił, że resort klimatu i środowiska widzi dużą szansę w rozwoju geotermii w Polsce.

“Geotermia jest szansą w transformacji klimatyczno-energetycznej Polski. Pracujemy nad tym, żeby możliwie szybko wdrożyć te technologie i komplementarnie łączyć je z innymi elementami odnawialnych źródeł energii” – powiedział.

“Warto wskazać, że zainteresowanie wykorzystaniem geotermii jako źródła energii, przez samorządy i inwestorów prywatnych rośnie. Większe wykorzystanie energii geotermalnej może także przyczynić się do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza mniejszych miejscowości” – dodał.

Wiceminister Piotr Dziadzio podczas Togetair zwrócił także uwagę na potencjał w wykorzystaniu geotermii w ciepłownictwie.

“Geotermia jako odnawialne źródło energii może być wykorzystywane na szeroką skalę w ciepłownictwie. „Moje Ciepło” – to jeden z programów, który przybliża wykorzystanie potencjału geotermii osobom prywatnym. To właśnie dzięki takim programom rośnie zainteresowanie pompami ciepła” – mówił.

Czytaj też: Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa. Sygnatariuszami 37 podmiotów

gov.pl


Autor: Kamila Ciężka

Oszust oferował fotowoltaikę. Ukradł prawie 660 tysięcy złotych


Autor: Tomasz Racki

Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022 – jutro ważny raport


Autor: Polska Agencja Prasowa

Sasin: musimy bezpośrednio przejść od węgla na OZE i atom 


BULT SMOGOWICZE