PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Ekologia / OZE / Tauron w tym roku zamierza zwiększyć inwestycje w OZE

Tauron w tym roku zamierza zwiększyć inwestycje w OZE

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-03-31 22:00:00
Tauron

Koncern Tauron zamierza w tym roku zwiększyć inwestycje, szczególnie w segment odnawialnych źródeł energii – mówi wiceprezes Taurona ds. finansów Krzysztof Surma.

Jak poinformował Krzysztof Surma, Tauron chce inwestować w odnawialne źródła energii przy założeniu utrzymania stabilnej sytuacji finansowej i wyników finansowych grupy. W ub. roku w segmencie OZE nakłady na inwestycje wyniosły 90 mln zł. Na farmę wiatrową Piotrków o mocy 30 MW Tauron przeznaczył 52 mln zł, na elektrownię fotowoltaiczną Choszczno I i II 15 mln zł, a na farmę wiatrową Majewo – 8 mln zł.

Tauron planuje zwiększenie wydatków 

Na czwartkowej konferencji wynikowej za 2021 r. wiceprezes Taurona ds. finansów podał, że raportowana EBITDA grupy (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) powinna w tym roku utrzymać się na stabilnym poziomie (w ub. roku wyniosła 4,152 mld zł i była niższa o 2 proc., niż w 2020 r.).

Poziom wydatków inwestycyjnych ulegnie zwiększeniu, przede wszystkim w segmencie OZE – w ramach realizacji strategicznego założenia Zielonego Zwrotu Taurona, przy założeniu utrzymania stabilnej sytuacji finansowej w grupie i dotrzymania kowenantów bankowych (utrzymanie wskaźnika długu netto do EBITDA poniżej 3,5).

W ub. roku w segmencie OZE nakłady na inwestycje wyniosły 90 mln zł. Na farmę wiatrową Piotrków o mocy 30 MW Tauron przeznaczył 52 mln zł, na elektrownię fotowoltaiczną Choszczno I i II 15 mln zł, a na farmę wiatrową Majewo – 8 mln zł.

Ogółem CAPEX Taurona w 2021 r. wyniósł 2,932 mld zł i był niższy o 27 proc. wobec 2020 r. Największe inwestycje przypadły na segment dystrybucji (ogółem 2,044 mld zł), z czego na budowę nowych przyłączy wydano 1,011 mld zł, na modernizację i odtworzenie majątku sieciowego 877 mln zł i na System Łączności Dystrybutorskiej 38 mln zł.

Surma zastrzegł, że na tegoroczne wyniki grupy może wpłynąć sytuacja związana z agresją Rosji na Ukrainę.

Przewidywania koncernu względem dystrybucji, OZE i wytwarzania 

W segmencie dystrybucji koncern zakłada stabilne wyniki rok do roku, przy pozytywnych trendach dotyczących średnioważonego kosztu kapitału oraz wartości netto zaangażowanego majątku, wspartych wzrostem średniej stawki dystrybucyjnej o 8,5 proc. rdr. Koncern oczekuje wyższego wolumenu dystrybuowanej energii przy wzroście kosztów usług obcych i zatrudnienia i bardzo istotnym wzroście kosztu zakupu energii na potrzeby pokrycia różnicy bilansowej.

W segmencie odnawialnych źródeł energii Tauron spodziewa się zarówno wyższego wolumenu produkcji, szczególnie z farm wiatrowych (m.in. dzięki lepszym warunkom pogodowym w I kw. rdr.), jak i wyższych cen energii elektrycznej oraz zielonych certyfikatów.

W segmencie wytwarzania raportowana EBITDA będzie niższa, niż w ub. roku, głównie w efekcie rozwiązania umowy sprzedaży energii w formule „koszt+” pomiędzy spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron (blok 910 MW), a Tauronem PE (bez efektu tej umowy EBITDA pozostałaby na stabilnym poziomie).

Agresja Rosji na Ukrainę może wpłynąć na utratę marżowości 

Koncern spodziewa się stabilnego poziomu generacji (w zależności od pracy nowego bloku w Jaworznie), przy wyższym koszcie węgla, nie w pełni pokrytych wszystkich kosztach w taryfie ciepłowniczej i negatywnym wpływie rosnących kosztów usług obcych oraz zatrudnienia. Pozytywem dla firmy będzie wzrastająca cena energii na rynku.

W segmencie sprzedaży raportowana EBITDA będzie znacząco wyższa rdr. (bez efektu umowy „koszt+” pozostałaby na stabilnym poziomie). Znaczący wpływ mogą mieć konsekwencje agresji Rosji na Ukrainę w postaci ryzyka utraty marżowości w obszarze sprzedaży gazu (część umów podpisanych z gwarantowaną ceną) oraz kwestią pokrycia kosztów w taryfie G (przy wyższym wolumenie sprzedanej energii w związku z napływem uchodźców). Pewne ryzyko wiąże się też ze zobowiązaniami koncernu wobec prosumentów (rezerwa została już zawiązana).

W segmencie wydobycia Tauron oczekuje stabilnego poziomu produkcji węgla handlowego rdr. przy wzroście cen sprzedaży węgla i negatywnym efekcie wzrostu kosztów usług obcych, energii, materiałów i zatrudnienia. Poziom EBITDA w tym segmencie będzie w dużej mierze zależał od rządowego programu dla górnictwa (spodziewane dotacje do redukcji zdolności produkcyjnych).

Czytaj też: Tauron Wydobycie przygotowuje wznowienie głębienia szybu Grzegorz

PAP/fot.Pixabay


Rynek fotowoltaiki od 1 lipca. Ważna zmiana systemu rozliczeń

Autor: Tomasz Racki 2022-06-30 18:11:00

Koszt przyłączenia biogazowni do sieci. Kto ma go ponieść?

Autor: Magdalena Podgórska 2022-06-29 14:08:00

Jacek Sasin: Będziemy dalej inwestować w kierunku OZE

Autor: Polska Agencja Prasowa 2022-06-29 11:00:00

BULT SMOGOWICZE